Home Wiadomości WIG-Banki Osiąga Historyczny Rekord Ponad 10,000 Punktów

WIG-Banki Osiąga Historyczny Rekord Ponad 10,000 Punktów

dodał Jacek Kabała

W czasie wtorkowego handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), indeks WIG-Banki przekroczył historyczny próg 10,000 punktów. Ta znacząca milowy kamień oznacza wyjątkowy wzrost sektora bankowego, który jest jednym z najbardziej udanych na rynku głównym w tym roku. Wzrost ten jest wynikiem nie tylko rekordowych zysków sektora, ale także zmiany retoryki Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz poprawy sentymentu na rynku akcji, wspartej najnowszymi danymi makroekonomicznymi.

Sektor Bankowy jako Motor Hossy

Sektor bankowy od początku roku jest głównym motorem napędzającym wzrost na szerokim rynku akcji, a także na WIG20, gdzie notowanych jest aż pięć spółek z tej branży. Indeks WIG-Banki odzwierciedla tę dynamiczną tendencję wzrostową, legitymując się drugą najlepszą stopą zwrotu ze wszystkich benchmarków, wynoszącą 60%. Jedynie sektor budownictwa osiągnął lepsze wyniki, zyskując 73% w tym samym okresie.

Rekordowe Zyski Generowane przez Sektor Bankowy

Rekordowe zyski generowane przez sektor bankowy mają bezpośredni wpływ na wzrost indeksu WIG-Banki. Tylko po dziewięciu miesiącach 2023 roku, zgłoszone zyski całego sektora wyniosły 21.2 miliarda złotych, co przekracza łączne wyniki z ostatnich trzech lat (2020-2022). Giełdowe banki osiągnęły suma zysków przekraczającą 21.8 miliarda złotych. To potwierdza, że raportowane zyski mają ścisłą korelację z indeksem WIG-Banki, jak zaprezentował Tomasz Hońdo z Quercusa.

Jednak, mimo że raporty za III kwartał zostały już opublikowane, popyt na akcje banków nadal nie słabnie. To wynik m.in. zmiany w retoryce RPP po ostatnim posiedzeniu oraz braku trzeciego z rzędu cięcia stóp procentowych. Komunikacja prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) sugerowała dłuższą przerwę przed kolejną obniżką, co oznacza stabilne i wysokie przychody odsetkowe dla banków na dłuższy czas.

Wzrost Popytu Dzięki Sentymentowi Zewnętrznemu

Wtorkowy wzrost wartości indeksu WIG-Banki o ponad 3% można również przypisać pozytywnemu sentymentowi na rynkach zagranicznych oraz opublikowanym odczytom inflacji w USA. Niższy odczyt od prognoz to prawdopodobnie definitywny koniec spekulacji o ewentualnej kolejnej podwyżce stóp procentowych przez Federal Reserve w tym cyklu. W rezultacie, dolar spadł, a ceny obligacji wzrosły, co wspierało popyt na akcje sektora bankowego.

Perspektywy dla Sektoru Bankowego

Perspektywy dla sektora bankowego wydają się obiecujące. Wzrost gospodarczy, stopniowe zanikanie skutków pandemii COVID-19, a także oczekiwane podjęcie długoterminowych działań przez RPP, mogą sprzyjać dalszemu wzrostowi wartości indeksu WIG-Banki. Jednakże, istnieją również czynniki ryzyka, takie jak ewentualne zmiany w polityce monetarnej, wahania na rynkach globalnych oraz wewnętrzne czynniki polityczne, które mogą wpływać na sektor bankowy.

Wnioski związek z tym, że osiągnięcie przez indeks WIG-Banki historycznego rekordu ponad 10,000 punktów jest wynikiem wzrostu zysków sektora bankowego, zmiany w retoryce RPP oraz pozytywnego sentymentu na rynkach zagranicznych. Perspektywy dla sektora bankowego wydają się obiecujące, jednak istnieją również czynniki ryzyka, które mogą wpływać na jego dalszy rozwój.

Tabela: Najważniejsze Spółki Bankowe notowane na GPW

Nazwa Spółki Symbol Giełdowy
PKO Bank Polski PKO
mBank MBK
Santander Bank SAN
ING Bank Śląski ING
Bank Pekao PEO

Podsumowanie

Indeks WIG-Banki osiągnął historyczny rekord, przekraczając poziom 10,000 punktów. Sektor bankowy od początku roku jest jednym z najlepszych na rynku, generując rekordowe zyski i napędzając wzrost na giełdzie. Wzrost wartości indeksu jest wynikiem zmiany retoryki RPP, stabilnych stóp procentowych oraz pozytywnego sentymentu na rynkach zagranicznych. Perspektywy dla sektora bankowego wydają się obiecujące, ale istnieją również czynniki ryzyka, które mogą wpływać na jego dalszy rozwój.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie