Home Finanse Upadłość konsumencka a prowadzenie działalności gospodarczej w 2024

Upadłość konsumencka a prowadzenie działalności gospodarczej w 2024

dodał Bankingo

W obliczu trudności rynkowych spowodowanych pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wiele małych firm zmuszonych było ogłosić upadłość. Jednak czy przedsiębiorcy mają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Jakie są zasady tego postępowania w 2024 roku? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii bliżej.

Co to jest upadłość?

Zgodnie z definicją prawa upadłościowego, postępowanie upadłościowe polega na likwidacji majątku upadłego. Choć samo pojęcie może wydawać się groźne, w rzeczywistości jest to instytucja, która często okazuje się korzystna dla dłużnika, zwłaszcza w przypadku upadłości konsumenckiej.

Postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte, gdy dłużnik staje się niewypłacalny, czyli nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Celem takiego postępowania jest zazwyczaj spłata jak największej części długu. Jeśli dotyczy to przedsiębiorcy, celem może być również zachowanie przedsiębiorstwa.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe ma na celu umożliwienie umorzenia zobowiązań, których nie udało się spłacić w trakcie postępowania.

Upadłość konsumencka a prowadzenie działalności gospodarczej

Tradycyjnie upadłość konsumencka dotyczyła tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący spółki osobowe, nie byli objęci tym postępowaniem. Jednak w ostatnich latach wprowadzono zmiany, które umożliwiają przedsiębiorcom również ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z obecnymi przepisami, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeśli prowadzi działalność w formie jednoosobowej lub jest wspólnikiem spółki cywilnej. Jednak przed ogłoszeniem upadłości musi utracić swój status przedsiębiorcy, wykreślając się z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który zamierza ogłosić upadłość konsumencką, musi spełnić pewne warunki. Po pierwsze, musi upłynąć okres 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności. Ponadto przedsiębiorca musi posiadać majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz mieć więcej niż jednego wierzyciela.

W przeszłości przepisy były bardziej restrykcyjne. Przedsiębiorca musiał odczekać 10 lat od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc ogłosić upadłość. Dodatkowo, sąd musiał sprawdzić, czy niewypłacalność nie była wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, oraz czy przedsiębiorca nie był zobowiązany do ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami. W przypadku niespełnienia tych warunków, przedsiębiorca nie miał prawa złożyć wniosku o upadłość przez 10 lat.

Jednak od stycznia 2020 roku przepisy zostały zmienione, aby traktować przedsiębiorców na równi z konsumentami. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą ogłaszać upadłość konsumencką na tych samych zasadach co osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Korzyści i ograniczenia upadłości konsumenckiej dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przynieść pewne korzyści dla przedsiębiorcy. Po pierwsze, umożliwia mu to odzyskanie kontroli nad finansami i rozpoczęcie od nowa. Daje również szansę na umorzenie części lub całości zadłużenia.

Jednak należy pamiętać, że przedsiębiorca, który ogłasza upadłość konsumencką, musi liczyć się z tym, że większość jego dochodów zostanie wliczona do masy upadłości. Istnieje również ryzyko utraty majątku i skonfiskowania pewnych aktywów w celu spłaty wierzycieli.

Podsumowanie

Wnioski z powyższego to, że przedsiębiorcy mogą ogłosić upadłość konsumencką, jeśli spełniają pewne warunki. Muszą zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej i wykreślić się z CEIDG, a następnie upłynąć 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przynieść przedsiębiorcy pewne korzyści, ale wiąże się również z pewnymi ograniczeniami i ryzykiem. Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym.

Warto pamiętać, że informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Każda sytuacja jest unikalna, dlatego zawsze należy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnika przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie