Home Wiadomości Wakacje kredytowe 2022/2023 – Najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe 2022/2023 – Najważniejsze informacje

dodał Anna Wrona

Wakacje kredytowe są możliwością pozwalającą kredytobiorcy na zawieszenie płatności 4 rat kredytowych w 2022 i 2023 roku. Ma ona stanowić odciążenie dla kredytobiorców, a także pomóc ma ona w zahamowaniu inflacji, z jaką obecnie mamy do czynienia. Część kapitałowa raty ulega wcześniej wspomnianemu zawieszeniu, po czym przesunięta zostaje na koniec harmonogramu kredytowego. W trakcie korzystania przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych odsetki się nie naliczają.  

Odsetki zostają naliczane na bieżąco, w oparciu o aktualną kwotę kapitału, jaką kredytobiorca ma do spłaty, a także obecnego oprocentowania kredytu. Odsetki nie naliczają się odgórnie. Skutkiem tego procesu jest znaczne zmniejszenie oprocentowania kredytowego w 2022 oraz 2023 roku, a także zmniejszenie średniej wysokości raty w tym czasie.

Warto też pamiętać, że wakacje kredytowe nie zwalniają nas z opłacania ubezpieczenia oraz spełniania innych warunków, jakie zawarte są w twojej umowie kredytowej, jak np. Wpływ określonej kwoty na konto bankowe na dany okres czasu.

Spis treści:

Wakacje kredytowe – jakie warunki musisz spełnić, by z nich skorzystać

Będą one dostępne jedynie w przypadku umowy, która mówi o kredycie hipotecznym, spełniającym poniższe warunki:

 • Kredyt został zaciągnięty w polskiej walucie – złotówkach,
 • Kredyt został zaciągnięty do 1 lipca 2022,
 • Do końca spłacania kredytu pozostało co najmniej 6 miesięcy,
 • Umowa kredytowa zawarta została by zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy,
 • Zostanie złożony specjalny wniosek o wakacje kredytowe przez kredytobiorcę.

Co kryje się pod pojęciem “własne potrzeby mieszkaniowe”?

Nie ma konkretnej definicji tego sformułowania. Własne cele mieszkaniowe występują w ustawie o PIT (w artykule 21, ustępie 25) – można się nimi posiłkować. Okazuje się, że przy zawieraniu umowy kredytowej, istotnym jest określenie jest jego przeznaczenia, którym w tym wypadku mają być potrzeby mieszkaniowe. Potem potrzeby mieszkaniowe mogą się zmienić, a więc na wakacje kredytowe masz szanse nawet wtedy, gdy wynajmujesz lub refinansujesz mieszkanie.

Czy wakacje kredytowe pomogą ci zaoszczędzić?

Nie dadzą ci one żadnych oszczędności – wakacje kredytowe to jedynie dodanie pustych miesięcy do harmonogramu kredytowego. W momencie, w którym założysz, że oprocentowanie twojego kredytu nie zmieni się, to suma odsetek w przypadku wakacji kredytowych pozostanie identyczna, jak i bez nich.

Dodatkowy koszt mogą stanowić ubezpieczenia, które będzie trzeba płacić prze 8 miesięcy dłużej, z racji skorzystania wakacji kredytowych, o ile skorzystasz z nich pełnym zakresie.

Jeśli podczas wakacji kredytowych przeznaczysz zyskane dzięki nim wolne środki na spłatę nadpłaty kredytu, po czym zdecydujesz się na kontynuację nadpłat lub też skrócenie okresu kredytowania, to takie działanie może przynieść ci oszczędności na poziomie nawet kilkuset tysięcy złotych.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych wygeneruje opłaty?

Złożenie wniosku mówiącego o chęci zawieszenia spłaty nie jest płatne.

Wakacje kredytowe – czy są one dostępne dla czasowo stałego oprocentowania?

Ustawa dotycząca wakacji kredytowych nie różnicuje rodzaju oprocentowania, a więc odpowiedź brzmi: tak.

Na chwilę obecną, okres czasowo stałego oprocentowania zostanie przedłużony w tych bankach:

 • BPS,
 • Citi Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • PKO BP.

Jeśli chodzi o banki, w których nie ulegnie ono przedłużeniu, to są to

 • Alior,
 • Millennium,
 • BOŚ,
 • BNP Paribas,
 • ING,
 • mBank,

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych wpłynie negatywnie na twoją wiarygodność i zdolność kredytową?

Obecnie znamy jedynie część stanowisk różnych banków. Niektóre z nich deklarują, iż skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie miało wpływu na ocenę kredytową. Spora część z nich podaje, że nie posiada jeszcze gotowych wytycznych. Wpływ wakacji kredytowych na ocenę kredytową zadeklarowały jedynie dwa banki – jednak należy dodać, że nie jest to ostateczna decyzja banku.

Wakacje kredytowe nie będą miały negatywnego wpływu także na scoring BIK – warto jednak wspomnieć o tym, że informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie tam widoczna.

KNF oraz UOKiK będą bacznie obserwować działania banków na tej płaszczyźnie. Dzięki temu możesz domniemywać, iż skorzystanie przez ciebie z wakacji kredytowych nie uniemożliwi lub też nie utrudni ci zaciągnięcia kredytu w przyszłości.

Czy wakacje kredytowe zabiorą ci możliwość przeniesienia kredytu do innego banku (refinansowania) w następnych latach?

Aby móc przenieść kredyt do innego banku, musi zostać wykonana ponowna ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy przez bank, do którego przenosi swój kredyt. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje utrudnień w refinansowaniu kredytu, o ile kredytobiorca posiada zdolność kredytową.

Które z rat kredytowych mogą ulec zawieszeniu?

Ustawa konkretnie mówi o tym, kiedy konsumentowi przysługuje zawieszenie spłaty rat kredytowych:

 • 1 sierpień 2022 – 30 wrzesień 2022 – wymiar dwóch miesięcy;
 • 1 października 2022 – 31 grudnia 2022 – wymiar dwóch miesięcy;
 • 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023 – wymiar jednego miesiąca w każdym kwartale roku.

Wakacje kredytowe – jak z nich skorzystać?

Według tego, co wyczytać możemy w ustawie – do swojego banku musisz złożyć wniosek, w którym zawarte będą:

 • Oznaczenie umowy,
 • Oznaczenie kredytodawcy
 • Oznaczenie kredytobiorcy,
 • Wskazanie okresu lub też okresów, w których ma być zawieszona spłata rat kredytowych.

Do wniosku powinieneś załączyć oświadczenie, które będzie mówiło o tym, że umowa została zawarta ze względu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W załączonym dokumencie znajdować powinna się klauzula: “Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

Wniosek złożyć można zarówno w postaci pisemnej, papierowej, jak i również elektronicznej (za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej). Twój bank ma 21 dni na potwierdzenie wniosku – jeśli jednak nie otrzymasz go, to nie wpłynie to na rozpoczęcie wakacji kredytowych.

Bank a wakacje kredytowe – czy może on odmówić ich klientowi?

Taka możliwość nie została zawarta w ustawie o wakacjach kredytowych.

Ustawa o wakacjach kredytowych – gdzie znajduje się jej treść?

Jeśli chcesz samodzielnie zgłębić temat wakacji kredytowych, to ustawę je opisującą znajdziesz pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001488/O/D20221488.pdf

Konkretniej – opisana jest ona w artykule 73, 74, 75 – strony 35 oraz 36.

Całkowita spłata kredytu po wakacjach kredytowych – czy można jej dokonać bez żadnego dodatkowego okresu karencji?

W ustawie nie jest zawarta żadna dodatkowa karencja, jeśli chodzi o całkowitą spłatę kredytu. Jeśli jednak umowa zawarta między kredytodawcą a kredytobiorcą przewiduje rekompensatę w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, to opłata jak najbardziej zostanie pobrana.

Ostateczny termin składania wniosków o wakacje kredytowe

Jak wiesz, ustawa weszła w życie wraz z 29 lipca 2022 roku. Nie precyzuje jednak ona ostatecznego terminu na składanie wniosków. Warto jednak wiedzieć, że aby mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, najlepiej jest złożyć wniosek przed upłynięciem daty zapadalności raty kredytowej. Można też iść innym tokiem myślenia i złożyć wniosek przed 1 sierpnia – tak, by skorzystać z zawieszenia, jakie obowiązuje w tym miesiącu.

Co jeśli umowa kredytu hipotecznego podpisana została przed 1 lipca, jednak kredyt wypłacony został po terminie – czy istnieje wtedy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych?

W tym przypadku istotna jest jedynie data podpisania umowy kredytowej, czyli data udzielenia kredytu. Może być on wypłacony po terminie.

FAQ:

 1. Jestem osobą, która korzysta obecnie z innego zawieszenia, które posiada inne oparcie ustawowe. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

W tym przypadku jest możliwe skorzystanie z wakacji kredytowych. Jednak musisz wiedzieć, że poprzednie twoje zawieszenie ulegnie zakończeniu.

 1. Jeśli mam stałe oprocentowanie swojego kredytu, to czy za sprawą zawieszenia spłaty zrezygnuję z jego części?

Wakacje kredytowe są zawieszeniem płatności rat kredytowych – jeśli chodzi o okres stałego oprocentowania, to musisz liczyć się z tym, że realnie stanie się ono niższe.

 1. Jeśli zaciągnąłem pożyczkę hipoteczną, to czy mogę skorzystać z wakacji?

Niestety, pożyczka hipoteczna w większości przypadków nie spełnia jednego z warunków, które zostały opisane w ustawie – przeznaczenia kredytu na własne cele mieszkaniowe. Dlaczego? Pożyczka hipoteczna jest środkami, które przeznaczyć na każdy dowolny cel powiązany z zabezpieczaniem na swojej nieruchomości.

 1. Jeśli jestem osobą, która w swoim mieszkaniu posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, to czy zawieszenie spłaty rat kredytowych w postaci wakacji kredytowych mnie obowiązuje?

Obecnie, jeśli na twoje mieszkanie jest zarejestrowana gospodarcza, to nie jest to przeszkoda do skorzystania z wakacji kredytowych, o ile spełniasz wszystkie warunki opisane w ustawie.

 1. Jeśli mój bank pobiera ratę kredytową każdego pierwszego dnia miesiąca, to czy zdąży on rozpatrzeć złożony przeze mnie wniosek, jeśli złożę go wraz z dniem 1 sierpnia?

Jak już wiesz, ustawa o wakacjach kredytowych weszła w życie wraz z dniem 29 lipca bieżącego roku. Nie ma w niej określonego terminu, który określałby koniec możliwości składania wniosków. Jednak by móc skorzystać z zawieszenia raty kredytowej, to powinieneś złożyć swój wniosek tuż prze datą zapadalności swojej raty. Według ustawy, kredytobiorca musi jedynie złożyć wniosek – bank nie rozpatruje go.

 1. Jestem osobą, która ma kredyt na mieszkanie, ale obecnie w nim nie mieszka – czy w takim wypadku mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Obecnie ustawa nie precyzuje tak szczegółowych przypadków, jak zawarty jest w powyższym pytaniu – wystarczy, że będziesz spełniać warunki zawarte w ustawie.

 1. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku, który obejmowałby wszystkie okresy zawieszenia w jednym dokumencie?

Ustawia mówi o tym, że każdy wniosek powinien zawierać sobie wskazanie okresu lub też okresów zawieszenia spłaty rat kredytowych. Idąc tym tokiem myślenia – istnieje taka możliwość.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie