Home Kredyty PLN WIRD nic nie zmieni i będzie to samo co z WIBOR?

WIRD nic nie zmieni i będzie to samo co z WIBOR?

dodał Jacek Kabała

Słuchacze czwartkowej audycji programu Polskiego Radia mogli usłyszeć wypowiedź wiceministra finansów, który zauważył, że gdyby w obecnym momencie w sferze kredytów występował alternatywny dla wskaźnika WIBOR indeks WIRD, raty kredytów mogłyby być znacznie niższe. Określono, że dla kredytu standardowej wysokości około 300 tysięcy złotych, rata mogłaby być w chwili obecnej niższa nawet o 250 złotych. Wiceminister entuzjastycznie wskazał również, że rząd przygotowuje się do wprowadzenia nowego wskaźnika WIRD od początku nowego roku. Eksperci nie podzielają jednak tego entuzjazmu i szacują, że zmiana wskaźnika może zająć nawet 2-3 lata. Do terminu wskazanego przez rząd sceptycznie odnoszą się również przedstawiciele banków.

Zmiana wskaźnika wyliczania rat kredytów.

WIBOR jest wskaźnikiem używanym do wyliczania rat kredytów. WIRD, czyli jego następca ma w założeniu być bardziej korzystny dla kredytobiorców. Wśród ekspertów zaczynają pojawiać się jednak duże wątpliwości mówiące, że w dłuższej perspektywie stosowanie wskaźnika WIRD może przynieść takie same skutki, co stosowanie wskaźnika WIBOR.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w momencie wystąpienia sytuacji, w której stopy procentowe zaczęłyby spadać, to właśnie WIBOR miałby większą szansę to odwzorować, a spadek stóp procentowych byłby realnie dużo bardziej odczuwalny przez kredytobiorców.

Prace nad procesem wyznaczenia zamiennika dla indeksu WIBOR przewiduje ustawa z dnia 7 lipca, która określa, że zamiennik WIBOR i data jego wprowadzenia zostaną wskazane w drodze rozporządzenia. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła 2 września, że spośród wszelkich rozważanych propozycji, jako alternatywę dla WIBOR-u wskazano indeks WIRD. KNF wskazała także, że kolejnym krokiem ma być ustalenie harmonogramu działań w związku z wprowadzeniem nowego indeksu.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)  jest referencyjną wysokością oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, która jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanego przez największe banki, które działają w Polsce i są uczestnikami panelu WIBOR.

WIRD to z kolei Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, będący tradycyjnym indeksem opracowywanym na postawie transakcji depozytowych, które zawierane są pomiędzy podmiotami przekazującymi dane a instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

Rata niższa o 250 złotych już od 1 stycznia 2023 roku ?

Wprowadzenie wskaźnika WIRD wywołuje jednak pozytywne reakcje w gronie rządzących. Wiceminister finansów zapytany w audycji Polskiego Radia o deklaracje szefa rządu zakładające wprowadzenie nowego wskaźnika od początku przyszłego roku wskazał, że w chwili obecnej trwają intensywne prace nad wprowadzeniem zmiany, a on sam z entuzjazmem zakłada, że jest prawie pewne wprowadzenie nowego wskaźnika w terminie.

Wiceminister podaje, że nowy wskaźnik będzie prawdopodobnie dużo bardziej „odporny” na wahania stóp procentowych. Określił on również, że w przypadku kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na okres 25 lat, rata kredytu po wprowadzeniu wskaźnika WIRD mogłaby być niższa nawet o 250 złotych.

Wiceminister zapytany o praktyczne wejście w życie nowego wskaźnika i ewentualne przeliczenie już udzielonych kredytów oświadczył, iż wskaźnik WIRD z pewnością będzie dotyczył przede wszystkim nowych kredytów. Kwestia objęcia już udzielonych kredytów nowym wskaźnikiem jest jego zdaniem obecnie analizowana i niebawem powinny pojawić się ostateczne rozwiązania i opracowania, które rozwieją wątpliwości.

Entuzjazm rządzących gaszony przez ekspertów.

Choć rząd kluczowo trzyma się noworocznego terminu wprowadzenia zmian, banki jasno sygnalizują, że proces wprowadzania zmiany tego typu nie jest możliwy do wykonania w tak krótkim czasie. Jak wskazuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, o ile byłaby możliwość bazowania na wskaźniku WIRD przez nowe kredyty, o tyle proces przejścia z WIBORU na WIRD, czyli objęcie nowym wskaźnikiem już udzielonych kredytów może potrwać 2-3 lata.

Sektor bankowy jest przekonany, że wprowadzenie nowego wskaźnika w terminie określonym przez rząd jest niewykonalne. Opinię o nierealności tego terminu wyraziła publicznie także wiceprezes ING Banku Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywał się w czerwcu bieżącego roku w Sopocie.

Wiceprezes banku wskazała, że termin ten jest nierealny nie dlatego, że banki nie będą wyrażały chęci dostosowania się do zmiany, ale dlatego, że zmiana ta będzie dotyczyła wielu uczestników rynków finansowych (również zagranicznych), członków izb rozliczeniowych oraz eminentów.

W opinii wiceprezes, aby zmiana tego typu mogła zostać przeprowadzona w sposób odpowiedzialny, zalecane jest wprowadzanie jej w okresie obowiązywania stabilnych stóp procentowych, który jak wiadomo nie obowiązuje w chwili obecnej. Wyraziła ona również opinię o niemożności wprowadzenia zmian w tak krótkim czasie, jaki podaje Ministerstwo Finansów, czyli 6-7 miesięcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie