Home Bez kategorii Umowa zlecenie w 2024 roku: Co warto wiedzieć?

Umowa zlecenie w 2024 roku: Co warto wiedzieć?

dodał Bankingo

Umowa zlecenie jest jednym z najpopularniejszych typów umów cywilnoprawnych w Polsce. Pomimo wprowadzonych zmian dotyczących wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, która stała się zależna od minimalnego wynagrodzenia, nadal cieszy się dużą popularnością. Jednakże, w odróżnieniu od umowy o pracę, umowa zlecenie nie podlega przepisom Kodeksu pracy, co oznacza, że pracownik nie ma takich samych praw i świadczeń, takich jak urlop wypoczynkowy, wypłata wynagrodzenia za okres choroby czy ochrona przed wypowiedzeniem umowy. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że zleceniobiorca może zrezygnować z pracy bez uprzedzenia, co stanowi zarówno zaletę, jak i wadę umowy zlecenia.

Umowa zlecenie – przepisy w 2024 roku

Umowa zlecenie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym jako umowa cywilnoprawna. W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a prawa zleceniobiorcy wynikają tylko bezpośrednio z treści umowy. Jednak pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony zleceniobiorcom, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowa zlecenie polega na wykonaniu określonej czynności dla zleceniodawcy, która niekoniecznie prowadzi do określonego rezultatu. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony – zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Jedną z zalet umowy zlecenie jest swoboda w ustalaniu miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

Stawka godzinowa w umowie zlecenie w 2024 roku

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenie jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i zmienia się wraz z jego wysokością. W pierwszym półroczu 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł, a w drugim półroczu wzrośnie do 28,10 zł za godzinę pracy. Przedsiębiorcy zatrudniający zleceniobiorców muszą prowadzić ewidencję czasu przepracowanego przez nich, aby spełnić wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Dla ułatwienia, istnieją kalkulatory umów zleceń, które pomagają obliczyć wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej.

Składki ZUS od umowy zlecenie

W przypadku umowy zlecenie, pracodawca ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednak istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku. Pracodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, jeśli ten posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których wartość jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku, jedynie składka zdrowotna jest obowiązkowa. Istnieją również inne przypadki, w których pracodawca nie musi płacić składek ZUS, takie jak zatrudnienie studenta poniżej 26 roku życia.

Planowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenie

W ostatnich latach toczyły się dyskusje na temat planowanych zmian w oskładkowaniu umów zlecenie. Komisja Europejska naciska na wprowadzenie tych zmian jako warunku otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według najnowszego Krajowego Planu Reform na lata 2023/2024, od I kwartału 2024 roku wszystkie umowy zlecenie będą podlegać pełnemu oskładkowaniu. Celem wprowadzenia tych zmian jest redukcja segmentacji rynku pracy i zapewnienie większego zabezpieczenia socjalnego dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie. Planowane zmiany mają objąć wszelkie umowy zlecenie, niezależnie od osiąganych przychodów. Jednak dokładne szczegóły i ostateczny kształt zmian będą znane w pierwszym kwartale 2024 roku.

Podsumowanie

Umowa zlecenie pozostaje popularną formą zatrudnienia w Polsce, mimo wprowadzonych zmian dotyczących wynagrodzenia i braku ochrony przewidzianej przez Kodeks pracy. W 2024 roku przewiduje się wprowadzenie zmian, które obejmą pełne oskładkowanie umów zlecenie. Warto śledzić rozwój sytuacji i dostosować się do nowych przepisów, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Umowa zlecenie ma swoje plusy i minusy, ale zrozumienie przepisów i praw związanych z tą formą zatrudnienia jest kluczowe dla zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie