Home Finanse Czy upadłość konsumencka jest korzystna w 2024 roku?

Czy upadłość konsumencka jest korzystna w 2024 roku?

dodał Bankingo

Czy upadłość konsumencka ma sens? To pytanie nurtuje wielu zadłużonych osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ale wiedza na temat meandrów związanych z postępowaniem upadłościowym może pomóc w podjęciu świadomej decyzji. W niniejszym artykule przeanalizujemy różne aspekty upadłości konsumenckiej oraz przedstawimy jej plusy i minusy.

Sens upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka ma sens przede wszystkim w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli i nie ma perspektyw na poprawę swojej sytuacji finansowej w przyszłości. Przyjrzyjmy się dwóm przykładom, które dobrze obrazują sens upadłości konsumenckiej.

Przykład 1: Dług w wysokości 150 tys. zł

W tym przypadku dłużnik posiadał dług w wysokości 150 tys. zł i czterech wierzycieli. Jego dochód wynosił 3 tys. zł netto, a nie posiadał żadnego majątku. Wobec niego prowadzone były egzekucje komornicze, a stan niewypłacalności nie wynikał z jego umyślnego działania. Sąd ogłosił upadłość i postanowił, że postępowanie będzie prowadzone w uproszczonym trybie. Syndyk nie zajął żadnych nieruchomości ani ruchomości, ale pracodawca dłużnika przekazywał część jego dochodu do masy upadłości. Postępowanie trwało 5 miesięcy, a projekt planu spłaty wierzycieli został zaakceptowany przez sąd. Dłużnik został zobowiązany do przeznaczenia 350 zł miesięcznie na spłatę wierzycieli przez 36 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty, pozostałe zadłużenie w wysokości 137 400 zł zostało umorzone.

Przykład 2: Dług na kwotę 1 300 000 zł

W tym przypadku dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań z powodu nierzetelnego kontrahenta. Miał 26 wierzycieli na łączną kwotę 1 300 000 zł. Jego majątkiem była obciążona hipoteką nieruchomość o wartości 660 000 zł oraz 2 auta o wartości łącznej 100 000 zł. Dłużnik zaciągnął dodatkowe zobowiązania, licząc na poprawę sytuacji finansowej, ale nie otrzymał należnej płatności od kontrahenta. Zdecydował się więc na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd postanowił, że postępowanie będzie prowadzone na zasadach ogólnych ze względu na wartość majątku i liczbę wierzycieli. Syndyk spieniężył nieruchomość za 590 000 zł i auta za 75 000 zł.

Plusy i minusy upadłości konsumenckiej

Podczas analizy plusów i minusów upadłości konsumenckiej warto zauważyć, że każda sytuacja jest inna, a skutki upadłości zależą od indywidualnych okoliczności. Przedstawiamy kilka ważnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę.

Minusy upadłości konsumenckiej

  1. Utrata majątku: Dłużnik, który posiada majątek, musi liczyć się z tym, że zostanie on objęty masą upadłości i zarządzany przez syndyka. Majątek ten może zostać spieniężony w celu pokrycia kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. Jednak nie oznacza to, że dłużnik natychmiast musi opuścić swoje mieszkanie.
  2. Bezskuteczność czynności prawnych: W trakcie postępowania upadłościowego dłużnikowi może być utrudnione podjęcie pewnych czynności prawnych, a także może zostać wystawiony na skargę pauliańską w przypadku podejrzanych transakcji.

Plusy upadłości konsumenckiej

  1. Względny spokój: Ogłoszenie upadłości powoduje, że dłużnik ma poczucie zrobienia pierwszego kroku w celu wyjścia z długów. Wierzyciele przestają nękać go telefonami i pismami windykacyjnymi.
  2. Wolność od komorników: Ogłoszenie upadłości powoduje zawieszenie prowadzonych przez komornika postępowań egzekucyjnych.
  3. Możliwość podjęcia zatrudnienia: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest uzależnione od posiadania pracy. Wiele osób decyduje się na upadłość właśnie dlatego, że utraciły zatrudnienie i nie mają perspektyw na znalezienie nowej pracy.
  4. Dach nad głową: W przypadku utraty nieruchomości spowodowanej upadłością, dłużnik może otrzymać środki na wynajem lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może być korzystna dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Choć wiąże się z utratą majątku i pewnymi ograniczeniami, daje też możliwość rozpoczęcia od nowa i wyjścia z długów. Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie