Home Wiadomości Sąd Najwyższy pyta Trybunał Konstytucyjny. Uchwały zapadłe w składzie 7 sędziów mające moc zasady prawnej – zostaną podważone?

Sąd Najwyższy pyta Trybunał Konstytucyjny. Uchwały zapadłe w składzie 7 sędziów mające moc zasady prawnej – zostaną podważone?

dodał Bankingo

Sąd Najwyższy przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące wątpliwości konstytucyjności przepisu pozwalającego uchwale zapadłej w składzie 7 sędziów nadać moc zasady prawnej. Sprawa ta dotyczy art. 87 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy wyraża wątpliwości co do konstytucyjności art. 87 § 1 zdanie drugie ustawy o Sądzie Najwyższym

W myśl przedmiotowego przepisu, skład siedmiu sędziów może postanowić o nadaniu mocy zasady prawnej uchwale przez ten skład podjętej. W konsekwencji, taka uchwała mająca moc zasady prawnej wiąże wszystkie składy Sądu Najwyższego, co oznacza, że odstąpienie przez jakikolwiek skład tego Sądu od poglądu prawnego wyrażonego w tej uchwale wymaga uruchomienia procedury przewidzianej w art. 88 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy podnosi, że art. 87 § 1 zdanie drugie ustawy o Sądzie Najwyższym budzi wątpliwości konstytucyjne z uwagi na:

  • nakaz związania sędziego Konstytucją RP i ustawami (art. 178 ustawy zasadniczej),
  • moc powszechnie obowiązującą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP),
  • konstytucyjny system źródeł prawa i jego hierarchię (art. 8, 87 ust. 1, 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP),
  • ustrojowe usytuowanie Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 1 Konstytucji RP).

Oczekiwanie na odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego

Pytanie prawne skierowane przez Sąd Najwyższy do Trybunału Konstytucyjnego ma na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konstytucyjności art. 87 § 1 zdanie drugie ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny będzie musiał odpowiedzieć na to pytanie, rozstrzygając, czy przepis ten jest zgodny z Konstytucją RP. Odpowiedź Trybunału będzie miała znaczenie nie tylko dla praktyki orzeczniczej Sądu Najwyższego, ale również dla ogólnej zrozumiałości systemu prawnego oraz dla zasad demokratycznego państwa prawa.

W przypadku orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przedmiotowego przepisu z Konstytucją, Sąd Najwyższy będzie musiał dostosować swoje praktyki orzecznicze do nowej sytuacji prawnej. Wprowadzenie ewentualnych zmian może być wyzwaniem dla Sądu Najwyższego, ale jednocześnie jest niezbędne dla zachowania spójności i hierarchii systemu prawnego.

W związku z powyższym, odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego będzie kluczowa dla dalszego funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz dla zachowania równowagi pomiędzy różnymi gałęziami władzy w Polsce. Tylko przez badanie i analizowanie przepisów oraz ich konsekwencji w świetle Konstytucji można osiągnąć prawdziwie sprawiedliwe i demokratyczne państwo prawa.

Źródło: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=573-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie