Home Wiadomości WYROK TSUE C 570/21 z dnia 08.06.2023 r. wyjaśnia: Jak Rozróżnić Kredyt Konsumencki od Niekonsumenckiego

WYROK TSUE C 570/21 z dnia 08.06.2023 r. wyjaśnia: Jak Rozróżnić Kredyt Konsumencki od Niekonsumenckiego

dodał Bankingo

Czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanowi ważną wskazówkę dla znacznej grupy kredytobiorców oraz sędziów rozpatrujących sprawy dotyczące kredytów frankowych. Głównym przekazem jest to, że w przypadku mieszanego kredytu frankowego, cel gospodarczy nie może dominować. TSUE podkreślił, że pojęcie „konsumenta” w kontekście dyrektywy konsumenckiej dotyczy osoby, która razem z innym kredytobiorcą (również będącym konsumentem) zawarła umowę kredytową, która częściowo związana jest z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem, że cel tej działalności gospodarczej lub zawodowej nie dominuje w kontekście całej umowy.

Wytyczne TSUE dotyczące kredytów konsumenckich

Trybunał podkreślił, że aby ustalić, czy dana osoba jest objęta pojęciem „konsumenta” zgodnie z dyrektywą o ochronie konsumentów, szczególnie czy cel gospodarczy umowy kredytowej zawartej przez tę osobę jest tak ograniczony, że nie dominuje on w kontekście całej umowy, sąd krajowy powinien wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności związane z tą umową. Są to zarówno kwestie ilościowe, jak i jakościowe, takie jak podział wykorzystania pożyczonego kapitału na działalność zawodową i pozazawodową, a w przypadku większej liczby kredytobiorców, fakt, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy lub że kredytodawca warunkował udzielenie kredytu na cele konsumenckie od częściowego przeznaczenia pożyczonej kwoty na spłatę długów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

W konkretnym przypadku, który rozpatrywał Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, małżeństwo domagało się od banku zwrotu, ich zdaniem, bezpodstawnie pobranych rat opartych na abuzywnych klauzulach umowy kredytu indeksowanego do CHF w zakresie waloryzacji wysokości rat i zadłużenia. Bank argumentował, że umowa kredytu została zawarta w celach gospodarczych, dokładniej do refinansowania wcześniejszych zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania działalności gospodarczej żony, prowadzącej spółkę cywilną zajmującą się sprzedażą mebli. Mąż natomiast, pracował na podstawie umowy o pracę jako ślusarz i nie prowadził działalności gospodarczej. Wskazali oni, że 96 tys. zł z kredytu było przeznaczonych na refinansowanie kredytu, a pozostałe 110 tys. zł na dowolny cel konsumpcyjny, konkretnie na remont domu.

Dylematy polskiego sądu

Z tego powodu Sąd Rejonowy zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie, na jakich warunkach kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu częściowo w celach gospodarczych lub zawodowych, a częściowo na prywatne potrzeby konsumpcyjne, razem z innym kredytobiorcą działającym wyłącznie dla prywatnych potrzeb konsumpcyjnych, może być uznany za „konsumenta” w rozumieniu dyrektywy 93/13 o ochronie konsumentów. Wyrok TSUE w tej sprawie jest więc szczególnie ważny, gdyż pomaga zrozumieć, jak rozróżnić kredyt konsumencki od niekonsumenckiego, co ma istotne znaczenie zarówno dla kredytobiorców, jak i sędziów rozpatrujących podobne sprawy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie