Home Wiadomości Upadek Getin Noble Bank: Wpływ na Kredyty we Frankach i Dalsze Konsekwencje

Upadek Getin Noble Bank: Wpływ na Kredyty we Frankach i Dalsze Konsekwencje

dodał Bankingo

Dnia 20 lipca 2023, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Ta decyzja stanowi znaczący krok w historii polskiego sektora bankowego, wpływając na klientów banku oraz na toczące się sprawy sądowe dotyczące umów kredytów waloryzowanych do walut obcych.

Konsekwencje Upadłości dla Kredytobiorców

Upadek Getin Noble Bank S.A. może wpłynąć na tok postępowań sądowych związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Sąd, który zajmuje się daną sprawą, będzie zmuszony do wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania przeciwko bankowi.

Zasadne wydaje się zawieszenie postępowania jedynie w zakresie roszczeń o zapłatę nienależnie uiszczonych rat kredytu, podczas gdy nadal możliwe będzie procedowanie spraw sądowych dotyczących roszczeń o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych wynikających z umów kredytu.

Po ogłoszeniu upadłości, sąd upadłościowy wyznaczył syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A., który będzie zobowiązany do przystąpienia do postępowania i reprezentowania w nim banku. Syndyk będzie działał na rzecz masy upadłości, dążąc do zaspokojenia wierzycieli banku. Istnieje więc ryzyko, że syndyk złoży pozwy o zapłatę wypłaconego kapitału kredytu.

Zmiany w strukturze majątku banku

W wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., większość aktywów banku została przeniesiona do VeloBank S.A., powołanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Getin Noble Bank S.A. pozostały głównie pasywa związane z obsługą kredytów waloryzowanych kursami walut obcych. Z tego powodu, odzyskanie środków wpłaconych przez klientów tytułem spłaty rat kredytu może być utrudnione, ograniczone lub nawet niemożliwe.

Jakie czynności należy podjąć w sytuacji upadłości?

W obliczu upadłości, ważne jest przeprowadzenie procedury potrącenia wierzytelności względem banku. Biorąc pod uwagę, że odzyskanie środków z Getin Noble Bank S.A. jest wątpliwe, zaleca się osobom, które nie otrzymały tytułu zabezpieczenia, zaprzestanie spłacania rat kredytu od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Konsekwencje dla Frankowiczów

Klienci, którzy posiadają nadpłacone kredyty i zdecydują się na zaprzestanie spłaty kredytu we frankach, mogą stawić czoła pewnym ryzykom związanym z upadłością banku, takim jak możliwość negatywnego wpisu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) lub ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu. Jednakże, możliwe korzyści mogą obejmować natychmiastową ulgę w domowym budżecie oraz ograniczenie szkód wynikających z upadłości banku.

Potencjalna oszczędność – w przypadku nadpłaty kapitału Brak możliwości potrącenia wierzytelności z bankiem, co niesie ryzyko skutkowania zaskarżeniem przez bank nieważności takiego potrącenia – ocenia się to ryzyko jako umiarkowane

W każdym z tych przypadków rekomendujemy skonsultowanie decyzji z prawnikiem, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje i zdecydować, co jest najkorzystniejsze dla Twojej sytuacji.

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – przewodnik po nowej rzeczywistości

Upadłość Getin Noble Bank S.A. to wydarzenie, które ma poważne konsekwencje dla klientów banku, a szczególnie dla tych, którzy posiadają kredyty waloryzowane do walut obcych. Podczas gdy niektóre sprawy sądowe mogą być zawieszone lub umorzone, inne mogą nadal być procedowane. W każdym przypadku rekomendujemy skonsultowanie się z prawnikiem, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje upadłości dla Twojej sytuacji.

Jest też prawdopodobieństwo, że upadłość Getin Noble Bank S.A. może wpłynąć na przyszłe umowy kredytowe, zwłaszcza te, które są waloryzowane do walut obcych. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakie są konsekwencje, ważne jest, abyś był świadomy swoich praw i możliwości.

W czasach niepewności i zmienności, jakie przynosi upadłość Getin Noble Bank S.A., ważne jest, aby być dobrze poinformowanym i przygotowanym. Zrozumienie konsekwencji upadłości, a także wiedza na temat możliwych środków prawnych, które można podjąć, mogą pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z tą nową rzeczywistością.

Pamiętaj, że jesteś nie tylko klientem banku, ale także jego wierzycielem. Twoje prawa są chronione i masz możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Niezależnie od tego, jakie działania podejmiesz, ważne jest, aby podjąć decyzje świadomie i odpowiedzialnie, mając na uwadze swoje najlepsze interesy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie