Home Wiadomości Upadłość konsumencka – czy to się jeszcze opłaca pod koniec 2023 roku?

Upadłość konsumencka – czy to się jeszcze opłaca pod koniec 2023 roku?

dodał Bankingo

Obecnie zadłużenie to pojęcie, które dotyczy coraz większej ilości osób, na taką skalę, że możemy mówić o zjawisku pandemii zadłużenia. Czy przekonywanie przedsiębiorców, że ogłoszenie upadłości rozwiąże wszystkie ich problemy, jest zasadne? Na pewno nie w każdym przypadku. W wielu sytuacjach jednak może okazać się naprawdę pomocne.

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej i uprawnione podmioty

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być kluczowym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie uregulować swoich zadłużeń. Jednakże istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby sąd rozpatrzył wniosek pozytywnie. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i jak z niego skorzystać? Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch głównych etapów: ogłoszenia upadłości oraz właściwego procesu upadłościowego. Pierwszy krok zaczyna się od skutecznego złożenia wniosku, a następnie sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Sam proces nie należy oczywiście do łatwych i przyjemnych, szczególnie w przypadku posiadania dość rozbudowanych zobowiązań względem instytucji finansowych. Upadłość konsumencka może być ogłoszona wyłącznie przez konsumentów, którzy rzeczywiście są niewypłacalni. Dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są członkami spółki cywilnej oraz spółki komandytowej. Konsumenci posiadający nieruchomość powinni rozważyć ryzyko utracenia jej w toku ogłoszenia upadłości. Ważne jest, aby pamiętać, że długi karnoskarbowe i podatkowe nie podlegają anulacji w ramach tego procesu. Osoba ogłaszająca upadłość musi również wyrazić zgodę na ograniczoną egzekucję komorniczą oraz przedstawić plan spłat, które niekoniecznie muszą pokryć całość długu.

Spadek w toku upadłości i darowizna udzielona przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej 

Jeśli spadkodawca zmarł po ogłoszeniu upadłości spadkobiercy, spadek wchodzi do masy upadłości. Ten proces ma miejsce automatycznie, a syndyk oraz upadły nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Spadek jest uznawany za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

A co w przypadku otrzymania darowizny przed ogłoszeniem upadłości? Darowizna dokonana w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość jest bezskuteczna. Jeśli darowizna została udzielona wcześniej niż rok przed ogłoszeniem upadłości, nie jest to czynność bezskuteczna, ale syndyk może podjąć kroki w celu uznania jej za takową. Warto wziąć to pod uwagę nawet, jeśli darowizna została przekazana na 5 lat przed ogłoszeniem upadłości.

Kwota minimalna przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz wyłączenie mienia

Nie ma ustalonej minimalnej kwoty zadłużenia, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Warto rozważyć wysokość swoich dochodów względem długów, jakie posiadamy. Jeśli dług ten znacząco przekracza nasze miesięczne zarobki, to w takim przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się bezcelowe.

Co więcej, upadły ma możliwość złożenia wniosku o wyłączenie określonego mienia z masy upadłości, co obejmuje nieruchomości oraz pojazdy. W praktyce takie sytuacje rzadko mają miejsce, ale są możliwe, kiedy np. chodzi o nieruchomość przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej albo sytuacja życiowa konsumenta jest trudna. Kiedy wyłączenie ma dotyczyć samochodu, może on zostać wyłączony z masy upadłościowej, jeśli np. jest niezbędny do regularnych wizyt u lekarza. Takie kwestie należy oczywiście odpowiednio udokumentować. A co w przypadku obniżenia dochodów w trakcie prowadzonej upadłości? Wówczas można wnieść do sądu wniosek o zmianę planu spłaty, uzasadniając, co spowodowało taki stan rzeczy.

Czas od zamknięcia działalności gospodarczej do rozpoczęcia procesu upadłościowego i prowadzenie jednoosobowej działalności po ogłoszeniu upadłości

Prowadząc działalność gospodarczą, nie można ogłosić upadłości konsumenckiej. Jednak możliwe jest to praktycznie od razu po jej zamknięciu, nawet następnego dnia. W praktyce jednak poleca się, by poczekać z taką decyzją przynajmniej kilka miesięcy. A co z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości? Przepisy prawa nie wykluczają takiej możliwości.

Konsumenci często zastanawiają się również, ile będą płacić po ogłoszeniu upadłości. To uzależnione jest przede wszystkim od wysokości dochodów, a także wysokości wydatków na życie. Najczęściej kwoty te wahają się od umorzenia, czyli braku jakichkolwiek opłat do kilkuset złotych miesięcznie. Sam czas trwania procesu upadłościowego rozpoczyna się wraz z momentem złożenia wniosku i zazwyczaj zajmuje od 1 do 3 miesięcy. Całkowity czas obejmuje również czas spłaty, który jest maksymalnym czasem spłaty zobowiązania, czyli do 7 lat. W praktyce sądy dość rzadko stosują ten najdłuższy z możliwych.

Pytania o upadłość konsumencką

A co w przypadku, kiedy konsument wciąż mieszka u rodziców? Czy syndyk może zająć także majątek rodziców albo rodzeństwa? Przepisy jasno określają, że syndyk ma prawo zajęcia wszystkich składników majątku upadłego. A więc nie może zająć majątku należącego do rodziny konsumenta. To warto jednak odpowiednio udowodnić, że majątek ten faktycznie należy do rodziców i nie może wejść do masy upadłościowej. W sytuacji, gdy międzyczasie dojdzie do zwiększenia przychodów np. poprzez otrzymany spadek, to jak najbardziej może on zostać przeznaczony na spłatę długów w toku upadłości konsumenckiej.

Wówczas należy się liczyć również z tym że sąd może zwiększyć plan spłat, ponieważ konsument będzie miał większe przychody względem ponoszonych wydatków na życie. Pytanie, które również ciekawi wiele osób dotyczy kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Samodzielne ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się jedynie z obowiązkiem złożenia wniosku i pokrycia opłat sądowych.

W przypadku korzystania z fachowej pomocy prawników, koszty te będą w dużej mierze uzależnione od stopnia skomplikowania, ale i stopnia zaangażowania wybranej do prowadzenia upadłości kancelarii. Z reguły im większa ilość i skala zobowiązań, tym bardziej skomplikowany będzie proces i wniosek o ogłoszenie upadłości. Wtedy należy się liczyć również z większymi wydatkami. Koszty te mogą zaczynać się od kilkuset złotych do kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie