Home Wiadomości Wrocławskie sądy przyspieszają unieważnienie kredytów frankowych: Rekordowe liczby spraw

Wrocławskie sądy przyspieszają unieważnienie kredytów frankowych: Rekordowe liczby spraw

dodał Bankingo

Wrocław obserwuje wzrost liczby spraw dotyczących unieważnienia umów kredytów frankowych, co przynosi korzyści dla kredytobiorców. Wprowadzenie nowelizacji do kodeksu postępowania cywilnego sprawia, że sprawy związane z kredytami frankowymi są obecnie rozstrzygane przez doświadczonych sędziów, co zwiększa liczbę korzystnych rozstrzygnięć dla Frankowiczów. W pierwszej połowie 2022 roku we Wrocławiu wpłynęło 1001 pozwów, a prognozy na 2023 rok sugerują jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju sprawami w stolicy Dolnego Śląska.

Zmiana w Kodeksie Postępowania Cywilnego, która weszła w życie 15 kwietnia 2023 roku, ogranicza możliwość wniesienia pozwu przez kredytobiorców frankowych do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy spoza Warszawy będą musieli zgłaszać się do lokalnych sądów. Ten krok zwiększył liczbę spraw frankowych w wrocławskich sądach.

Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców frankowych, stwierdzając nieważność umów. W pierwszej połowie 2022 roku do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynęło 1001 pozwów frankowych, podczas gdy w tym samym czasie Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał 13 266 nowych spraw dotyczących kredytów frankowych.

Dane statystyczne wskazują, że prawomocnie wygrane sprawy kredytobiorców stanowią prawie 99% przypadków. Sądy we Wrocławiu wydają także coraz szybsze wyroki, a prawo dotyczące rozpatrywania spraw o kredyty frankowe staje się coraz bardziej precyzyjne.

Przykłady prawomocnych wyroków frankowych wydanych we Wrocławiu

Szybkie unieważnienie kredytu frankowego w Santander Banku – Wrocław:

Wyrok prawomocny wydany 21 lutego 2023 roku w sprawie I ACa 1204/22, sprawa trwała łącznie tylko 13 miesięcy, a zysk dla frankowiczów wyniósł ok. 391 tys. zł.

Dwie umowy z mBankiem unieważnione w ramach jednej sprawy – Wrocław:

Wyrok prawomocny wydany 24 kwietnia 2023 roku sygnatura sprawy I ACa 1304/22, sprawa trwała łącznie 34 miesiące, a kredytobiorcy odnieśli łączny zysk szacowany na 820 tys. zł.

Kredytobiorców reprezentowała w tych sprawach Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Borowski.

Sytuacja osób posiadających kredyty frankowe we Wrocławiu poprawia się, a liczba spraw związanych z unieważnieniem kredytów frankowych rośnie. Wrocławski sąd zdobywa doświadczenie w orzekaniu w tego rodzaju sprawach, co skutkuje korzystnymi wyrokami dla kredytobiorców.

Wzrost liczby spraw dotyczących unieważnienia kredytów frankowych

We Wrocławiu odnotowano znaczący wzrost spraw związanych z unieważnieniem kredytów frankowych. Doświadczone kancelarie frankowe raportują, że większość z nich kończy się sukcesem kredytobiorców, którzy wygrywają prawomocnie prawie 99% postępowań. Wrocławski sąd radzi sobie zdecydowanie lepiej z orzekaniem w sprawach frankowych niż sądy w innych miastach. W przyszłości oczekuje się jeszcze większego zainteresowania tego rodzaju sprawami w stolicy Dolnego Śląska.

Skracanie czasu orzekania

Czas potrzebny na uzyskanie prawomocnego wyroku we Wrocławiu w sprawie unieważnienia kredytu frankowego maleje. Sądy we Wrocławiu wydają wyroki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co jest korzystne dla osób posiadających kredyty frankowe. W niektórych przypadkach wyroki są wydawane w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy od wniesienia pozwu.

Pozytywne orzeczenia dla frankowiczów

Orzeczenia sądowe we Wrocławiu są również korzystne dla kredytobiorców posiadających kredyty frankowe. Sądy we Wrocławiu są konsekwentne w swoich decyzjach, które chronią prawa konsumentów. Wiele spraw kończy się wygranymi kredytobiorców, którzy często uzyskują unieważnienie umowy kredytowej oraz zadośćuczynienie.

Podsumowując, sytuacja osób posiadających kredyty frankowe we Wrocławiu ulega poprawie. Sądy we Wrocławiu stają się coraz bardziej doświadczone w rozstrzyganiu tego rodzaju spraw, co przekłada się na szybsze i korzystniejsze wyroki dla kredytobiorców. Wraz z przyszłym wzrostem liczby spraw związanych z unieważnieniem kredytów frankowych, Wrocław umacnia swoją pozycję jako ważne miejsce dla frankowiczów poszukujących sprawiedliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie