Home Prawo Czym jest i komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Czym jest i komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny w 2024 roku?

dodał Bankingo

W Polsce istnieją różne świadczenia socjalne, które mają na celu wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z tych świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny. Dodatek ten jest comiesięcznym wsparciem finansowym, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną lub wymagającą stałej pomocy. W tym artykule omówimy, czym jest dodatek pielęgnacyjny, kto może otrzymać to świadczenie oraz jakie są zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie finansowe, które jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Ma on na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną lub wymagającą stałej pomocy. Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty własnej, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoby, które ukończyły 75 lat, automatycznie otrzymują dodatek pielęgnacyjny bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Osoby umieszczone w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywają poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Wtedy dodatek pielęgnacyjny może im przysługiwać.

Jakie są wymagane dokumenty i procedura przyznawania dodatku pielęgnacyjnego?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek w jednostce ZUS odpowiedzialnej za daną lokalizację. Osoby, które mają orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty istotne dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym czasie lub za pośrednictwem poczty.

Po złożeniu wniosku, jednostka ZUS rozpatruje go i podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od daty złożenia. W przypadku odmowy przyznania dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje odwołanie od decyzji do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest ustalana corocznie i podlega waloryzacji wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. Od 1 marca 2024 roku przewiduje się podwyżkę dodatku pielęgnacyjnego o 530 zł, co oznacza, że świadczenie to wyniesie 2988 zł. Warto jednak pamiętać, że wysokość dodatku może ulec zmianie i warto sprawdzić najnowsze informacje na stronie ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające

Wprowadzenie świadczenia pielęgnacyjnego oznacza również zmiany dotyczące innych świadczeń opiekuńczych. Od 1 stycznia 2024 roku osoby, które dotychczas nie pobierały żadnych świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy ani o świadczenie pielęgnacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Zamiast tego, wprowadzono nowe świadczenie – świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie Polski. Świadczenie to jest wypłacane bez względu na dochód osoby i ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym.

Jakie są zalety i wady świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego?

Zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i świadczenie wspierające mają swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Zalety świadczenia pielęgnacyjnego:

  • Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest ustalana corocznie i podlega waloryzacji.
  • Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą.
  • Osoby, które ukończyły 75 lat, automatycznie otrzymują dodatek pielęgnacyjny bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Wady świadczenia pielęgnacyjnego:

  • Osoby umieszczone w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego, chyba że przebywają poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
  • Procedura przyznawania dodatku pielęgnacyjnego może być skomplikowana i czasochłonna.

Zalety świadczenia wspierającego:

  • Świadczenie wspierające jest wypłacane bez względu na dochód osoby.
  • Świadczenie to ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom z niepełnosprawnością.

Wady świadczenia wspierającego:

  • Osoby, które dotychczas pobierały świadczenie pielęgnacyjne, stracą to świadczenie po wprowadzeniu świadczenia wspierającego.
  • Świadczenie wspierające nie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, ale bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością.

Podsumowanie

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie finansowe, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną lub wymagającą stałej pomocy. Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest ustalana corocznie i podlega waloryzacji.

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono świadczenie wspierające, które jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia. Świadczenie to jest wypłacane bez względu na dochód osoby i ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym. Przy wyborze między świadczeniem pielęgnacyjnym a świadczeniem wspierającym warto uwzględnić indywidualne potrzeby i sytuację finansową.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie