Home Wiadomości Sąd unieważnia kredyty we frankach Getin Bank pomimo oporu ze strony Syndyka

Sąd unieważnia kredyty we frankach Getin Bank pomimo oporu ze strony Syndyka

dodał Bankingo

Frankowicze z Getin Bank są w trudnej sytuacji o tym wiedzą już wszyscy. Po tym jak Getin Bank ogłosił upadłość wyszło na jaw, że Syndyk Getin Noble Bank podjął masowe działania, składając wnioski o zawieszenie postępowań sądowych dotyczących unieważnienia umów kredytów frankowych. Miało to spowodować znaczące przedłużenie się postępowań a co za tym idzie dalszą konieczność spłaty kredytów we frankach według salda przedstawianego przez bank.

Po szeregu złych dla Frankowiczów informacji pojawiła się jednak pierwsza dobra. Pojawiają się pierwsze wyroki gdzie sądy nadal unieważniają kredytu pomimo akcji syndyka.  Przykładem jest wyrok o sygnaturze XXV C 431/23 Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie sąd uznał umowę Getin Bank za nieważną. Syndyk banku, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie stawił się na rozprawie, co może świadczyć o trudnościach w reprezentowaniu interesów upadłego banku. Choć to bardzo dobra informacja to prawnicy nie mają wątpliwości, że różne sądy podejmą różne decyzje i część z nich zaakceptuje prośbę syndyka.

Wyrok sądu i jego konsekwencje

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok korzystny dla klientów Getin Banku, którzy złożyli pozew o unieważnienie umowy kredytowej. To pierwsze takie ujawnione orzeczenie, które może otworzyć drzwi do możliwości unieważnienia umów kredytowych dla wielu frankowiczów, którzy mają sprawy sądowe z tym bankiem.

Wyrok sądu o unieważnieniu umowy kredytowej jest korzystny dla kredytobiorców z kilku powodów. Po pierwsze, chroni ich przed roszczeniami banku lub syndyka. Po drugie, uprawnia ich do żądania wykreślenia hipoteki bankowej z księgi wieczystej ich nieruchomości. Decyzja sądu jest jednak jeszcze nieprawomocna, a syndyk nie skomentował sprawy na tym etapie.

Skuteczność unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej dla klientów Getin Banku może być kluczowym rozwiązaniem ich problemów. Jednak prawnicy są podzieleni co do skuteczności tymczasowego zabezpieczenia spłat kredytów frankowych po upadłości banku. Bierność syndyka jako strony postępowania nie powinna stanowić przeszkody w kontynuowaniu procesu, a sąd ma prawo przeprowadzić postępowanie i wydać wyrok nawet bez udziału syndyka.

Sąd wzywał syndyka do udziału w sprawie, ale ten nie wykazał aktywności. Sąd uznał, że nieobecność syndyka nie uzasadnia odroczenia rozprawy i wydał korzystny wyrok dla kredytobiorców. Decyzja sądu jest ważna, ponieważ badana umowa zawiera nieuczciwe warunki indeksacji walutowej, a klienci nie byli odpowiednio informowani o ryzyku związanym z taką umową. Warto również wspomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie popierał frankowiczów, stwierdzając, że wadliwe umowy kredytowe można unieważnić.

Podsumowanie

Dobra wiadomość dla klientów Getin Banku korzystających z kredytów frankowych – jest wyrok sądu, który może odmienić ich sytuację. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł unieważnienie umowy kredytowej, co może mieć duże znaczenie dla tysięcy kredytobiorców. Wyrok ten chroni klientów przed roszczeniami banku i daje im możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Należy jednak pamiętać, że decyzja sądu nie jest prawomocna, a proces unieważnienia umowy może być skomplikowany. Mimo to, jest to ważny krok na drodze do uregulowania sytuacji frankowiczów w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie