Home Wiadomości Upadłość Getin Noble Banku – Powody i Konsekwencje

Upadłość Getin Noble Banku – Powody i Konsekwencje

dodał Bankingo

W dniu 20 lipca 2023 roku, po przymusowej restrukturyzacji przeprowadzonej w poprzednim roku, warszawski Sąd Rejonowy oficjalnie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Getin Noble Bank, który powstał w wyniku fuzji Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku, miał trudności finansowe, które doprowadziły do jego obecnego stanu.

Restrukturyzacja, Upadłość i Frankowicze

Bank został poddany przymusowej restrukturyzacji na skutek trudnej sytuacji finansowej w 2022 roku. Bezpieczna część Getin Noble Banku trafiła do instytucji pomostowej, obecnie znaną jako VeloBank, podczas gdy najbardziej ryzykowne kredyty frankowe pozostały w Getin Noble Banku. Po ogłoszeniu upadłości banku, klienci, którzy posiadali kredyty we frankach, znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji.

W związku z ogłoszeniem upadłości, rozpoczął się także okres 30 dni na zgłoszenie wszelkich wierzytelności. Wierzyciele Getin Noble Banku, w tym klienci posiadający kredyty frankowe, mają dokładnie tyle czasu na zgłoszenie roszczeń. Roszczenia zgłoszone przez wierzycieli zostaną zaspokojone jedynie w takim stopniu, na ile pozwoli majątek zgromadzony w ramach masy upadłościowej.

Główne Punkty: Długotrwałe Problemy Banku

Głównym akcjonariuszem Getin Noble Banku był biznesmen Leszek Czarnecki, który również pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Bank, który przez lata borykał się z problemami związanymi z zarządzaniem i wysokim ryzykiem związanym z kredytami hipotecznymi denominowanymi lub indeksowanymi we frankach szwajcarskich, był zmuszony utworzyć znaczne rezerwy.

W rezultacie doszło do gwałtownego spadku wskaźników wypłacalności wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W 2022 roku, z powodu potencjalnego zagrożenia upadłością, Getin Noble Bank został poddany przymusowej restrukturyzacji. Do 30 września 2022 roku, spółka była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konsekwencje Restrukturyzacji i Upadłości

Przymusowa restrukturyzacja przeprowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) pozwoliła na ochronę wszystkich depozytów klientów w kwocie 38,1 mld zł, w tym 3,3 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.

Działalność Getin Noble Banku została przeniesiona do VeloBanku, utworzonego przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych. Pomimo rozpoczęcia procesu sprzedaży VeloBanku przez BFG, bank kontynuuje działalność i obsługę klientów.

Upadłość Getin Noble Banku była niewątpliwie wielkim ciosem dla wielu klientów i wierzycieli. Jednak działania podjęte przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych dają pewne nadzieje na ochronę ich interesów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie