Home Wiadomości Sankcja kredytu darmowego: Jak skorzystać i w których bankach? [ lista banków 2024 ]

Sankcja kredytu darmowego: Jak skorzystać i w których bankach? [ lista banków 2024 ]

dodał Bankingo

Sankcja kredytu darmowego to narzędzie, które pozwala kredytobiorcom na spłatę pożyczki bez dodatkowych kosztów, takich jak odsetki czy prowizje. Jednak aby skorzystać z tej sankcji, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz zidentyfikowanie błędów w umowie kredytowej. W Polsce istnieje ustawa o kredycie konsumenckim, która reguluje te kwestie i chroni prawa kredytobiorców.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo, które umożliwia kredytobiorcy spłatę pożyczki w wysokości samego kapitału, pomijając wszelkie dodatkowe koszty. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, instytucje pożyczkowe i banki mogą ponieść konsekwencje prawne, jeśli nie przestrzegają wymogów stawianych umowom kredytowym.

Jeśli umowa kredytowa zawiera błędy lub brakuje w niej ustawowo wymaganych informacji, kredytobiorca ma prawo skorzystać ze sankcji kredytu darmowego. Oznacza to, że kwota do spłaty zostanie zmniejszona o odsetki, prowizje i inne dodatkowe opłaty, a kredytobiorca będzie spłacać jedynie pożyczony kapitał.

Należy jednak zaznaczyć, że banki często odrzucają takie oświadczenia, sugerując skierowanie sprawy do sądu. Istnieje jednak skuteczny sposób na uzyskanie rekompensaty jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, o którym opowiemy później.

Jakie błędy upoważniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje konkretne błędy i braki, które uprawniają kredytobiorców do złożenia oświadczenia o spłacie kredytu bez dodatkowych kosztów. Oto niektóre z tych błędów:

 1. Umowa nie zawiera informacji o formie zawarcia umowy kredytu lub nie została sporządzona na piśmie (lub w inny sposób przewidziany w odrębnej umowie).
 2. W umowie znajdują się błędne lub fałszywe dane osobowe kredytobiorcy.
 3. Koszty kredytu konsumenckiego przekraczają maksymalną kwotę przewidzianą w ustawie.
 4. Harmonogram spłaty kredytu nie zawiera szczegółowych informacji na temat tego, co klient spłaca przy każdej racie pożyczki.
 5. Umowa nie zawiera informacji o rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne).

Oczywiście to tylko kilka przykładów błędów i uchybień. Warto skorzystać z bezpłatnej analizy umowy, aby dowiedzieć się, czy nasza umowa zawiera inne błędy uprawniające do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Darmowy kredyt – dla kogo?

Niestety nie każdy kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Istnieją konkretne wymogi formalne, które muszą być spełnione:

 1. Kredyt musi być kredytem konsumenckim, niezabezpieczonym hipoteką.
 2. Umowa kredytowa została podpisana po 18 grudnia 2011 roku.
 3. Kredytobiorca jest osobą prywatną, a środki nie zostały przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą.
 4. Kwota kredytu nie przekracza 255 550 złotych lub równowartości tej kwoty w obcej walucie.

Sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać zarówno osoby spłacające pożyczkę, jak i ci, którzy już ją spłacili, ale nie wcześniej niż rok przed złożeniem oświadczenia o sankcji. Jeśli kredyt został spłacony wcześniej, ale bank dokonał zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę, to termin 12 miesięcy na skorzystanie z sankcji jest liczony od dnia zwrotu prowizji.

Warto zauważyć, że w historii kredytowej mogą być zapisane opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni. Jednak każde opóźnienie powyżej tego terminu uniemożliwia skorzystanie z prawa do kredytu bez kosztów.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy najpierw znaleźć w umowie błędy zgodne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Następnie, przygotować odpowiednie pismo, w którym informuje się bank o skorzystaniu z możliwości sankcji kredytu darmowego. Pismo to powinno zawierać:

 1. Dane osobowe pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.
 2. Numer umowy pożyczki.
 3. Dokładne wskazanie naruszeń w umowie.
 4. Numer rachunku bankowego, na który mają zostać wpłacone środki.
 5. Podstawę prawną – artykuł 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Warto pamiętać, że wniosek o sankcje kredytu darmowego zwykle jest odrzucany przez banki, które preferują kierowanie sprawy do sądu. Jeśli zdecydujemy się na proces sądowy, jako kredytobiorca musimy udowodnić, że instytucja pożyczkowa naruszyła nasze interesy poprzez wprowadzenie błędnych zapisów do umowy.

Sankcja kredytu darmowego a procesy dotyczące WIBORu

W ostatnim czasie, dużo mówi się o procesach mających na celu podważenie WIBORu w kontekście kredytów hipotecznych. WIBOR to stawka referencyjna stosowana do ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych. Niektóre procesy mają na celu unieważnienie umowy kredytowej lub zmianę sposobu oprocentowania w celu wyeliminowania WIBORu.

W przypadku wyboru między podważeniem WIBORu a skorzystaniem z sankcji kredytu darmowego, należy najpierw ustalić, czy przepisy dotyczące sankcji kredytu darmowego mają zastosowanie do kredytu hipotecznego. Następnie, należy rozważyć kilka kwestii:

 1. Sankcja kredytu darmowego ma terminowe ograniczenie (1 rok od wykonania umowy), podczas gdy unieważnienie umowy lub zmiana oprocentowania podlega terminowi przedawnienia roszczenia (6 lat od zakwestionowania postanowień umowy).
 2. Sankcja kredytu darmowego może dotyczyć błędów w umowie, które nie są związane z WIBORem, podczas gdy proces dotyczący WIBORu koncentruje się na samym oprocentowaniu.

Lista Banków – Sankcja Kredytu Darmowego 2024

Poniżej lista banków w których prawnicy do stycznia 2024 roku zidentyfikowali naruszenia banków i możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Należy pamiętać, że nie przesądza to, że każda umowa danego banku podlega pod sankcję kredytu darmowego.  Przed podjęciem decyzji każda umowa powinna być przeanalizowana przez prawnika.

Alior Bank S.A.
Bank BPH S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy)
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. (obecnie: Bank Pekao S.A.)
Bank Spółdzielczy
BGŻ S.A. (obecnie: BNP Paribas S.A.)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
BRE Bank S.A. (obecnie: mBank S.A.)
BZWBK S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Deutsche Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
Euro Bank S.A. (obecnie: Millennium Bank S.A.)
Kredyt Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
mBank S.A.
Meritum Bank ICB S.A. (obecnie: Alior Bank S.A.)
Millennium Bank S.A.
Nest Bank S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Polbank EFG S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Santander Bank Polska S.A.
Santander Consumer Bank S.A.
Santander Consumer Financial Solutions sp. z o.o.
VeloBank S.A.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego to prawo, które umożliwia kredytobiorcom spłatę pożyczki bez dodatkowych kosztów. Aby skorzystać z tej sankcji, konieczne jest znalezienie błędów w umowie kredytowej i złożenie odpowiedniego oświadczenia do banku. Niestety, banki często odrzucają takie oświadczenia, co może prowadzić do konieczności skierowania sprawy do sądu. W przypadku kredytów hipotecznych, istnieją również procesy dotyczące podważenia WIBORu, które mogą wpływać na oprocentowanie kredytu. Warto dokładnie przeanalizować swoją umowę kredytową i skonsultować się z profesjonalistami, aby podjąć najlepszą decyzję dotyczącą swojej sytuacji kredytowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie