Home Bez kategorii Termin odliczenia VAT z faktury zakupowej – co warto wiedzieć!

Termin odliczenia VAT z faktury zakupowej – co warto wiedzieć!

dodał Bankingo

Czynni podatnicy VAT mają przywilej obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co skutkuje zmniejszeniem zobowiązania podatkowego. Jednak termin odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych może wywoływać pewne wątpliwości wśród podatników. W niniejszym artykule omówimy termin odliczenia podatku VAT w odniesieniu do różnych rodzajów faktur oraz duplikatów faktur, a także faktur dokumentujących import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Podstawowy termin odliczenia podatku VAT w 2024 roku

Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie dostawcy towarów lub usługodawcy. Jednak termin odliczenia podatku VAT z faktury nie może być wcześniejszy niż dzień otrzymania faktury. Przepisy określają również, że odliczenie podatku VAT można dokonać w rozliczeniu podatkowym składanym za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku faktur za media (prąd, woda, ścieki, gaz, telefon itd.), termin odliczenia podatku VAT następuje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę lub w jednym z trzech kolejnych okresów (miesięcy) lub dwóch kolejnych okresów (kwartałów). Dlatego właśnie otrzymanie faktury upoważnia podatnika do odliczenia VAT-u, ponieważ obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje w momencie wystawienia faktury.

Kolejnym przykładem na niestandardowe odliczenie podatku VAT są faktury otrzymane od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. W tym przypadku termin odliczenia podatku VAT następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty. Oznacza to, że chociaż faktura została już wystawiona, obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powstaje dopiero w dniu otrzymania zapłaty.

Przykłady terminów odliczenia VAT

Przyjrzyjmy się teraz kilku konkretnym przykładom terminów odliczenia VAT z faktur zakupowych:

Przykład 1:

Podatnik dokonał zakupu towarów w styczniu, a dostawa towarów odbyła się 30 stycznia. Fakturę od sprzedawcy otrzymał w lutym. Prawo do odliczenia podatku VAT przez podatnika następuje po otrzymaniu faktury w lutym lub maksymalnie do:

  • Maja – jeśli rozlicza się miesięcznie,
  • Września – w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Przykład 2:

Podatnik zamówił usługę zaprojektowania nowej szaty graficznej strony internetowej. Sprzedawca wystawił fakturę 25 stycznia z datą sprzedaży wyznaczoną na 4 lutego. Nabywca otrzymał fakturę 30 stycznia. Prawo do odliczenia VAT przez nabywcę powstanie w dniu 4 lutego, gdyż jest to moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Przykład 3:

Podatnik rozlicza się z podatku VAT miesięcznie. W dniu 28 lutego otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne, wystawioną dnia 25 lutego, z datą sprzedaży 3 marca. W takim wypadku prawo do odliczenia VAT powstaje w momencie otrzymania faktury, czyli 28 lutego.

Data wystawienia a data otrzymania faktury

Podczas rozliczania podatku VAT od zakupów ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę otrzymania faktury. Często faktury wystawiane pod koniec miesiąca wpływają dopiero w miesiącu następnym. Dlatego podatnik nie powinien rozliczać VAT z tych faktur zbyt wcześnie, biorąc pod uwagę datę wystawienia. Termin odliczenia podatku VAT można wyznaczyć dopiero w momencie otrzymania faktury. Należy jednak zwrócić uwagę, aby między datą wystawienia a otrzymania dokumentu nie było zbyt dużej rozbieżności.

Termin odliczenia VAT po terminie przewidzianym w ustawie

W przypadku przekroczenia terminu odliczenia VAT z faktury, podatnicy czasami popełniają błąd, polegający na ujęciu całej wartości brutto jako koszt uzyskania przychodu. Jest to jednak nieprawidłowe, ponieważ kwota podatku nie może powiększać wartości kosztu. Jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia kwoty VAT, to kwota podatku nie może wpływać na wartość kosztu.

W takim przypadku odliczenie podatku VAT można dokonać poprzez uwzględnienie kwoty VAT w prawidłowym terminie. Do września 2021 roku odliczenie to było możliwe tylko w przypadku, gdy prawo do odliczenia VAT po raz pierwszy nastąpiło w tym okresie, a podatnik musiał złożyć korektę JPK V7. Od 2024 roku prawo do wykazania zapomnianej faktury będzie możliwe w dowolnym z okresów, w którym podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury. Odliczenie to będzie można dokonać poprzez złożenie korekty pliku JPK_V7 za ten okres.

Jak odliczyć VAT w późniejszym terminie z faktury?

W celu odliczenia VAT z faktury kosztowej, można skorzystać z systemu wFirma.pl. Wystarczy przejść do zakładki „Wydatki” -> „Księgowanie” -> „Dodaj” -> „Faktura VAT” i wybrać rodzaj wydatku. Wydatek zostanie zaksięgowany w rejestrze VAT zakupów zgodnie z datą księgowania do VAT. W przypadku podatników rozliczających się z VAT metodą kasową lub otrzymujących fakturę od małego podatnika, faktura zostanie uwzględniona w rejestrze VAT zakupów w wskazanej dacie, ale nie wcześniej niż w dniu uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury.

Podsumowanie

Termin odliczenia VAT z faktury zakupowej jest zależny od różnych czynników, takich jak rodzaj faktury, data jej wystawienia i otrzymania, a także specyfika działalności podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają określony termin na odliczenie podatku VAT, który należy przestrzegać. Dlatego ważne jest, aby dokładnie znać te terminy i przestrzegać ich, aby uniknąć konsekwencji podatkowych.

Pamiętaj, że terminy odliczenia VAT mogą się różnić w zależności od okoliczności, dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z obowiązującymi przepisami w danym roku. Przestrzeganie terminów odliczenia VAT z faktur zakupowych pozwoli uniknąć problemów podatkowych i zachować prawidłowość w rozliczeniach podatkowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie