Home Wiadomości Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach w całej Polsce, także w Gdańsku.

Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach w całej Polsce, także w Gdańsku.

dodał Anna Wrona

Sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, którzy pozywają banki za nieuczciwe praktyki. Konsumenci wygrywają sprawy w całej Polsce, co pokazuje coraz większa jednoznaczność orzecznictwa.

Liczba pozwów przeciwko bankom rośnie z dnia na dzień, co wynika z coraz bardziej stabilnego orzecznictwa sądów, które uwzględniają przepisy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wśród tych, którzy posiadają kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim, liczba osób decydujących się na proces sądowy zwiększa się.

Sądy wydają wyroki korzystne dla konsumentów, a wygrane sprawy stanowią ponad 95% wszystkich wytoczonych przeciwko bankom. W związku z tym, konsumenci są na wygranej pozycji, co sprawia, że jest to dobry moment na uregulowanie spraw związanych z kredytami hipotecznymi.

Banki, w obliczu przegrywanych spraw, coraz częściej składają propozycje ugód. Jednak nie zawsze są one korzystne dla konsumentów. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem decyzji o podpisaniu ugody.

Rosnąca liczba spraw sądowych wstrzymuje system sądownictwa

Ze względu na rosnącą liczbę pozwów przeciwko bankom, sądy zmagają się z trudnościami w szybkim rozpoznawaniu spraw. W niektórych przypadkach oczekiwanie na pierwszą rozprawę może wynosić nawet kilka lat. Jednakże, sądy zaczynają działać coraz sprawniej, rozpoznając sprawy dotyczące kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim w coraz krótszym czasie.

Sędziowie coraz lepiej zorientowani w problematyce kredytów hipotecznych

Ze względu na dużą liczbę spraw dotyczących kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim i złotówkach, sędziowie coraz lepiej znają wzory umów z konkretnych lat, co przyspiesza rozpoznanie sprawy. Stało się to jednym z czynników, które wpłynęły na skrócenie czasu trwania procesów sądowych.

Warto zauważyć, że konsumenci mają prawo do składania pozwów przeciwko bankom niezależnie od tego, czy już spłacili kredyt czy nie. W przypadku spłaconych kredytów, klient może żądać zwrotu nadwyżki spłaconej kwoty nad kwotą wypłaconą przez bank.

Kredytobiorcy powinni być świadomi swoich praw

Osoby, które rozważają wszczęcie procesu przeciwko bankowi, powinny być świadome swoich praw. W przypadku niekorzystnych propozycji ugodowych ze strony banków, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ocenić, czy warto podpisać taką ugody.

W konkluzji, obecna sytuacja sądowa jest korzystna dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Sądy orzekają na ich korzyść, a liczba wygranych spraw przeciwko bankom rośnie.

Szybkie wygrane Frankowiczów w Gdańsku

W kontekście rosnącej liczby wygranych spraw kredytobiorców przeciwko bankom, warto zwrócić uwagę na jeden z ostatnich sukcesów. Dnia 2 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok, który unieważnił umowę kredytu we frankach Banku BPH S.A. i przyznał klientom kwotę 245 309,28 zł. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku BPH S.A., utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2022 r. Co istotne, prawomocny wyrok uzyskano w ekspresowym tempie – od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku upłynęło jedynie 16 miesięcy. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd Apelacyjny podzielił w zasadzie w całości ustalenia Sądu Okręgowego co do przyczyn i skutków wadliwości kwestionowanej umowy kredytu. Uznano postanowienia umowy za abuzywne z uwagi na nieokreślony i nieobiektywny miernik, według którego następuje ostatecznie określenie wysokości zobowiązania kredytobiorcy, niemożliwe do przewidzenia i obliczenia w chwili zawarcia umowy. Sąd podkreślił również, że bank nie spełnił obowiązku udzielenia kredytobiorcom rzetelnej informacji o ryzyku związanym z zaciągnięciem tego typu kredytu.

Sąd Apelacyjny przychylił się również do oceny Sądu Okręgowego, że w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy o charakterze deklaratywnym, którymi można by „zapełnić” braki w umowie powstałe na skutek usunięcia niedozwolonych postanowień. W rezultacie, umowa została uznana za nieważną, a świadczenia spełnione na jej podstawie za nienależne i podlegające zwrotowi zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Ten przypadek pokazuje, że sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców, a liczba wygranych spraw przeciwko bankom rośnie. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny rozważyć wszczęcie procesu przeciwko bankowi, aby dochodzić swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie