Home Wiadomości Jakie ugody proponuje teraz bank BNP Paribas za kredyty we frankach?

Jakie ugody proponuje teraz bank BNP Paribas za kredyty we frankach?

dodał Andrzej Kozlowski

Strategia banków nadal polega na zachęcaniu frankowiczów do zawierania ugód, natomiast prawnicy ostrzegają kredytobiorców by nie dali się ponownie oszukać, gdyż na ugodach korzystają tylko banki, a „zysk” dla frankowicza to jedynie ułuda. Wśród tak sprzecznych informacji trudno kredytobiorcom jednoznacznie ocenić gdzie tkwi prawda i jakie rozwiązanie jest najlepsze, dlatego gdy już pojawi się propozycja ugody ze strony banku, trzeba ją dokładnie zweryfikować, a właściwie przeliczyć. Po takiej analizie najczęściej niestety okazuje się, że to co na pierwszy rzut oka wydawało się prostym i przystępnym rozwiązaniem, w rzeczywistości jest sprytną manipulacją instytucji kredytowych, a jednym co frankowicz „zyskuje” to jeszcze wyższy kredyt.

Banki chwalą się zawartymi ugodami.

Z informacji podanych przez Związek Banków Polskich wynika, iż do końca marca br. na zawarcie ugody z bankiem zdecydowało się około 60 tysięcy frankowiczów, nie jest to więc mało, biorąc pod uwagę, że większość oferowanych porozumień bazuje na rekomendacjach wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF). W grudniu 2020 r. KNF zalecał bowiem by banki proponowały frankowiczom sprawiedliwe i atrakcyjne ugody, a za takie Szef KNF uznał porozumienia, które kredyty frankowe od początku, czyli od zawarcia umowy, traktowałyby jak kredyt złotówkowy oprocentowany stawką WIBOR i powiększony o marżę banku.

Najszybciej do propozycji KNF przychylił się PKO BP, który bardzo dobrze rozwinął już system mediacji, a samo złożenie wniosku o mediację jest bardzo proste, gdyż jest możliwe za pośrednictwem serwisu internetowego. Bank wskazuje, że ugody cieszą się sporym zainteresowaniem i wielu kredytobiorców zdecydowało się skorzystać z tego rozwiązania, podkreślić jednak należy, że PKO BP posiada jeden z największych portfeli kredytów frankowych, więc ma dużą liczbę kredytobiorców, którym może oferować ugody, a jak wiadomo, część z nich zgodzi się na to rozwiązanie. Ponadto, PKO BP dosyć szybko zaczął oferować ugody, gdy frankowiczów łatwiej było przekonać do porozumień, ponieważ sytuacja na rynku bardziej sprzyjała ugodom.

Ugody zgodne z rekomendacjami KNF oferuje również Bank Ochrony Środowiska, i po roku działań w tym zakresie bank poinformował, że udało mu się podpisać 343 ugody, nie jest to więc liczba porażająca. Na ugody mogą liczyć także klienci mBanku, i tutaj również ugody oparte są na wytycznych Komisji, choć istnieje możliwość indywidualnych negocjacji co do warunków porozumienia. Natomiast bank Raiffeisen dopiero w tym roku zdecydował się uruchomić pilotażowy program ugód oparty o zalecenia KNF, na efekt tych działań trzeba więc trochę poczekać.

Bank Liczba Ugód Opis Oferty
PKO BP Prosta mediacja online, zgodna z rekomendacjami KNF
Bank Ochrony Środowiska 343 Ugody zgodne z rekomendacjami KNF
mBank Możliwość indywidualnych negocjacji
Raiffeisen Bank Pilotażowy program ugodowy, zgodny z rekomendacjami KNF
BNP Paribas Opcje zgodne z KNF lub indywidualne negocjacje

Warunki ugód z BNP Paribas nie odbiegają od ofert innych banków, więc uważaj!

Na propozycje porozumień ze strony banku mogą liczyć również klienci BNP Paribas, i tutaj także ugody są konstruowane w dwojaki sposób, gdyż z jednej strony opierają się na założenia KNF i wówczas kredyt frankowy od początku traktowany jest jak kredyt złotówkowy, lecz istnieje także możliwość indywidualnych negocjacji, więc wtedy warunki porozumień są wypracowywane wspólnie z kredytobiorcami.

BNP Paribas chwali się, iż zawierając ugody kieruje się przede wszystkim interesem frankowicza i elastycznie podchodzi do potrzeb zgłaszanych przez kredytobiorców, a na zainteresowanie ugodami nie miały wpływu nawet wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z czerwca br. Bank wskazuje, że nadal wielu zobowiązanych z tytułu frankowych umów kredytowych poszukuje polubownego rozwiązania sporu, zatem ugoda jest idealnym rozwiązaniem, jednak bank zapomina wspomnieć, że jest to idealne rozwiązanie tylko dla kredytodawcy.

Ugody, wbrew pozorom, to kolejny produkt finansowy, który instytucje kredytowe próbują sprzedać, a za tym idzie, kolejny produkt ze świetnym marketingiem. Otrzymując z banku propozycję ugody kredytobiorca widzi następujące informacje:

– kwota zaciągniętego kredytu: 340 000 złotych

– bank oferuje umorzenie części pozostałego do spłaty zobowiązania, lecz do spłaty nadal pozostaje jeszcze około 125 000 złotych

W sytuacji, gdy kwota pozostałego do spłaty kredytu przewyższała wysokość otrzymanego z banku kapitału, zaprezentowana oferta może wydawać się korzystna, jednak zwrócić uwagę należy na fakt, że bank nie rozlicza nadpłaty. Kredyty frankowe spłacane są do kilkunastu lat, w podanej powyżej konfiguracji, gdy kredytobiorca spłacał dług bezpośrednio we frankach szwajcarskich, wpłacił już do banku około 100 000 franków, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP daje kwotę około 480 000 złotych.

Kredytobiorca ma zatem już nadpłatę nad kredytem wynoszącą około 140 000 złotych, a bank mimo to chce by dodatkowo zapłacił jeszcze 125 000 złotych! Zysk banku na takim kredycie to aż 265 000 złotych, czyli prawie 78% kwoty, którą w ramach kredytu frankowicz otrzymał, a wszystko to „ubrane” w ugodę, która przedstawiana jest jako rozwiązanie sprawiedliwe i wychodzące naprzeciw kredytobiorcy.

Niestety, takich przypadków „korzystnych” ugód można w przypadku banku BNP Paribas mnożyć i wcale nie rzadkie są przypadki, że po ugodzie wynagrodzenie banku wynosi ponad 80 % kwoty udostępnionego w ramach kredytu kapitału. Kredytobiorcy mogą więc czuć się oszukani, gdyż bank kolejny raz manipuluje nimi, a weryfikacja opłacalności ugody wcale nie jest prosta, chociażby z powodu trudności w pozyskaniu danych historycznych i dokładnym przeliczeniu wszystkich wpłat.

Przed zawarciem ugody z bankiem naprawdę należy się poważnie zastanowić i dobrze przeanalizować otrzymaną ofertę, a pierwszą rzeczą o jaką kredytobiorca powinien zapytać otrzymując ofertę z banku to całkowity koszt kredytu, gdyż przy porównaniu tego kosztu z otrzymanym kapitałem jasno widać ile bank chce na frankowiczu zarobić.

Element Oferty BNP Paribas Rekomendacje KNF
Rodzaj Kredytu Złotówkowy (po ugodzie) Złotówkowy
Możliwość Negocjacji Tak
Oprocentowanie WIBOR + marża banku WIBOR + marża banku

 

Po unieważnieniu kontraktu nie musisz już martwić się spłatą kredytu.

Jak wynika z powyższego, twierdzenia banków, iż ugody są korzystne dla kredytobiorców i to wspaniałomyślne ze strony instytucji kredytowych, że wysuwają takie propozycje, choć są one dla nich nieopłacalne, to wyssane z palca bzdury, dlatego jeśli masz kredyt we frankach, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest pozwanie banku o unieważnienie zawartej umowy kredytowej. Wbrew generalnej opinii (która budowana jest głównie przez banki), postępowanie sądowe wcale nie musi toczyć się latami, a zysk z tego rozwiązania nie jest dla frankowicza pozorny.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego przeciwko bankowi BNP Paribas, do prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej doszło już w 16 miesięcy, a zysk dla frankowiczów po wygranej to aż 507 000 złotych. Pierwszy wyrok unieważniający zawartą umowę kredytową został wydany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy w dniu 31 marca 2022 r., sygn. akt: XXVIII C 1721/21, jednak bank z tym rozstrzygnięciem się nie zgodził i została wniesiona apelacja. Sprawa trafiła więc na wokandę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt: I ACa 898/22, złożoną apelację oddalił, zatem unieważnienie stało się prawomocne. Sądy obydwóch instancji uznały, że bank nie wywiązał się ze swoich obowiązków informacyjnych względem kredytobiorców, dlatego kontrakt należało unieważnić.

12 miesięcy trwał natomiast proces o unieważnienie umowy kredytowej BNP Paribas prowadzony przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Orzeczenie zapadło dnia 20 stycznia 2023 r., sygn. akt: XXVIII C 19464/21, w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wyrok ten nie jest co prawda prawomocny, lecz istnieje małe ryzyko, że Sąd Apelacyjny zmieni go na niekorzyść kredytobiorców. Sąd pierwszej instancji stwierdził nieważność zawartej umowy kredytowej z powodu niezgodności kwoty kredytu udzielonego z kwotą wypłaty oraz z powodu naruszenia przez bank zasad dobrych obyczajów. Kredytobiorcy na tym rozstrzygnięciu zyskali 346 277,60 złotych i 57 712,73 franków szwajcarskich.

Natomiast prawomocny wyrok w postępowaniu prowadzonym przeciwko BNP Paribas Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała w 32 miesiące przed poznańskimi sądami. Pierwszy wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 29 listopada 2021 r., sygn. akt: XVIII C 1846/20, i Sąd orzekł wówczas nieważność umowy kredytowej. Po apelacji złożonej przez bank sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który orzeczenie oddalające apelację wydał w dniu 4 kwietnia 2023 r., sygn. akt: I ACa 179/22. Do unieważnienia umowy doszło z uwagi na klauzule niedozwolone w niej zawarte.

Kancelaria Frankowa Czas Trwania Procesu (miesiące) Data Orzeczenia Sygnatura Akt Zysk dla Frankowicza Przyczyna Unieważnienia
Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego 16 6 grudnia 2022 r. I ACa 898/22 507 000 zł Brak wywiązania się banku z obowiązków informacyjnych
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (Warszawa) 12 20 stycznia 2023 r. XXVIII C 19464/21 346 277,60 zł i 57 712,73 CHF Niezgodność kwoty kredytu i naruszenie zasad dobrych obyczajów
Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni (Poznań) 32 4 kwietnia 2023 r. I ACa 179/22 Klauzule niedozwolone

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie