Home Wiadomości Nowe Światło na Zwrot Kosztów Okołokredytowych: Decyzje TSUE i Sądu Najwyższego Mogą Przełamać Pat

Nowe Światło na Zwrot Kosztów Okołokredytowych: Decyzje TSUE i Sądu Najwyższego Mogą Przełamać Pat

dodał Bankingo

Sporów dotyczących zwrotu kosztów okołokredytowych toczy się wiele, nie tylko na terytorium Polski, ale i w całej Europie. Szczególnie skomplikowane stają się te, które dotyczą interpretacji przepisów kredytów hipotecznych. Jeden z głównych punktów spornych to kwestia, czy obniżka kosztu kredytu hipotecznego w przypadku jego wcześniejszej spłaty powinna obejmować również koszty, które są niezależne od okresu obowiązywania umowy.

Wyjaśnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Polskiego Sądu Najwyższego

Zagadnienie to zostało poddane szczegółowej analizie przez TSUE w 2019 r. (sprawa C‑383/18 Lexitor). Orzeczenie z tamtego okresu wskazuje, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego uprawnia kredytobiorcę do obniżki wszystkich kosztów, które zostały nałożone na konsumenta. Wywołało to falę dyskusji i stworzyło precedens dla późniejszych interpretacji.

Niedawno sprawa o podobnym charakterze została rozstrzygnięta, skupiając się na specyficznym warunku zamieszczanym przez UniCredit Bank Austria w umowach kredytu na zakup nieruchomości, dotyczącym przedterminowej spłaty. W odpowiedzi na pytanie, czy banki powinny zwrócić część opłat jednorazowych w przypadku przedterminowej spłaty, TSUE orzekł, że prawo konsumenta do skorzystania z obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty nie obejmuje sum niezależnych od okresu obowiązywania umowy (sprawa C‑555/21).

Podobną sprawę rozpatrzył również Sąd Najwyższy w Polsce, który podjął decyzję, że prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym, jeżeli jej wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy.

Praktyczne Implikacje Najnowszych Orzeczeń

Te wytyczne mają istotne znaczenie dla osób posiadających kredyty złotówkowe, a także dla tych, którzy posiadają kredyty indeksowane do waluty obcej – ale tylko jeżeli nie posiadają klauzul niedozwolonych, które mogą unieważnić całą umowę. Dzięki tym orzeczeniom, polskie sądy powinny teraz mieć jaśniejsze wytyczne dotyczące tych spraw, co powinno przyczynić się do ujednolicenia linii orzeczniczej i sprawniejszego rozpatrywania spraw dotyczących zwrotu kosztów okołokredytowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie