Home Prawo Unieważnienie kredytu we frankach na firmę – Czy możliwe?

Unieważnienie kredytu we frankach na firmę – Czy możliwe?

dodał Jacek Kabała

Kredyty frankowe były bardzo popularne by sfinansować zakup domu lub mieszkania, więc przede wszystkim były zawierane przez osoby mające status konsumentów, nie oznacza to jednak, że wśród przedsiębiorców nie ma frankowiczów. Status kredytobiorcy, a więc czy jest on konsumentem, czy przedsiębiorcą, ma natomiast bardzo duże znaczenie przy dochodzeniu roszczeń względem banków o kredyt frankowy na drodze sądowej. Konsumenci mają bowiem w sądzie o wiele łatwiej, gdyż otoczeni są ochroną płynącą z dyrektywy 93/13/EWG, natomiast przedsiębiorcy dochodzą swoich roszczeń na zasadach ogólnych, co niestety bywa bardzo problematyczne. Kwietniowa uchwała Sądu Najwyższego daje jednak kredytobiorcom-przedsiębiorcom nadzieję, że ich roszczenia będą w szerszym zakresie uwzględniane i raczej powszechny jest już pogląd, że unieważnienie umowy kredytowej podpisanej na firmę jest możliwe, jednak nadal uzyskanie takiego wyroku w sądzie nie będzie zbyt proste.

Frankowicze Przedsiębiorcy – Szanse i zagrożenia.

Umowy frankowe pełne są niedozwolonych postanowień umownych i jest to prawda powszechnie wiadoma, lecz skutecznie na ten fakt mogą powoływać się tylko konsumenci, a więc tylko im z tego tytułu przysługuje roszczenie o unieważnienie kontraktu o kredyt frankowy.

Kredytobiorcy-przedsiębiorcy mają więc dużo trudniejsze zadanie by doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej, z pomocą przyszedł im jednak Sąd Najwyższy.

W uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt: III CZP 40/22, Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.”

Tym niepozornym stwierdzeniem Sąd po raz kolejny wywołał rewolucję w sprawach frankowych, gdyż choć wpisuje się ono w dotychczasową linię orzeczniczą, to Sąd generalnie wskazał jakie postanowienia umowy kredytowej są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, nie warunkując tej sprzeczności ze statusem kredytobiorcy.

Powyższe oznacza zatem, że nie zależnie od tego, czy umowa kredytu frankowego została zawarta przez konsumenta, czy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jeżeli bank przyznał sobie jednostronne prawo do kształtowania kursu waluty od którego zależy wysokość zobowiązania kredytobiorcy, to takie zapisy są wadliwe i będą prowadzić do unieważnienia kontraktu.

Kredytobiorcy- przedsiębiorcy zyskali więc bardzo istotny argument w walce z bankami i najpewniej już wkrótce będziemy mogli zaobserwować kolejną falę pozwów frankowych, jednak przedsiębiorcy nadal muszą pamiętać, że w ich przypadku wygranie procesu z bankiem będzie o wiele trudniejsze, niż w przypadku posiadających kredyt konsumentów.

W sprawach przedsiębiorców brak jest niestety bogatego orzecznictwa na tle umów kredytowych w CHF i trudno na ten moment ocenić jak się „przyjmie” wydana przez Sąd Najwyższy uchwała, więc żeby uzyskać unieważnienie, sprawa musi być od początku bardzo dobrze prowadzona.

Największe szanse na korzystne rozstrzygnięcie przedsiębiorca ma więc wówczas, gdy sprawę kredytu frankowego powierzy bardzo dobrej i doświadczonej kancelarii, która od lat zajmuje się prowadzeniem procesów z bankami, nie każdy prawnik będzie więc odpowiedni do prowadzenia tego rodzaju postępowania.

Walka z bankiem tylko z dobrą kancelarią frankową.

Znalezienie kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej nie jest problemem, jednak znalezienie bardzo dobrej i doświadczonej kancelarii, może już nastręczyć sporo trudności, a tylko z usług doświadczonego podmiotu przedsiębiorca powinien korzystać, jeśli chce wygrać swój proces z bankiem i doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Szukając prawnika do prowadzenia sprawy przeciwko bankowi, zwrócić uwagę należy na to od jak dawna dana kancelaria działa na rynku, gdyż obecnie pojawiło się wiele kancelarii, które prowadzą procesy frankowe od momentu, gdy orzecznictwo sądowe się w tym zakresie ustabilizowało, nie są to więc kancelarie, które miały rzeczywisty wpływ na jego kształtowanie.

Najlepszą dla kredytobiorcy będzie więc kancelaria funkcjonująca już przed 2019 rokiem, a więc zanim zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie państwa Dziubak, ponieważ właśnie to orzeczenie jednoznacznie przesądziło o zasadności roszczeń frankowiczów względem niekorzystniej umowy kredytu, a sądy zaczęły uwzględniać żądania kredytobiorców.

Inną cechą doświadczonej kancelarii frankowej, na którą również należy zwrócić uwagę, jest liczba korzystnych wyroków uzyskanych w sprawach frankowych oraz informacja o tym z jakimi bankami kancelaria prowadziła procesy. Przyjmuje się, że doświadczona kancelaria frankowa to taka, która może pochwalić się ponad trzystoma korzystnymi dla kredytobiorców orzeczeniami i choć liczba ta może wydawać się zbyt duża, to jednak należy pamiętać, że mówimy tutaj o podmiotach, które od lat działają w procesach z bankami i dobre kancelarie właśnie tyle postępowań sądowych z bankami już wygrały. Jeśli natomiast chodzi o banki przeciwko którym kancelaria występowała, to tutaj również obowiązuje zasada, że im więcej tym lepiej.

Banki w bardzo podobny sposób konstruowały frankowe umowy kredytowe, gdyż we wszystkich tych umowach chodziło praktycznie o to samo (o przerzucenie na kredytobiorcę całego ryzyka wynikającego ze zmiennego kursu waluty obcej), jednak zapisy poszczególnych kontraktów różnią się między sobą, a to powoduje, że dziś część umów łatwiej jest unieważnić, a inne są znacznie trudniejsze do podważenia.

Kancelarie mające duże doświadczenie najczęściej mogą się pochwalić korzystnymi wyrokami uzyskanymi przeciwko różnym bankom i to jest dla kredytobiorcy ważna i dobra informacja.

Bardzo dobre kancelarie frankowe zwykle na bieżąco informują o sukcesach w prowadzonych sprawach frankowych, a robią to za pośrednictwem blogów, lub swoich stron internetowych, dlatego szukając prawnika, warto prześledzić wpisy umieszczane przez kancelarie.

Zapoznając się z dorobkiem orzeczniczym danej kancelarii, zwrócić uwagę należy czy w opisach spraw podane są szczegóły dotyczące sprawy, a więc jaki sąd/sądy wydał wyrok, kiedy, z jakim bankiem proces był prowadzony, pod jaką sygnaturą sprawa była prowadzona, jakie argumenty zostały uwzględnione przez sąd.

Te wszystkie z pozoru mało istotne informacje pozwalają kredytobiorcy zweryfikować czy kancelaria rzeczywiście daną sprawę prowadziła, jeśli bowiem opisy spraw są ogólne i ograniczają się tylko do stwierdzenia, że sprawa została wygrana, i brak jest jakichkolwiek szczegółów, wtedy najpewniej w ogóle taki proces nie miał miejsca, lub prowadziła go inna kancelaria, niż ta która się nim chwali.

Szukając kancelarii trzeba też zwrócić uwagę na to w jakiej formie prawnej jest ona prowadzona, jeśli bowiem kancelaria jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, to nie jest to firma prowadzona przez zawodowych pełnomocników, lecz jedynie pośrednik dla którego liczy się ilość, a nie jakość, frankowicz nie otrzyma więc od takiej firmy fachowej pomocy.

Przed pozwaniem banku kredytobiorca- przedsiębiorca musi wykonać szereg czynności by wybrać najlepiej, jest to jednak niezbędne by proces o unieważnienie umowy kredytu z bankiem wygrać. Sprawy frankowe nigdy do łatwych nie należały, a w przypadku przedsiębiorców pojawiają się dodatkowe trudności, więc o unieważnienie kontraktu należy starać się tylko ze wsparciem dobrej i doświadczonej kancelarii.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie