Home Wiadomości Koszty ryzyka prawnego mBanku związane z kredytami we frankach ujęte w I kwartale 2023 r. wyniosły 808,5 mln zł

Koszty ryzyka prawnego mBanku związane z kredytami we frankach ujęte w I kwartale 2023 r. wyniosły 808,5 mln zł

dodał Bankingo

W pierwszym kwartale 2023 roku mBank poinformował o ujęciu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF, wynoszących łącznie 808,5 mln zł. Wyższe koszty te wynikają przede wszystkim z aktualizacji kosztu programu ugód, realizacji prawomocnych wyroków sądowych oraz zawartych ugód.

Warto przypomnieć, że problem kredytów walutowych w CHF dotyczył wielu polskich banków, które udzielały kredytów hipotecznych w szwajcarskiej walucie. W związku ze wzrostem wartości franka, raty kredytów walutowych dla wielu klientów wzrosły, powodując trudności w spłacie zobowiązań.

W ostatnich latach, polskie banki musiały stawić czoła rosnącej liczbie postępowań sądowych związanych z kredytami walutowymi, zainicjowanych zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przez organy regulacyjne. Wiele spraw dotyczyło kwestii niejasności lub nieprawidłowości w umowach kredytowych, co prowadziło do konieczności zawierania ugód sądowych i wypłat odszkodowań.

Jednak mBank podkreśla, że pomimo znacznego obciążenia związanego z kredytami walutowymi w CHF, wynik netto Grupy mBanku za I kwartał 2023 r. był dodatni. To oznacza, że bank utrzymuje stabilną pozycję na rynku i jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z kredytów walutowych.

Należy dodać, że mBank aktywnie pracuje nad programem ugód, który ma na celu rozwiązanie sporów związanych z kredytami walutowymi. Poprzez dążenie do ugód sądowych, bank stara się uniknąć dalszych kosztów procesowych i związanych z niewypłacalnością kredytobiorców.

W perspektywie długoterminowej, mBank planuje skupić się na dalszym wzroście wyników finansowych, jednocześnie zarządzając ryzykiem prawnym związanym z kredytami walutowymi. W rezultacie bank ma nadzieję na poprawę swojej pozycji rynkowej i odbudowę zaufania klientów oraz inwestorów.

mBank z niższym ratingiem

Warto wspomnieć, że w marcu 2023 długookresowy rating depozytów mBanku został obniżony przez agencję ratingową Moody’s z „A3” do „Baa1”, a perspektywa została zmieniona na negatywną. Decyzja ta nastąpiła po umieszczeniu ratingu mBanku przez Moody’s pod obserwacją w grudniu 2022 roku, w kierunku jego obniżenia. Wpływ na tę decyzję miały m.in. opinie rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz ekspozycja banku na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

Moody’s podkreśla, że ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest spodziewane w drugiej połowie 2023 roku, a jego interpretacja przez polskie sądy krajowe będzie miała kluczowe znaczenie dla indywidualnych spraw. Agencja spodziewa się, że sądy będą w dużej mierze kierować się opinią rzecznika generalnego.

Moody’s zauważa, że ekspozycja mBankuna starsze kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, w stosunku do ich kapitału podstawowego, jest znacznie wyższa niż w przypadku innych polskich banków. Negatywne perspektywy ratingów długoterminowych depozytów  odzwierciedlają wrażliwość ich profili kredytowych na zwiększone ryzyko prawne wynikające z ekspozycji na franka szwajcarskiego, a także inne istotne niekorzystne zmiany, które mogą wpłynąć na rentowność.

„Ryzyka te, jeśli się urzeczywistnią, mogą istotnie wpłynąć na wypłacalność banków” — czytamy w analizie Moody’s.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie