Home Banki Ożywienie na rynku kredytowym: hipoteki walutowe wpływają na statystyki

Ożywienie na rynku kredytowym: hipoteki walutowe wpływają na statystyki

dodał Bankingo

Rynek kredytowy w Polsce przeżywa okres ożywienia, jednak spadek wartości kredytów gospodarstw domowych jest niezaprzeczalny. Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują na ubytek kredytów o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Warto przypomnieć, że już w 2022 roku obserwowano znaczne spadki, które były największe od 1996 roku. Wysokie stopy procentowe nadal wpływają na zdolność kredytową Polaków, co powoduje spadki kredytów dla gospodarstw domowych.

Spadek hipotek wynika głównie z wartości walutowych

Wartość hipotek dla gospodarstw domowych, zarówno złotowych, jak i walutowych, zmniejszyła się o 5,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wartość wszystkich hipotek dla tej grupy wynosiła 474 mld zł, co oznacza spadek o 28 mld zł. Najbardziej widoczny spadek dotyczy hipotek walutowych, które zmniejszyły się o aż 25%. W ostatnim czasie można również zaobserwować umocnienie złotego oraz rezerwy banków na kredyty mieszkaniowe we frankach, co obniża wartość bilansową hipotek.

Ożywienie rynku hipotek złotowych

Mimo spadku wartości hipotek złotowych w skali roku, można zauważyć pewne ożywienie na tym rynku. Program Bezpieczny kredyt oraz niewielka obniżka stóp procentowych przyczyniły się do poprawy sytuacji. Dodatkowo, banki poluzowały wymogi i zredukowały bufor stopy procentowej. Choć wartość portfela hipotek złotowych zmalała o 0,6% w skali roku, w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 0,6%. Portfel ten osiągnął wartość 396 mld zł. W ostatnim czasie można zaobserwować solidny wzrost, szczególnie we wrześniu, kiedy to portfel hipotek złotowych wzrósł o ponad 2 mld zł.

Kredyty konsumpcyjne i bieżące dla przedsiębiorców

W przypadku kredytów konsumpcyjnych, wartość portfela wzrosła o 1,1% w skali roku, natomiast spadła o 0,7% w ujęciu miesięcznym. Portfel kredytów bieżących dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych zwiększył się o 4,9% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrósł o 3%. Wartość tego portfela wynosi 48,9 mld zł.

Rynek kredytowy w Polsce przeżywa ożywienie

Mimo spadku wartości kredytów gospodarstw domowych, rynek kredytowy w Polsce przeżywa ożywienie. Wpływ na statystyki mają przede wszystkim hipoteki walutowe, które spadły o 25%. Jednak wzrost wartości portfela hipotek złotowych wskazuje na pewne ożywienie na tym rynku. Kredyty konsumpcyjne oraz kredyty bieżące dla przedsiębiorców również odnotowują wzrost. Wartość tych kredytów wzrosła odpowiednio o 1,1% i 4,9% w skali roku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie