Home Wiadomości Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe – co to oznacza dla Polaków?

Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe – co to oznacza dla Polaków?

dodał Anna Wrona

Zgodnie z przewidywaniami Europejski Bank Centralny zdecydował o podwyższeniu głównej stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych, czyli do poziomu 1,25 proc. Co więcej EBC poinformował o prognozach związanymi z dalszymi podwyżkami stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Obecnie zostały podniesione wszystkie trzy stopy bazowe opisujące operacje refinansujące, kredyt, oraz depozyt. Podwyżki stóp procentowych są konieczne do zahamowania inflacji. EBC poprzez swoje działania dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2% w średnim okresie czasu. W związku z tym, Rada Prezesów przyczynia się podwyżką stóp procentowych do osłabienia popytu, oraz chroni przed ryzykiem wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Przewidywań odnośnie podwyżki stóp procentowych na dalszym etapie posiedzeń nie można dziś określić, ponieważ dane odnośnie inflacji i zachowań rynku spływają na bieżąco.

Europejski Bank Centralny o spowolnieniu wzrostu w strefie euro

EBC w swoich diagnozach odnośnie obecnej sytuacji gospodarczej świata podsumowuje, że obecne dane w sposób jasny wskazują na znaczne spowolnienie się gospodarczego wzrostu w strefie euro. Dane dotyczą pierwszej połowy 2022 roku. Okres stagnacji przewiduje się na dalszy okres tego roku, oraz pierwsze trzy miesiące roku 2023. EBC podkreśla, że bardzo wysokie ceny energii, zdecydowanie osłabią możliwości finansowe konsumentów. Dodatkowo osłabienie popytu będzie zależało od sytuacji geopolitycznej. Tutaj mowa o wojnie w Ukrainie.

Europejski Bank Centralny w trudnym położeniu

Eksperci finansowi mówią, że zeszłotygodniowy odczyt inflacji w strefie euro, który wypadł na poziomie 9,1% w sierpniu tego roku- potwierdził, że Europejski Bank Centralny jest w najtrudniejszej sytuacji na tle głównych banków centralnych na świecie. Z jakiego powodu takie wnioski?

Mianowicie, Europejski Bank Centralny zbyt późno zareagował na sytuację gospodarczą i zbyt późno podjął decyzje o podwyżce stóp procentowych. Z drugiej strony na terenie Europy występuje szok energetyczny, który był argumentem do utrzymywaniem stóp procentowych na niskim poziomie. Eksperci od działu analiz i doradztwa mówią że, posiedzenie EBC jest bardzo ważnym wydarzeniem na rynku finansowym nie tylko w Europie, w związku z tym może mieć wpływ na notowania polskiej giełdy.

Stopy procentowe – odniesienie do GPW i złotego

Podwyżka o 75 punktów bazowych jest zgodna z oczekiwaniami i prognozami ekonomistów. Chwilę po ogłoszeniu kurs euro wzrósł o 0,32 procent wobec dolara. Rentowność niemieckich obligacji wzrosła z 1 punktu bazowego do 1,58. Specjaliści sądzą, że są duże szanse na pozytywne zamknięcie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, choć najwięcej niepewności budzi sesja jutrzejsza. Uzależniona jest ona w dużej mierze od działań podjętych na rynku energetycznym. Największe znaczenie będą miały prognozy rynkowe na szczycie w Brukseli.

Proponowane na ten moment mogą być przymusowe ograniczenia zapotrzebowania energii, limity cenowe sprzedaży energii z innych źródeł jak gaz. Obecnie polski indeks WIG20 osiąga minimalne poziomy, które w ciągu ostatnich piętnastu lat odnotowano tylko podczas kryzysu finansowego w 2009 roku i na początku pandemii Covid w marcu ubiegłego roku. Po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę największe powiązanie z euro wykazał polski złoty. Działania Europejskiego Banku Centralnego w najbliższym czasie dadzą odpowiedź na jakim poziomie będzie kształtował się kurs naszej waluty.

Co będzie dalej?

Zgodnie z przewidywaniami Europejski Bank Centralny zdecydował o podwyższeniu głównej stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych, czyli do poziomu 1,25 proc. Co więcej EBC poinformował o prognozach związanymi z dalszymi podwyżkami stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Obecnie zostały podniesione wszystkie trzy stopy bazowe opisujące operacje refinansujące, kredyt, oraz depozyt.

Podwyżki stóp procentowych są konieczne do zahamowania inflacji. EBC poprzez swoje działania dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2% w średnim okresie czasu. W związku z tym, Rada Prezesów przyczynia się podwyżką stóp procentowych do osłabienia popytu, oraz chroni przed ryzykiem wzrostu oczekiwań inflacyjnych. EBC w swoich diagnozach odnośnie obecnej sytuacji gospodarczej świata podsumowuje, że obecne dane w sposób jasny wskazują na znaczne spowolnienie się gospodarczego wzrostu w strefie euro. Mianowicie, Europejski Bank Centralny zbyt późno zareagował na sytuację gospodarczą i zbyt późno podjął decyzje o podwyżce stóp procentowych.

Poniekąd było to spowodowane wysokimi cenami energii w Europie, oraz ochroną konsumentów przed kolejnymi podwyżkami. Obecnie polski indeks WIG20 osiąga minimalne poziomy, które w ciągu ostatnich piętnastu lat odnotowano tylko podczas kryzysu finansowego w 2009 roku i na początku pandemii Covid w marcu ubiegłego roku.

Według powyższego, obecnie konsumenci muszą być gotowi na podwyższane stopy procentowe w Polsce, oraz powinny ograniczać wydatki konsumpcyjne. Sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza, a w tych czasach poduszka finansowa powinna znaleźć się obowiązkowo w każdym domu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie