Home Wiadomości WYROK TSUE C 570/21 – Kredyt na Działalność Gospodarczą i Prywatne Cele: Rewolucyjny Wyrok TSUE dla Frankowiczów

WYROK TSUE C 570/21 – Kredyt na Działalność Gospodarczą i Prywatne Cele: Rewolucyjny Wyrok TSUE dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Niezwykle istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) właśnie zapadł, przynosząc optymistyczne wieści dla klientów banków, którzy ze względu na gospodarcze aspekty swojego kredytu, do tej pory wstrzymywali się z inicjowaniem procesu sądowego przeciwko bankom. Dzisiejsza decyzja TSUE zdecydowanie umacnia ich pozycję i może skłonić do podjęcia decyzji o wszczęciu sprawy.

TSUE Definiuje „Konsumenta” na Nowo

Trybunał stwierdził, że Dyrektywa konsumencka 93/13 nie wyklucza z definicji „konsumenta” osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która wspólnie z drugim kredytobiorcą – nie prowadzącym działalności gospodarczej – zdecydowała się na kredyt indeksowany do waluty obcej. Część tego kredytu była przeznaczona na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a część na cele niezwiązane z nią. Wszystko to ma miejsce nawet wtedy, gdy cele gospodarcze są tak marginalne, że odgrywają tylko niewielką rolę w kontekście całej umowy.

Niemniej jednak, TSUE podkreśla, że to sąd krajowy musi podjąć decyzję, czy cel gospodarczy lub zawodowy jest dominujący w kontekście całej umowy. Oznacza to konieczność całościowej oceny wszystkich okoliczności danej sprawy. Sąd krajowy może w tym celu wziąć pod uwagę kryteria takie jak stosunek kwoty przeznaczonej na cele zawodowe do kwoty przeznaczonej na cele osobiste, czy fakt składania wniosku o kredyt przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej lub zawodowej oraz niezwiązanej z działalnością gospodarczą drugiego wnioskodawcy.

Nowa Era dla Klientów Banków z Kredytami

Oznacza to, że od dzisiaj kwestia gospodarczego charakteru kredytu, czy to fakt wynajmowania nieruchomości czy prowadzenia na niej działalności gospodarczej, nie wpływa na decyzje sądu i nie powinna stanowić przeszkody do uznania umowy za nieważną. Jest to bez wątpienia przełomowe orzeczenie dla klientów banków, którzy do tej pory mogli czuć się niepewnie związku z gospodarczym charakterem swojego kredytu. Dzięki tej decyzji, stworzono im możliwość walki o swoje prawa na równi z innymi konsumentami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie