Home Wiadomości Skonsolidowane wyniki Banku Pekao w III kwartale 2023 r.: Rekordowy zysk netto i wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych

Skonsolidowane wyniki Banku Pekao w III kwartale 2023 r.: Rekordowy zysk netto i wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych

dodał Anna Wrona

Bank Pekao ogłosił rekordowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku, zyskując 1,716 mld zł netto w porównaniu do straty netto w wysokości 544 mln zł z poprzedniego roku. Wynik ten wynika głównie z odpisów związanych z wakacjami kredytowymi, które miały miejsce w poprzednim roku. Bank podkreślił, że trzeci kwartał był wyjątkowo dobry, a szczególnie bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, była napędzana rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Rekordowy wynik netto

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kwartale 2023 roku wyniósł imponującą sumę 1,716 mld zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do straty netto w wysokości 544 mln zł z poprzedniego roku. Ten znaczący wzrost wynika głównie z odpisów związanych z wakacjami kredytowymi. Prezes Banku Pekao, Leszek Skiba, podkreślił, że trzeci kwartał był wyjątkowo dobry, a wynik ten został osiągnięty dzięki bankowości detalicznej, a zwłaszcza sprzedaży kredytów hipotecznych, które były napędzane rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Udział rynkowy Banku Pekao w tym programie przekroczył 40%.

Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych

Sprzedaż kredytów hipotecznych była kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rekordowego wyniku Banku Pekao w III kwartale 2023 roku. Bank podał, że sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła poziom 3,55 mld zł, co stanowi wzrost siedmiokrotny w porównaniu do III kwartału 2022 roku. Bank osiągnął rekordowy wolumen sprzedaży w wysokości ponad 1,7 mld zł w samym wrześniu. Udział rynkowy Banku Pekao w wolumenie sprzedaży kredytów hipotecznych wynosił powyżej 26% w sierpniu i wrześniu 2023 roku. Od początku roku sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o imponujące 82,5% w porównaniu do roku poprzedniego, co stanowi wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do całego sektora bankowego.

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” był kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pekao. Program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem klientów, a Bank Pekao pozyskał 1,5 tysiąca wniosków i podpisał pierwsze umowy z klientami już w pierwszym tygodniu obowiązywania programu. W ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania programu Bank Pekao podpisał ponad 7 tysięcy umów o kredyt hipoteczny o wartości 2,8 mld zł, co pozwoliło osiągnąć ponad 40% udziału w sektorze bankowym. Duża liczba pozyskiwanych wniosków stanowi potencjał do utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach.

Tabela podsumowująca przedstawione dane finansowe i kluczowe punkty artykułu dla Banku Pekao SA za III kwartał 2023 roku:

Kategoria Dane
Zysk netto w III kw. 2023 1,716 mld zł
Zysk netto w III kw. 2022 -544 mln zł (strata netto)
Czynnik wpływający na wynik Odpisy związane z wakacjami kredytowymi
Sprzedaż kredytów hipotecznych 3,55 mld zł
Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych 7-krotny względem III kw. 2022
Udział rynkowy w „Bezpiecznym kredycie 2 proc.” Ponad 40%
Wnioski w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” 1,5 tys. w pierwszym tygodniu
Umowy kredytowe podpisane w 3 miesiące Ponad 7 tys. o wartości 2,8 mld zł
Koszt wakacji kredytowych dla banku 1,8 mld zł (2022-2023)
Wskaźnik kosztów/dochodów 31%
Nowe konta osobiste 450 tys. od początku roku
Aktywni klienci bankowości mobilnej 3,1 mln osób na koniec września

Rządowe programy wsparcia kredytobiorców

Rządowe programy wsparcia kredytobiorców, takie jak wakacje kredytowe i „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, odegrały istotną rolę w wynikach finansowych Banku Pekao. Według banku, koszt wakacji kredytowych dla banku wynosił według wewnętrznych szacunków 1,8 mld zł za lata 2022-2023. Natomiast program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie stanowił kosztu dla banku. Bank podkreślił, że udział w rynku tego kredytu wynosił 60% na podstawie danych z 1 sierpnia 2023 roku.

Kontrola kosztów i wzrost klientów

Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą, co przyczyniło się do osiągnięcia imponującego wyniku finansowego. Wskaźnik kosztów/dochodów za III kwartał wyniósł 31%. Bank zyskał również 450 tysięcy nowych kont osobistych od początku roku do końca września. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao wyniosła 3,1 miliona osób na koniec września, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok, który wynosi 3,2 miliona aktywnych klientów mobilnych.

Podsumowanie

Bank Pekao osiągnął rekordowy zysk netto w III kwartale 2023 roku, wynoszący 1,716 mld zł, w porównaniu do straty netto z poprzedniego roku. Wynik ten był głównie związany z wakacjami kredytowymi. Sprzedaż kredytów hipotecznych była jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do dobrych wyników banku. Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” odegrał ważną rolę w wzroście sprzedaży kredytów hipotecznych. Bank Pekao utrzymywał również koszty pod kontrolą i zyskał nowych klientów. Wyniki te potwierdzają pozycję Banku Pekao jako jednego z wiodących graczy na polskim rynku bankowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie