Home Edukacja Kredytobiorcy mogą walczyć o zmniejszenie rat kredytu opartego na WIBORze

Kredytobiorcy mogą walczyć o zmniejszenie rat kredytu opartego na WIBORze

dodał Bankingo

Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym oparte o stawkę WIBOR, powinni wiedzieć, że istnieje możliwość zmniejszenia rat kredytu. Możliwość ta wiąże się z zakwestionowaniem swojej umowy kredytu i wystąpieniem z powództwem wobec banku do sądu. Co istotne, zanim jeszcze zapadnie wyrok sądu, istnieje możliwość wyeliminowania WIBOR z umowy kredytu, co oznacza istotny spadek raty kredytowej.

Wniosek o zabezpieczenie – co to oznacza dla kredytobiorcy?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia ma na celu uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania procesu sądowego. W przypadku kredytów opartych na stawce WIBOR, kredytobiorcy często starają się ochronić swoje interesy poprzez wykreślenie wadliwego wskaźnika z umowy. Usunięcie WIBOR z umowy powoduje, że kredytobiorca spłaca jedynie część kapitałową raty oraz stałą marżę banku jako część odsetkową. Zwykle WIBOR stanowił największą część raty odsetkowej, dlatego wyeliminowanie go z umowy może skutkować znaczącym zmniejszeniem wysokości raty kredytowej, nawet o połowę. Aby złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia, konieczne jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może zostać złożony wraz z pozwem przeciwko bankowi, w trakcie procesu lub przed jego wszczęciem.

Postanowienia sądowe dotyczące WIBOR

Istnieje możliwość uzyskania korzystnych postanowień o zabezpieczeniu. Przykładem są postanowienia wydane przez sądy w Krakowie, Zwoleniu czy Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał ostatnio postanowienie, w którym oddalił zażalenie banku na korzystne dla kredytobiorcy postanowienie o zabezpieczeniu. Mimo że linia orzecznicza dotycząca kredytów złotówkowych opartych na WIBORze nie jest jeszcze jednoznacznie ukształtowana, perspektywy dla kredytobiorców są pozytywne. Decydują na to nie tylko dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów, ale także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie podkreślał słabszą pozycję kredytobiorcy-konsumenta i opowiadał się za jak najpełniejszą ochroną jego praw.

Jak długo trwa rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie?

Według art. 737 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W praktyce jednak termin ten jest zwykle dłuższy i wynosi około miesiąca, zależnie od obłożenia sądu pracą.

Czy warto złożyć wniosek o zabezpieczenie w sprawie WIBOR?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie może okazać się istotnym elementem sporu z bankiem, szczególnie jeżeli kredytobiorca składa pozew przeciwko instytucji znajdującej się w słabej sytuacji finansowej. Warto zauważyć, że składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia razem z pozwem, nie ponosimy żadnych opłat. Złożenie wniosku o zabezpieczenie to także sposób, aby poznać wstępne zdanie sądu. Uzasadnienie postanowienia o zabezpieczeniu może być pomocne w dalszym procesie. Dodatkowo, zabezpieczenie powodztwa może ochronić kredytobiorcę przed negatywnymi skutkami upadłości lub przejęcia banku.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być skutecznym narzędziem dla kredytobiorców, którzy chcą zmniejszyć raty kredytowe oparte na WIBORze. Z odpowiednim przygotowaniem wniosku i wsparciem prawnym, istnieje realna szansa na sukces w walce o zmniejszenie kosztów kredytu. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad podjęciem takiego kroku i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z kredytami i umowami bankowymi.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie