Home Wiadomości Rewolucja dla Frankowiczów: Jak od 15 kwietnia przepisy zmieniają sytuację kredytobiorców?

Rewolucja dla Frankowiczów: Jak od 15 kwietnia przepisy zmieniają sytuację kredytobiorców?

dodał Bankingo

Z dniem 15 kwietnia 2023 roku wejdą w życie zmiany przepisów postępowania cywilnego dotyczące tzw. spraw frankowych w polskich sądach. Wiele doniesień medialnych sugeruje, że te zmiany są niekorzystne dla kredytobiorców, jednak eksperci wskazują na potencjalne korzyści.

Przede wszystkim zmiany proceduralne mają przyspieszyć rozpoznawanie spraw kredytobiorców frankowych, co wpłynie na poprawę sytuacji sądowej. Dotychczas większość spraw trafiała do specjalistycznego Wydziału Frankowego. Po wprowadzeniu nowych przepisów, kredytobiorcy będą mogli wnosić pozwy tylko do sądu właściwego ze względu na ich adres zamieszkania. W efekcie obciążenie Wydziału Frankowego zmniejszy się, a sprawy zostaną równomierniej rozłożone w różnych ośrodkach sądowych.

Kolejna zmiana dotyczy właściwości rzeczowej sądów. Nowe przepisy zwiększają wartość przedmiotu sporu determinującą właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 tys. PLN do 100 tys. PLN. To oznacza, że więcej spraw trafi do sądów rejonowych, pozwalając sądom okręgowym na skupienie się na sprawach frankowych. W konsekwencji zasoby czasowe i ludzkie zostaną lepiej wykorzystane do szybszego rozpoznawania pozwów kredytobiorców.

Podsumowując, mimo że zmiany wprowadzane 15 kwietnia 2023 roku ograniczają uprawnienia kredytobiorców frankowych, to eksperci uważają, że przyniosą one korzyści w postaci szybszego rozpoznawania spraw i lepszej alokacji zasobów sądowych. Ostateczna ocena wprowadzanych zmian będzie możliwa dopiero po pewnym czasie od ich wejścia w życie.

 

FAQ – nowelizacja KPC i znaczenie dla frankowiczów

 1. Jakie zmiany w przepisach postępowania cywilnego wejdą w życie 15 kwietnia 2023 roku?
  Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące przyspieszenia rozpoznawania spraw kredytobiorców frankowych, zmieniają właściwość sądów w tych sprawach oraz podnoszą wartość przedmiotu sporu determinującą właściwość rzeczową sądu okręgowego.
 2. Czy zmiany w przepisach są niekorzystne dla kredytobiorców frankowych?
  Choć istnieje wiele doniesień medialnych sugerujących negatywny wpływ zmian na sytuację Frankowiczów, w rzeczywistości wiele z tych zmian może przynieść korzyści, takie jak szybsze zakończenie spraw związanych z kredytami frankowymi.
 3. Dlaczego zmiany proceduralne mogą przyspieszyć rozpoznawanie spraw kredytobiorców frankowych?
  Nowe przepisy pozwolą na równomierniejsze rozłożenie spraw frankowych między różne ośrodki sądowe oraz zmniejszenie liczby spraw przypadających na jednego sędziego, co powinno przyczynić się do szybszego rozpoznawania spraw.
 4. Jakie są główne zmiany dotyczące właściwości sądów w sprawach frankowych?
  Kredytobiorcy frankowi będą mogli wnosić pozwy tylko do sądu właściwego ze względu na ich adres zamieszkania, co powinno odciążyć Wydział Frankowy i równomierniej rozłożyć sprawy w różnych ośrodkach sądowych.
 5. Jak zmienia się wartość przedmiotu sporu determinująca właściwość rzeczową sądu okręgowego?
  Wartość przedmiotu sporu determinująca właściwość rzeczową sądu okręgowego zostaje podniesiona z 75 tys. PLN do 100 tys. PLN, co ma na celu równomierniejsze rozłożenie spraw pomiędzy sądy rejonowe i okręgowe.
 6. Czy specjalizacja Wydziału Frankowego gwarantuje lepsze rozstrzygnięcia spraw frankowych?
  Specjalizacja Wydziału Frankowego oraz doświadczenie sędziów w rozpoznawaniu tego rodzaju spraw są ważne, jednak sędziowie z innych sądów również są merytorycznie przygotowani do orzekania w sprawach frankowych i mogą robić to znacznie szybciej, ze względu na mniejsze obciążenie sprawami.
 7. Kiedy można spodziewać się ostatecznej oceny wprowadzanych zmian?
  Ostateczna ocena wprowadzanych zmian będzie możliwa dopiero po pewnym czasie

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie