Home Prawo Czy można legalnie w sądzie wstrzymać spłatę kredytu Getin Bank po upadłości banku?

Czy można legalnie w sądzie wstrzymać spłatę kredytu Getin Bank po upadłości banku?

dodał Bankingo

W postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. wielu kredytobiorców zastanawia się, czy mają możliwość zabezpieczenia swoich płatności rat kredytowych denominowanych lub indeksowanych w CHF – innymi słowy czy jest jakiś sposób aby legalnie przestać płacić raty do Getin Bank? Odpowiedź na to pytanie jest złożona i zależy od wielu czynników. W niniejszym artykule omówimy możliwości zabezpieczenia płatności rat w postępowaniu upadłościowym oraz jakie są ewentualne konsekwencje dla kredytobiorców.

Postępowanie upadłościowe a zgłoszenie wierzytelności

W postępowaniu upadłościowym, kredytobiorcy mają możliwość zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi masy upadłości. Zgłoszenie wierzytelności pełni podobną funkcję jak pozew, jednakże istnieją pewne różnice w prawie upadłościowym, które wykluczają niektóre instytucje procesowe, takie jak zawieszenie postępowania czy zabezpieczenie roszczeń.

W przypadku kredytobiorców, którzy zakwestionowali ważność swoich umów kredytowych, zgłoszenie wierzytelności jest szczególnie istotne. Ci kredytobiorcy dokonują potrącenia swojego roszczenia, które składa się z nadpłaty ponad wypłacony przez bank kapitał kredytu. W wyniku potrącenia, roszczenie banku jest umarzane w całości. Jednakże, do czasu ustalenia statusu umowy kredytowej na liście wierzytelności, syndyk oczekuje dalszych spłat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Czy należy płacić raty kredytu po ogłoszeniu upadłości?

Decyzja dotycząca płacenia rat kredytu po ogłoszeniu upadłości zależy od wielu czynników. Kredytobiorcy muszą ocenić korzyści i straty związane z kontynuowaniem spłaty kredytu. Jednakże, jeśli kredytobiorca chciałby uzyskać wstrzymanie płatności rat, konieczne będzie skorzystanie z instytucji zabezpieczenia roszczeń.

Czy możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia przez wstrzymanie płatności rat w postępowaniu upadłościowym?

W postępowaniu upadłościowym nie jest możliwe uzyskanie zabezpieczenia przez wstrzymanie płatności rat. Istnieje kilka powodów, dla których taka forma zabezpieczenia nie jest dostępna w tym kontekście.

Po pierwsze, możliwe jest zgłaszanie na listę wierzytelności jedynie roszczeń pieniężnych, co jest kategorią węższą od roszczeń majątkowych. Z tego powodu, kwestionowanie ważności umowy kredytowej nie jest możliwe poprzez zgłoszenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Po drugie, zabezpieczanie roszczeń pieniężnych w postępowaniu upadłościowym odbywa się w sposób zakazany przez prawo upadłościowe. Zatem, tradycyjne formy zabezpieczeń, takie jak zajęcie rachunku bankowego masy upadłości czy zakaz zbywania rzeczy wchodzących w skład masy upadłości, są niedopuszczalne.

Alternatywne metody zabezpieczenia roszczeń

Niemniej jednak, kredytobiorcy mają możliwość uzyskania zabezpieczenia przez wstrzymanie płatności rat poprzez proces sądowy przeciwko syndykowi masy upadłości przed sądem cywilnym lub gospodarczym. W takim procesie, kredytobiorca może dochodzić roszczeń powstałych po ogłoszeniu upadłości, w tym również roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Ustalenie nieważności umowy jest kluczowe, aby określić, czy syndykowi masy upadłości przysługują roszczenia przeciwko kredytobiorcy.

Ważne jest również odwołanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-287/22. W tym orzeczeniu, TSUE wypowiedział się na temat zabezpieczenia związanych z nieważnością umowy kredytowej. Trybunał zalecił, aby sądy krajowe stosowały takie zabezpieczenia w celu zapewnienia skuteczności orzeczeń ustalających nieważność umowy kredytowej, zwłaszcza w przypadkach, gdy kapitał został już spłacony.

Podsumowanie

W przypadku kredytobiorców związanego z upadłością Getin Noble Bank S.A., istnieje możliwość zabezpieczenia płatności rat kredytowych ale po złożeniu do sądu pozwu o unieważnienie kredytu we frankach wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Jeżeli jesteś kredytobiorcą dotkniętym problemem płatności rat kredytu po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A., zalecamy skonsultowanie swojej sprawy z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w postępowaniu upadłościowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie