Home Felietony Prognozy na ostatnie miesiące 2023 roku dla frankowiczów – co warto zrobić z kredytem we frankach?

Prognozy na ostatnie miesiące 2023 roku dla frankowiczów – co warto zrobić z kredytem we frankach?

dodał Bankingo

Od lat kredytobiorcy w Polsce zaciągający kredyty we frankach szwajcarskich zmagać się muszą z problemami związanymi z kursem tej waluty. W ostatnich miesiącach kurs franka powrócił na scenę w kolejnej odsłonie, co budzi obawy zarówno wśród osób spłacających kredyty w tej walucie, jak i całej gospodarki. Wzrost wartości franka w stosunku do złotego generuje gwałtowne podwyżki rat kredytów denominowanych w tej walucie, co stwarza trudności dla kredytobiorców. Jednak perspektywy dla frankowiczów na ostatnie miesiące 2023 roku są bardziej obiecujące niż w przeszłości, dzięki szybszej ścieżce sądowej i rosnącej liczbie korzystnych wyroków.

Wzrost kursu franka a skokowe raty kredytów CHF

Najbardziej widoczną konsekwencją wzrostu kursu franka jest gwałtowny wzrost rat kredytów denominowanych w tej walucie. Wartość złotego stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na obciążenie finansowe kredytobiorców, zwłaszcza tych zaciągających kredyty frankowe. Przykładowo, przeciętna rata kredytu o wartości 300 000 złotych, indeksowanego kursem CHF, może wzrosnąć o około 350 złotych rok do roku. Taki wzrost generuje trudności w spłacie kredytów.

Zwiększenie stop procentowych w Szwajcarii

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kurs franka są stopy procentowe w Szwajcarii. Bank Centralny Szwajcarii od pewnego czasu podnosi stopy procentowe, co mogłoby skutkować kolejnymi podwyżkami rat kredytów frankowych. Jednak ostatnie posiedzenie banku, które odbyło się 21 września 2023 roku, nie przyniosło zmian. Stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie, co daje pewne ulgi dla kredytobiorców. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że w przyszłości może dojść do podwyżek rat, co pogorszy sytuację finansową wielu rodzin.

Szybka ścieżka sądowa dla frankowiczów

W obliczu trudności, z jakimi borykają się kredytobiorcy frankowi, rząd planuje wprowadzenie szybszej ścieżki sądowej dla posiadaczy kredytów w tej walucie. Celem tego rozwiązania jest przyspieszenie procedur sądowych i umożliwienie frankowiczom uzyskania korzystnych wyroków. Istotnym elementem inicjatywy jest także przerzucenie ciężaru dowodu z obywateli na banki, co przyspieszy proces uzyskiwania wyroków. Warto zauważyć, że dane publikowane przez pełnomocników i sądy wskazują na rosnącą liczbę korzystnych wyroków dla frankowiczów. W pierwszej połowie 2023 roku zapadło aż 8000 wyroków, z czego 97% było na korzyść frankowiczów. To znaczący wzrost w porównaniu z latami poprzednimi.

Sytuacja w sądach i perspektywy dla frankowiczów

Sądy w ostatnich latach znacząco przyspieszyły proces wydawania wyroków, mimo rosnącej liczby spraw związanych z kredytami frankowymi. Perspektywy dla frankowiczów na ostatnie miesiące 2023 roku wydają się obiecujące. Szczególnie w świetle ostatniego wyroku TSUE, który odnosi się do funkcjonowania klauzul abuzywnych w umowach frankowych. Po wydanym wyroku przez Trybunał, sądom wystarczy stwierdzić, że w umowie znajduje się niedozwolony zapis, by orzec na korzyść konsumenta. To daje nadzieję na poprawę sytuacji dla frankowiczów.

Konsekwencje dla polskiej gospodarki

Należy również zastanowić się nad szerszym kontekstem wzrostu kursu franka i jego wpływu na polską gospodarkę. Dynamiczny wzrost kursu franka może negatywnie wpłynąć na bilans płatniczy Polski, zwłaszcza jeśli będziemy obserwować masowy wzrost liczby niespłacalnych kredytów frankowych. To z kolei może doprowadzić do osłabienia złotego i pogorszenia stabilności makroekonomicznej kraju.

Perspektywy dla kredytobiorców

Walka o poprawę warunków kredytów frankowych jest trudnym procesem, ale nie oznacza to, że sytuacja jest beznadziejna. Dzięki szybszej ścieżce sądowej i rosnącej liczbie korzystnych wyroków, kredytobiorcy mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji. Jednak należy być świadomym trudności, jakie mogą wyniknąć z dalszego wzrostu kursu franka i stop procentowych w Szwajcarii. Wzrost kursu franka może wpłynąć na zwiększenie kosztów importu, co z kolei może wpłynąć na inflację i ogólną stabilność ekonomiczną kraju. Dlatego też, frankowicze powinni zachować czujność i monitorować rozwijającą się sytuację na rynku walutowym oraz prawno-finansowym.

Podsumowanie

Ostatnie miesiące 2023 roku przynoszą zarówno wyzwania, jak i pewne nadzieje dla kredytobiorców zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich. Wzrost kursu franka generuje trudności w spłacie kredytów, jednak szybsza ścieżka sądowa i rosnąca liczba korzystnych wyroków dają nadzieję na poprawę sytuacji. Należy jednak być świadomym, że wzrost kursu franka i zwiększenie stop procentowych w Szwajcarii mogą negatywnie wpłynąć na polską gospodarkę. Warto więc monitorować sytuację na rynku i podejmować odpowiednie działania, aby zminimalizować potencjalne ryzyko.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie