Home Wiadomości Wpływ Nowego Rządu na sprawy frankowe – Czy obietnice wyborcze dla Frankowiczów zostaną spełnione?

Wpływ Nowego Rządu na sprawy frankowe – Czy obietnice wyborcze dla Frankowiczów zostaną spełnione?

dodał Andrzej Kozlowski

Po niedawnych wyborach parlamentarnych w Polsce, zapowiada się zmiana władzy i utworzenie koalicji rządzącej złożonej z partii demokratycznej opozycji. W programach wyborczych różnych ugrupowań pojawiły się obietnice dotyczące rozwiązania problemów związanych z kredytami frankowymi. Jednak jakie są szanse na to, że te obietnice zostaną faktycznie spełnione? Czy nowa władza rzeczywiście pomoże frankowiczom? W tym artykule przeanalizujemy postulaty różnych partii oraz przedstawimy głosy ekspertów prawniczych, którzy oceniają ich wykonalność.

Obietnice polityków a rzeczywistość

W wyniku październikowych wyborów parlamentarnych, najprawdopodobniej utworzona zostanie koalicja rządząca, w skład której wejdą różne partie demokratycznej opozycji. W czasie kampanii wyborczej, wiele z tych partii deklarowało wsparcie dla frankowiczów i obiecywało wprowadzenie rozwiązań mających pomóc tym osobom. Jednak warto zastanowić się, czy te obietnice są realistyczne i czy rzeczywiście zostaną wcielone w życie.

Tabela 1: Obietnice wyborcze PiS dla frankowiczów

Obietnica wyborcza PiS Komentarz ekspertów Istniejące rozwiązania
Przyśpieszenie ścieżki sądowej Lakoniczny program bez konkretnych rozwiązań Wprowadzone procedury konsumenckie i jednoosobowe składy sędziowskie
Uproszczenie postępowań sądowych Brak konkretnych propozycji, niejasne intencje Wyspecjalizowane wydziały frankowe już funkcjonują
Przerzucenie ciężaru dowodu na bank Obecnie ciężar dowodu i tak spoczywa na banku Decyzje TSUE już nakładają ten obowiązek na banki
Uregulowanie rynku kancelarii odszkodowawczych Brak szczegółów w programie Nie określono
Przeciwdziałanie dzikiej windykacji Nie poruszono szczegółów Nie określono

Tabela 2: Obietnice Koalicji Obywatelskiej dla frankowiczów

Propozycja zmiany Podmiot Szczegóły
Wprowadzenie ułatwień w uzyskaniu zabezpieczenia roszczeń Koalicja Obywatelska Część projektu ustawy promowanego przez Tomasz Daros i Jan Hoffman
Skrócenie oczekiwania na pierwsze posiedzenie sądu Koalicja Obywatelska Ma na celu przyspieszenie rozpoczęcia postępowania sądowego
Ograniczenie przeprowadzania dowodu z zeznań świadków Koalicja Obywatelska Analogicznie do spraw gospodarczych, ma na celu przyspieszenie procesu
Wprowadzenie przesłuchania stron na pierwszym terminie rozprawy Koalicja Obywatelska Umożliwienie szybszego wyjaśniania okoliczności sprawy
Zrezygnowanie z posiedzeń przygotowawczych Koalicja Obywatelska Uproszczenie i przyspieszenie procedury sądowej

Przyspieszenie ścieżki sądowej

Jednym z postulatów polityków było przyśpieszenie ścieżki sądowej w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Obecnie procesy te są często długotrwałe i skomplikowane, co powoduje frustrację u frankowiczów. W programie wyborczym partii rządzącej pojawiła się obietnica uproszczenia postępowań sądowych oraz skrócenia czasu oczekiwania na pierwsze posiedzenie sądu.

Jednak eksperci prawni zauważają, że nie jest to nowe rozwiązanie. Już obecnie istnieje możliwość wniesienia wniosku o zaprzestanie spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku, co przyspiesza proces dla frankowiczów. Ponadto, wprowadzenie wyspecjalizowanych wydziałów frankowych w sądach oraz zwiększenie liczby sędziów mogłoby przyspieszyć rozpatrywanie spraw związanych z kredytami frankowymi.

Ułatwienie uzyskania zabezpieczenia roszczeń

Kolejnym postulatem było ułatwienie uzyskania zabezpieczenia roszczeń w sprawach o kredyty frankowe. Obecnie frankowicze często napotykają trudności w tym zakresie, co utrudnia im dochodzenie swoich praw. W programie wyborczym partii rządzącej pojawiła się obietnica wprowadzenia ułatwień w tym obszarze.

Jednak zgodnie z opinią prawników, istnieją już obecnie przepisy prawne, które regulują kwestię zabezpieczenia roszczeń. Wprowadzenie dodatkowych ułatwień może nie być konieczne, a lepszym rozwiązaniem mogłoby być skupienie się na usprawnieniu procesu sądowego i zapewnienie frankowicom dostępu do sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Ograniczenie dowodu z zeznań świadków

Innym postulatem było ograniczenie dowodu z zeznań świadków w sprawach frankowych. Obecnie banki często korzystają z tego środka dowodowego, co przedłuża procesy sądowe. W programie wyborczym partii rządzącej pojawiła się obietnica przeciwdziałania tej praktyce.

Jednak eksperci zauważają, że ograniczenie dowodu z zeznań świadków może być trudne do wprowadzenia w praktyce. Świadkowie często posiadają istotne informacje, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy. Konieczne jest znalezienie równowagi między zapewnieniem uczciwości procesu a skróceniem czasu jego trwania.

Czy obietnice zostaną spełnione?

Mimo obietnic polityków, wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście zostaną one spełnione. Eksperci prawni zauważają, że niektóre z postulatów są już uregulowane w obecnych przepisach prawnych. Ponadto, wprowadzenie nowych rozwiązań może być trudne do zrealizowania ze względu na skomplikowanie procesu legislacyjnego.

Frankowiczom, którzy chcą skorzystać z pomocy sądowej, nie warto zwlekać z pozwem. Obecnie istnieje wiele możliwości dochodzenia swoich praw, a opóźnienie może skutkować utratą środków finansowych. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże w podjęciu odpowiednich działań.

Podsumowanie

Obietnice polityków dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kredytami frankowymi są z pewnością ważne dla frankowiczów. Jednak warto zachować zdrowy sceptycyzm i zastanowić się, czy są one realistyczne i wykonalne. Istnieje wiele już obecnych przepisów prawnych, które regulują te kwestie, a wprowadzenie nowych rozwiązań może być trudne do zrealizowania. Frankowiczom zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika i podjęcie aktywnych działań w obronie swoich praw. Tylko w ten sposób mają szansę na uzyskanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia w swoich sprawach.

Tabela 3: Wpływ obietnic wyborczych na postępowania frankowe

Aspekt Obietnice PiS Propozycje KO Zmiany już wprowadzone
Procesy frankowe Przyśpieszenie i uproszczenie Konkretne ułatwienia proceduralne Wprowadzenie postępowań konsumenckich
Ciężar dowodu Na banku Nie poruszono Decyzje TSUE już nałożyły na banki
Obsada sądów Niejasna Więcej sędziów i asystentów Zmiany w składach sędziowskich od września
Dowody Uregulowanie rynku kancelarii Ograniczenie zeznań świadków Nacisk na dokumenty bankowe jako dowody

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie