Home Prawo Wcześniej spłacony kredyt – zwrot kosztów od banku

Wcześniej spłacony kredyt – zwrot kosztów od banku

dodał Bankingo

Wielu kredytobiorców decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu w celu uniknięcia kosztów procentowych i zyskania większej niezależności finansowej. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po wcześniejszej spłacie kredytu istnieje możliwość odzyskania części poniesionych kosztów od banku. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zwrot pieniędzy po spłaconym wcześniej kredycie oraz jak skorzystać z tej możliwości.

Ustawa o kredycie konsumenckim a zwrot kosztów

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorcy posiadający kredyt konsumencki mają prawo do odzyskania części prowizji i innych kosztów wpłaconych z tytułu udzielonego kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty. Zwrot naliczany jest za okres pomiędzy terminem zakończenia spłaty rat kredytu wskazanym w umowie, a czasem rzeczywistej spłaty dokonanej przez kredytobiorcę. Dotyczy to również sytuacji, gdy konsument zdecydował się na skonsolidowanie swoich zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny. Jednak nie każdy posiadacz kredytu konsumenckiego może ubiegać się o zwrot kosztów od banku po wcześniejszej spłacie kredytu – przepisy dotyczą zobowiązań spełniających określone wymagania.

Warunki odzyskania kosztów od banku

Aby otrzymać zwrot części kosztów od banku po wcześniejszej spłacie kredytu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Zobowiązanie musiało zostać zawarte po 18 grudnia 2011 roku.
  2. Kwota kredytu lub pożyczki nie może przekraczać 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
  3. Kredyt nie może być zabezpieczony hipoteką.
  4. Zobowiązanie musiało zostać zaciągnięte przez konsumenta, a uzyskane świadczenie nie mogło być przeznaczone na działalność gospodarczą.
  5. Od całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki nie może minąć więcej niż 12 miesięcy.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz rozważyć ubieganie się o zwrot kosztów od banku po wcześniejszej spłacie kredytu.

Jak uzyskać zwrot kosztów od banku?

Banki i inne instytucje finansowe udzielające pożyczek są zobowiązane do zwrotu prowizji i innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jednak często kredytobiorcy nie są świadomi tego prawa i banki unikają zwrotu kosztów, wykorzystując niewiedzę swoich klientów. Jeśli nie otrzymałeś należnych Ci pieniędzy, możesz złożyć do pożyczkodawcy wniosek o zwrot kosztów.

Wnioskując o zwrot kosztów, musisz wskazać następujące informacje:

  • Dane osoby, która zaciągnęła kredyt/pożyczkę.
  • Numer umowy o kredyt/pożyczkę.
  • Numer konta, na które mają zostać zwrócone należności.
  • Podstawę prawną, na którą powołujesz się (np. artykuł 49 Ustawy o kredycie konsumenckim).

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie banku lub dostarczyć za pomocą tradycyjnej poczty. Bank powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jeśli otrzymasz odmowę, warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy zajmują się dochodzeniem roszczeń w imieniu klientów.

Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu może skutkować zwrotem części kosztów od banku. Warto zapoznać się z Ustawą o kredycie konsumenckim i sprawdzić, czy spełniasz warunki, aby ubiegać się o zwrot kosztów po wcześniejszej spłacie kredytu. Jeśli tak, składanie wniosku o zwrot kosztów może być pierwszym krokiem do odzyskania swoich pieniędzy. Pamiętaj, że w razie odmowy możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą Ci w dochodzeniu swoich roszczeń w sądzie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie