Home Wiadomości Ważne zmiany dla Frankowiczów już obowiązują w sądach – sprawdź CO SIĘ ZMIENIA!

Ważne zmiany dla Frankowiczów już obowiązują w sądach – sprawdź CO SIĘ ZMIENIA!

dodał Anna Wrona

W ostatnim czasie wprowadzono trzy istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które mają wpływ na postępowania frankowe. Czy oznacza to, że sprawy sądowe będą trwały krócej? Czy pozwów skierowanych do sądów w Warszawie zostaną odesłane do sądów na terenie całej Polski? Przyjrzyjmy się tym zmianom bliżej.

Zmiana właściwości miejscowej sądów

Do tej pory kredytobiorcy mogli skierować pozew do sądu, gdzie znajduje się siedziba banku lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Teraz jednak pozwów można kierować tylko do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Zmiana właściwości miejscowej sądów dla frankowiczów niesie ze sobą szereg korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Zwiększenie dostępności sądów: Dzięki zmianie właściwości miejscowej, frankowicze będą mogli składać pozwów i rozstrzygać sprawy w sądach bliżej miejsca zamieszkania. To ułatwi dostęp do sądów i sprawi, że proces będzie mniej uciążliwy dla nich.
 2. Obniżenie kosztów procesowych: Ponieważ sprawy będą mogły być rozstrzygane w sądach bliżej miejsca zamieszkania frankowiczów, obniżą się koszty związane z przemieszczaniem się na rozprawy. Oszczędności te mogą być wykorzystane na inne cele, takie jak pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.
 3. Szybsze rozstrzygnięcia: Zmiana właściwości miejscowej może przyczynić się do szybszego rozpatrywania spraw frankowiczów. Decentralizacja spraw związanych z kredytami frankowymi może pomóc w rozładowaniu nacisku na sądy zajmujące się dużą liczbą tego typu spraw, co z kolei wpłynie na szybsze rozstrzygnięcia.
 4. Lżejsze obciążenie dla sądów: Sądy, które wcześniej zajmowały się wyłącznie sprawami frankowiczów, będą mogły teraz rozdzielić te sprawy między sądy o właściwości miejscowej. To może wpłynąć na poprawę efektywności sądów i obniżyć presję na sędziów.
 5. Lokalne zrozumienie problemu: Rozpatrywanie spraw frankowiczów w sądach bliżej ich miejsca zamieszkania może wpłynąć na lepsze zrozumienie lokalnych aspektów problemu. Sędziowie, którzy są bardziej zaznajomieni z lokalnymi warunkami, mogą być w stanie lepiej ocenić sytuację i wydać bardziej sprawiedliwe orzeczenia.
 6. Wsparcie społeczne: Rozstrzyganie spraw frankowiczów w sądach o właściwości miejscowej może przyczynić się do zwiększenia wsparcia społecznego dla tych osób. Lokalne społeczności mogą lepiej zrozumieć sytuację frankowiczów, co może przekładać się na dodatkowe wsparcie w postaci pomocy prawnej, doradczej czy emocjonalnej.

Warto zauważyć, że zmiana właściwości miejscowej sądów dla frankowiczów może również przynieść pewne wyzwania, takie jak zróżnicowanie orzeczeń pomiędzy różnymi sądami. Niemniej jednak korzyści płynące z tej zmiany mogą przeważać nad potencjalnymi problemami i przyczynić się do poprawy sytuacji

Zmiana wartości przedmiotu sporu

Wcześniej sąd rejonowy rozpatrywał sprawy o wartości przedmiotu sporu do 75 tysięcy złotych, a sprawy o wyższej wartości trafiały do sądu okręgowego. Od 1 lipca 2023 r. kwota ta ulega podwyższeniu do 100 tysięcy złotych. Tym samym, część spraw dotyczących kredytów frankowych trafi do sądów rejonowych, co może przyczynić się do przyspieszenia postępowań.

Odrębny sposób postępowania dla sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą

Wprowadzono również zmiany dotyczące przedsiębiorców, którzy będą musieli przedstawić wszystkie swoje twierdzenia i dowody na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Dzięki temu banki nie będą mogły sztucznie wydłużać postępowań, co z kolei przyczyni się do przyspieszenia spraw sądowych.

Odrębny sposób postępowania dla sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą może przynieść wiele korzyści dla frankowiczów. Oto niektóre z nich:

 1. Uproszczony proces sądowy: Odrębny sposób postępowania może pozwolić na uproszczenie procesu sądowego, co sprawi, że będzie on łatwiejszy do zrozumienia dla frankowiczów, którzy nie są prawnikami. Prostsze zasady i procedury mogą pomóc frankowiczom lepiej poruszać się w świecie prawnym i skuteczniej dochodzić swoich praw.
 2. Większa ochrona dla konsumentów: Odrębne postępowanie dla sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą może wprowadzić dodatkowe mechanizmy ochrony dla frankowiczów.
 3. Szybsze rozwiązanie sporów: Dedykowane postępowanie dla sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami może prowadzić do szybszego rozwiązania spraw. Uproszczone procedury i specjalizacja sędziów w tego rodzaju sprawach mogą skrócić czas trwania procesów sądowych, co przekłada się na szybsze zakończenie sporów i mniejszy stres dla frankowiczów.
 4. Więcej równowagi między stronami: Odrębne postępowanie może zapewnić bardziej zrównoważony sposób rozpatrywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Dedykowane postępowanie może uwzględniać specyfikę obu stron i zapewnić mechanizmy, które chronią słabszą stronę, czyli frankowiczów, przed potencjalnymi nadużyciami ze strony banków.
 5. Zwiększenie zaufania do systemu prawnego: Wprowadzenie odrębnego postępowania dla sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą może zwiększyć zaufanie frankowiczów do systemu prawnego.

Podsumowując, wprowadzone zmiany mają na celu przyspieszenie postępowań frankowych poprzez zmniejszenie obciążenia sądów w Warszawie oraz przekierowanie części spraw do sądów rejonowych. Ponadto, nowe przepisy utrudniają bankom sztuczne wydłużanie postępowań, co również może wpłynąć na skrócenie czasu ich trwania. Dla kredytobiorców oznacza to większe szanse na szybsze rozwiązanie sporów z bankami.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie