Home Wiadomości Rynek Usług Prawnych w Polsce: Senacka Komisja Analizuje Nowy Projekt Ustawy NRA

Rynek Usług Prawnych w Polsce: Senacka Komisja Analizuje Nowy Projekt Ustawy NRA

dodał Bankingo

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest w pełni zaangażowana w analizę petycji Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) dotyczącej projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pomocy prawnej.

W zarysie, projekt ustawy NRA proponuje, aby usługi prawne w Polsce, takie jak doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, prokuraturami, komisariatach policji i wobec zakładów ubezpieczeń, były świadczone wyłącznie przez wykwalifikowanych profesjonalistów – adwokatów i radców prawnych.

Dyskusja nad projektem: Głosy za i przeciw

Na posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 31 maja, adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac parlamentarnych przy NRA, przedstawiła zmodyfikowany projekt ustawy NRA oraz opinię prawną odpierającą zarzuty o niekonstytucyjność rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy.

Dyskusja była intensywna, ale ostatecznie Komisja zdecydowała kontynuować prace nad petycją, z zamiarem uzyskania dodatkowych opinii zainteresowanych stron na temat zmodyfikowanego projektu ustawy.

Profesjonalizacja Usług Prawnych: Cele Projektu Ustawy NRA

Decyzję o przedstawieniu projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pomocy prawnej podjęła Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 10 września 2022 r. Projekt ma na celu uregulowanie rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce.

Podstawowym celem projektu jest zagwarantowanie, że pomoc prawna jest rzetelna i profesjonalna. Oznacza to, że usługi prawne powinny być świadczone przez adwokatów i radców prawnych, czyli osoby z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem prawniczym, które zdały państwowy egzamin zawodowy, zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania kodeksu etyki zawodowej.

Końcowe Uwagi: Bezpieczeństwo Pomocy Prawnej w Centrum Uwagi

Czy projekt ustawy NRA może przyczynić się do poprawy jakości i bezpieczeństwa pomocy prawnej w Polsce? Jest to na pewno jeden z celów projektu, który ma zapewnić, że obywatele korzystają z pomocy prawnej na odpowiednim poziomie.

Ostateczny kształt projektu ustawy NRA będzie zależał od dalszych rozmów i debat. Wszystko wskazuje na to, że te rozmowy będą intensywne i skoncentrowane na zapewnieniu najwyższej jakości usług prawnych dla obywateli Polski.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie