Home Wiadomości Spór Frankowiczów z bankami: sąd czy ugoda?

Spór Frankowiczów z bankami: sąd czy ugoda?

dodał Bankingo

W ubiegłym roku liczba spraw frankowych w sądach okręgowych całego kraju wzrosła do ponad 60 tysięcy. Wraz z tym wzrostem, coraz więcej osób zadłużonych w tzw. frankach szwajcarskich poszukuje sposobu na odzyskanie finansowej stabilności. Jednak pytanie brzmi: czy lepszym wyjściem jest unieważnienie umowy frankowej w sądzie, czy może negocjowanie ugodowej propozycji z bankiem?

Co można zrobić z kredytem we frankach w 2023 roku?

Unieważnienie umowy kredytowej przez sąd skutkuje jej zakończeniem, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Wówczas następuje odpowiednie rozliczenie między bankiem a klientem, przy czym bank zobligowany jest do zwrotu wszelkich pobranych opłat związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Z kolei kredytobiorca musi zwrócić bankowi całą kwotę kapitału, którą otrzymał w ramach zawartej umowy kredytowej.

Alternatywą dla sądu jest ugodowe porozumienie z bankiem, które może polegać na usunięciu z umowy klauzuli indeksacji, będącej niedozwolonym postanowieniem umownym. Dzięki temu, kredytobiorca może uzyskać zwrot rat kredytu zapłaconych z powodu zastosowania klauzuli, a jego zadłużenie nie będzie zależne od kursu franka szwajcarskiego.

Wielu zadłużonych zastanawia się, dlaczego wiele osób decyduje się na drogę sądową. Eksperci zalecają indywidualne podejście do każdej sprawy oraz analizowanie otrzymanych propozycji ugodowych.

Wybór pomiędzy sądem a ugodą może być trudny, a statystyki nie zawsze oddają rzeczywistość. Chociaż około 95% frankowiczów wygrywa sprawy w sądzie pierwszej instancji, nie oznacza to, że każda wygrana przekłada się na korzystne rozwiązanie dla klienta. Dłuższe kolejki w sądach i koszty związane z prowadzeniem sprawy są tylko niektórymi z czynników wpływających na ostateczne rezultaty.

Aby podejmować świadome decyzje, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w sprawach frankowych. Takie osoby mogą pomóc przeanalizować oferty ugodowe, negocjować z bankiem

W Polsce liczba osób posiadających kredyty frankowe stale rośnie, co skutkuje licznymi sporami sądowymi oraz ugodami z bankami. Zarówno unieważnienie umowy kredytowej, jak i zawarcie ugody z bankiem mają swoje zalety i wady. Ostatecznie decyzja powinna zależeć od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, a nie ogólnie przyjętych schematów.

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, istotnym aspektem jest, że bank musi zwrócić klientowi wszelkie pobrane opłaty związane z udzieleniem i spłatą kredytu. Z drugiej strony, klient będzie zobowiązany do zwrotu całej kwoty kapitału otrzymanej w ramach umowy kredytowej. Wpłynie to na znaczące rozliczenie pomiędzy stronami.

W przypadku ugody z bankiem, korzyść polega na usunięciu klauzuli indeksacji z umowy, co zmniejsza zadłużenie kredytobiorcy, które nie będzie już zależne od kursu franka szwajcarskiego. Można też liczyć na zwrot rat kredytu zapłaconych z powodu zastosowania klauzuli indeksacji.

Frankowicze wygrywają w sądach coraz szybciej

W kontekście podanych informacji warto dodać informację o sprawie wygranej przez klientów przeciwko PKO BP, która zakończyła się w rekordowym czasie. Sprawa dotyczyła unieważnienia kredytu PKO BP i skończyła się zwycięstwem dla klientów, którzy odzyskali 171.460,73 zł. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zapadło w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie po zaledwie 11 miesiącach.

W sprawie sygn. akt: I ACa 1026/22, prowadzonej przez adwokatów Jacka Sosnowskiego i Tomasza Pietrusiaka z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził od banku na rzecz klientów kwotę 8 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W wyniku tego wyroku, umowa o kredyt mieszkaniowy „WŁASNY KĄT” hipoteczny z lutego 2005 roku została uznana za nieważną, a klienci odzyskali swoje pieniądze. Sąd uznał, że umowa była sprzeczna z ustawą, a postanowienia umowne były nieprecyzyjne i arbitralne.

Dzięki doświadczonej kancelarii prawnej prowadzącej sprawę, cały proces trwał tylko 11 miesięcy, co jest rekordowo krótkim czasem w tego rodzaju sprawach. Oznacza to, że prawomocny wyrok zapadł w iście rekordowym czasie, co pokazuje, że można wygrać sprawę z bankiem szybko i sprawnie.

Warto dodać, że bank zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, jednak biorąc pod uwagę ugruntowaną linię orzeczniczą, istnieje nadzieja, że SN nie przyjmie skargi banku do rozpoznania. Ta sprawa pokazuje, że doświadczone kancelarie prawne potrafią pomóc klientom wygrać sprawy z bankami nawet w tak krótkim czasie jak 11 miesięcy.

Kluczowe kwestie aby wygrać sprawę frankową

Decyzja o wyborze odpowiedniej drogi do rozwiązania problemu związane z kredytem frankowym powinna być podjęta po przemyślanej analizie własnej sytuacji finansowej oraz po konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, a każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, biorąc pod uwagę swoje konkretny stan rzeczy.

W ostatnich latach rośnie także liczba kancelarii prawniczych zajmujących się sprawami frankowiczów, co może utrudniać wybór odpowiedniej pomocy prawnej. Kluczowe jest zatem zwrócenie uwagi na jakość obsługi klienta, transparentność kosztów i podejście kancelarii do rozwiązania problemów frankowiczów. Darmowe konsultacje i indywidualne podejście mogą być wartościowym wsparciem dla osób zmagających się z kredytami frankowymi.

Podsumowując, osoby zadłużone w frankach szwajcarskich powinny rozważyć zarówno drogę sądową, jak i ugodę z bankiem, analizując swoją sytuację indywidualnie z doświadczoną kancelarią frankową.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie