Home Wiadomości Rząd Ostrzega Polaków przed kredytami ze stałą stopą procentową

Rząd Ostrzega Polaków przed kredytami ze stałą stopą procentową

dodał Bankingo

Rząd ostrzega przed zawieraniem umów kredytowych ze stałą stopą procentową. Z wypowiedzi ekspertów ds. analizy rynków finansowych jasno wynika, że obecny czas nie jest dobrym na zawieranie umów kredytowych z wysokim oprocentowaniem (wieloletnich). ponieważ za jakiś czas oprocentowania powinny unormować się, bądź nieco spaść. Jednak osoby, które podpisały umowy kredytowe na kredyty zostają z już początkowo podwyższonym oprocentowaniem będą musieli płacić holendernie wysokie stawki przez kolejnych wiele miesięcy. Jednak, aby stwierdzić czy lepszym rozwiązaniem jest wzięcie kredytu na stopę stałą, a nie zmienną wszystko zależy od inflacji oraz kilku innych niezwykle istotnych czynników.

Co z umowami generowanymi przez banki? Czy zawyżają oprocentowanie kredytów?

Częstym problemem w dzisiejszych czasach jest fakt, że banki nie chcą udzielać kredytów o zmiennym oprocentowaniu. To wszystko ma ogromne znaczenie i wpływa na związek z przerwą na dostosowanie systemów informatycznych do zmieniającego się WIRONU oraz WIBORU, dlatego kredyty o zmiennej stopie procentowej mają powrócić dopiero za kilka miesięcy.

Eksperci twierdzą, że banki powinny informować konsumentów z czym dokładnie wiąże się podpisanie umowy kredytowej na stałą stopę procentową w obecnych czasach. Jednak jak się okazuje nadal często pojawiają się informacje, że takie przesłanki nie są zachowywane, dlatego eksperci obawiają się, że może pojawić się kolejna fala frankowiczów, którzy za jakiś czas będą twierdzić, że nie wiedzą z czym wiązały się kredyty, na które zdecydowali się, ponieważ według nich banki nie dopełniły pewnych obowiązków informacyjnych.

Według niektórych przesłanek istnieje prawdopodobieństwo, że banki nadal mogą wykorzystywać niewiedzę klientów i dokonywać nieuczciwych praktyk udzielania kredytów.

Z czym wiążą się kredyty ze stałym i zmiennym oprocentowaniem?

Kredyty ze stałym oprocentowaniem są udzielane maksymalnie na czas 5 lat do 7 lat. Ten termin jest uzależniony od kilku czynników i w dużej mierze zależy od banku, jednak po tym czasie stopa procentowa ulega zmianie. Przed podjęciem decyzji warto wiedzieć czym charakteryzuje się stała stopa procentowa.

Stałe oprocentowanie kredytu polega na okresowym, czyli umówionym i jasno sformułowanym czasie zawartym w umowie i zwykle opiewa na okres 5, bądź 7 lat oraz zawiera informacje co do wysokości oprocentowania, a tym samym rad kredytu, które nie powinny ulec zmianie przez określony w umowie okres, czyli oprocentowanie przez ten czas będzie zamrożone. Jednak warto mieć na uwadze, że stałe oprocentowanie obejmuje tylko jasno sformułowany okres zobowiązania. Zwykle wynoszący 5 lat. Po tym czasie zostanie ono dostosowane do obowiązujących stop procentowych, co wiąże się z dużym ryzykiem wzrostu raty kredytu.

Co ma wpływ na oprocentowanie kredytów?

Ma na to wpływ wiele czynników, między innymi obowiązująca sytuacja gospodarcza w kraju oraz na świecie, pandemia, wojna, itp. Należy pamiętać, że stałe oprocentowanie niesie za sobą także ryzyko dotyczące wysokości raty, która może być okresowo wyższa niż gdyby była liczona na podstawie aktualnego wskaźnika. Ryzyko wzrostu stopy procentowej w obowiązującym okresie może wzrosnąć jeżeli kredyt przechodzi na zmienną stopę procentową.

Ponadto warto mieć na uwadze, że istnieje wysokie ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej kredytu po upływie 5 lat. W sytuacji jeśli kredytobiorca podejmie decyzję o wyznaczeniu kolejnego terminu okresowego dla stałej stopy procentowej kolejnym ryzykiem jest stosowanie okresowo stałej stopy procentowej.

Ma to duże znaczenie w sytuacji kiedy wskaźnik referencyjny nie wzrośnie do poziomu, dla którego zmienna stopa procentowa zaznaczona i będzie jako okresowo stała, bądź wyższa po upływie określonej liczby rat kredytowych. Bank, z którym została podpisana umowa zaproponuje kredytobiorcy nowe warunki umowy, które będą miały związek z okresowo stałą stopą procentową na czas kolejnych pięciu lat, albo w terminie zależnym od preferencji klienta. Kredyt, który zostanie spłacony automatycznie przechodzi na zmienną stopę procentową, która będzie stanowiła sumę obowiązującego w tym czasie wskaźnika referencyjnego, a także dodatkowej opłaty, czyli marżę banku. Te wszystkie informacje zawarte są w umowie kredytowej.

Jak można zauważyć wiele czynników wpływa na oprocentowanie kredytów w Polsce. Można zaciągnąć kredyt ze stałym oprocentowaniem, jednak jak zauważają eksperci – jest to pozornie stałe oprocentowanie, ponieważ najwyżej jest udzielany na okres 7 lat. Z pozoru posiadając taki kredyt ze stałym oprocentowaniem przez co najmniej kilka lat można żyć spokojnie i nie myśleć o zmiennym oprocentowaniu dotyczącym rynku stóp procentowych.

Klienci, którzy decydują się na tego typu kredyty nie muszą też przejmować się rosnącą stawką WIBOR, ponieważ przez okres, który jest uwzględniony w umowie 5 bądź 7 lat żadne podwyżki rat nie powinny obejmować klienta mimo, że zachodzi wiele zmiennych czynników w kraju oraz na świecie. Warto jednak mieć na uwadze, że kredyt o stałej stopie procentowej zawsze jest droższy od kredytu o zmiennej stopie. Taka różnica zwykle wynosi około 2 punktów procentowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie