Home Bez kategorii Ugody frankowe mbank: czy zawarcie ugody z bankiem ma sens?

Ugody frankowe mbank: czy zawarcie ugody z bankiem ma sens?

dodał Anna Wrona

W ostatnich latach kwestia ugód frankowych stała się przedmiotem licznych sporów sądowych. Jednym z banków, który najczęściej spotyka się z takimi sprawami, jest mBank. W swoim raporcie bank informuje, że na koniec września toczyło się przeciwko niemu ponad 22 tysiące postępowań sądowych, z czego aż 99,58% zakończyło się korzystnym dla frankowiczów wyrokiem. Wobec tego, czy zawieranie ugody z bankiem ma sens? Czy klientom opłaca się decydować na takie porozumienie?

  • mBank ma na koniec września ponad 22 tysiące postępowań sądowych z frankowiczami i przegrał 99,58% z nich, co rodzi pytanie o sens zawierania ugód. Bank zaproponował ugody wszystkim aktywnym klientom, a ponad 10 tysięcy z nich już na takie ugody przystało. Niektóre z tych ugód mogą obejmować umorzenie kredytu czy nawet dopłatę dla klienta, jednak nie zawsze mogą one być korzystne.
  • Zdaniem mBanku, 90% frankowiczów, którzy spłacili już kredyt, nic z tym nie zrobi, sugerując brak działań sądowych z ich strony. Raport Santander Bank Polska pokazuje spadek liczby ugód z frankowiczami, co może sugerować zmianę trendu w podejściu kredytobiorców do ugód. Wzajemne ustępstwa są celem ugód, ale przy tak wysokim procentowym wskaźniku wygranych frankowiczów w sądach, zasadność ugód jest kwestionowana.
  • Praktyka oferowania ugód przez mBank może być odbierana jako niesprawiedliwa, gdzie klientom najpierw przedstawiane są mniej korzystne propozycje, a lepsze oferty pojawiają się dopiero po odrzuceniu pierwszych lub w przypadku skierowania sprawy do sądu. Niektórzy klienci wyrażają niezadowolenie z przyjętych umów, szczególnie w obliczu wzrostu WIBOR i zmian stóp procentowych.
  • Niektórzy klienci mBanku, po odrzuceniu pierwszej propozycji ugody, otrzymali kolejne, bardziej korzystne oferty, w tym umorzenie całkowitego zadłużenia i dodatkowe dopłaty. Pomimo tych atrakcyjnych warunków, niektórzy frankowicze decydują się kontynuować procesy sądowe, mając na uwadze, że mogą osiągnąć większe korzyści, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Statystyki sądowe

Według raportu mBanku, na koniec września przeciwko niemu toczyło się ponad 22 tysiące postępowań sądowych. Zaskakującym wynikiem jest fakt, że bank przegrał aż 99,58% spraw z frankowiczami. To stawia pod znakiem zapytania sens zawierania ugody z bankiem. Jednak mBank chwali się, że przedstawił propozycję ugód wszystkim swoim aktywnym klientom.

Propozycje ugód

Ponad 10 tysięcy klientów zdecydowało się już na zawarcie ugody z mBankiem. Propozycje ugód różnią się w zależności od sytuacji klienta. Niektóre propozycje zawierają umorzenie kredytu, a nawet dopłatę dla klienta. Jednak czy taka ugoda może być niekorzystna dla klientów? Przedstawiciele mBanku twierdzą, że niemal 90% frankowiczów, którzy spłacili całkowicie swój kredyt, nie podejmie żadnych działań. Jednak czy warto zrezygnować z możliwości skierowania sprawy do sądu?

Zawieranie ugody z bankiem

Celem ugody jest osiągnięcie wzajemnych ustępstw z obu stron. Jednak jeśli 99,58% frankowiczów wygrywa sprawy sądowe z bankami, to jakie ustępstwa musieliby pójść, żeby zdecydować się na zawarcie ugody? Ugody mają na celu zmniejszenie kosztów, jakie banki ponoszą w wyniku niekorzystnych dla siebie wyroków sądowych. Niestety, żadna ugoda nie daje frankowiczom tyle korzyści, ile prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej. Dlatego, z ekonomicznego punktu widzenia, zawieranie ugody może być niekorzystne dla klientów.

Propozycje ugód mBanku

mBank proponuje zmianę kredytów frankowych na kredyty złotowe. Oznacza to, że bank traktuje zawarty kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego od początku jakby był kredytem złotowym. W wyniku takiej zmiany, klient spłaca kredyt w oparciu o saldo wyliczone przez bank na podstawie przewalutowania. Niestety, takie umowy wprowadzają ryzyko oprocentowania, co nie jest korzystne dla klientów. Coraz więcej klientów kwestionuje takie umowy, gdyż oprocentowanie kredytów złotowych może być niekorzystne w przypadku obniżek stóp procentowych.

Przykład ugody z mBankiem

Przykładem ugody z mBankiem są klienci, którzy w 2005 roku zawarli kredyt na 400 tysięcy złotych. Zdecydowali się na umowę kredytu na 20 lat, co spowodowało, że ich miesięczna rata była wyższa niż innych frankowiczów. W momencie skierowania sprawy do sądu, ich saldo zadłużenia wynosiło 200 tysięcy złotych. Bank zaproponował im umorzenie całej kwoty kredytu, co byłoby równoznaczne z prawomocnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej. Jednak klienci nie zdecydowali się na zawarcie ugody ze względu na wysokość nadpłaty.

Czy zawieranie ugód ma sens?

Przy takich statystykach sądowych i propozycjach ugód, czy zawieranie ugody z bankiem ma dzisiaj sens? Warto przyjrzeć się każdej propozycji i dokładnie przeanalizować korzyści i ryzyka. Z jednej strony, ugoda może zmniejszyć koszty i uprościć sprawę. Z drugiej strony, prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej może przynieść większe korzyści dla klienta. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy.

Kredyt spłacony a szansa na wygraną

Niemal 90% frankowiczów, którzy spłacili już kredyt, nie podejmuje żadnych działań. Jednak warto pamiętać, że w przypadku kredytów całkowicie spłaconych, postępowanie sądowe jest mniej skomplikowane. Kredytobiorcy wiedzą, ile wpłacili do banku i ile od niego otrzymali. Dlatego warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu, jeśli istnieje szansa na wygraną. W przypadku kredytów spłaconych, frankowicze mają szansę na zwrot swoich nadpłat.

Podsumowanie

Zawieranie ugody z bankiem może być korzystne dla niektórych frankowiczów, ale warto dokładnie przeanalizować propozycje i rozważyć alternatywę skierowania sprawy do sądu. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny. Ważne jest również pamiętanie o tym, że prawomocny wyrok w sprawie nieważności umowy kredytowej może przynieść większe korzyści dla klienta. Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z ekspertem prawnym.

 

Tabela 1: Statystyki postępowań sądowych mBanku

Stan na koniec września Liczba
Postępowania sądowe przeciwko mBank 22 000+
Procent przegranych spraw z frankowiczami 99,58%
Liczba zawartych ugód z klientami 10 000+

Tabela 2: Oferty ugód mBanku dla frankowiczów

Oferta ugodowa Detale
Przewalutowanie kredytu Zamiana kredytów frankowych na złotowe z oprocentowaniem WIBOR + marża
Umorzenie kredytu Propozycje umorzenia pozostałej części zadłużenia
Dopłaty dla klienta Oferty dopłaty dla klienta w ramach ugody

Tabela 3: Skutki ugód dla klientów

Skutek Opis
Ryzyko oprocentowania Przejście z oprocentowania LIBOR na WIBOR może nie być korzystne przy obecnych stawkach
Dopłaty banku Propozycje dopłat do umorzenia zadłużenia dla klientów prowadzących sprawy sądowe

Wnioski

Pomimo korzystnych statystyk sądowych, zawarcie ugody z bankiem może nie być zawsze korzystne dla klientów. Wiele zależy od konkretnych warunków ugody i propozycji banku. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby dokładnie ocenić, czy zawarcie ugody jest dla nas opłacalne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie