Home Wiadomości Nawet nie wiesz jak SZYBKO MOŻESZ teraz unieważnić kredyt we frankach

Nawet nie wiesz jak SZYBKO MOŻESZ teraz unieważnić kredyt we frankach

dodał Anna Wrona

Cierpliwość i wytrzymałość osób posiadających kredyt we frankach od lat jest mocno testowana, jednak obecna sytuacja gospodarcza, a więc wysoka inflacja i ciągle rosnący kurs franka szwajcarskiego powodują, że coraz więcej kredytobiorców decyduje się na pozwanie banku o unieważnienie swojej umowy, gdyż najzwyczajniej w świecie nie są w stanie dłużej spłacać zaciągniętego zobowiązania. Dobra wiadomość dla frankowiczów jest jednak taka, że żądania kierowane przez kredytobiorców względem banków są w sądach uwzględniane w ponad 90 procentach, a procesy sądowe nie toczą się latami, zatem bardzo szybko można unieważnić wadliwą umowę kredytową i cieszyć się życiem bez kredytu frankowego.

Szybkie unieważnienie umowy kredytowej jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami.

Pozywając bank i kierując sprawę do sądu, każdy frankowicz ma nadzieję, że jego sprawa zostanie szybko rozpatrzona, gdyż korzystny wyrok (biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo), to tak naprawdę czysta formalność, jednak rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.

Procesy frankowe to nadal postępowania trudne i skomplikowane, a duże obłożenie sądów nie przyczynia się do szybkiego procesowania, więc zdarza się, że na wydanie przez sąd orzeczenia trzeba nieco dłużej poczekać. Analizując zakończone sprawy frankowe da się jednak zauważyć, że część procesów kończy się w rekordowo szybkim czasie, czasem już po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, czy istnieje więc „cudowny sposób” by szybko sprawę z bankiem wygrać?

Otóż tak, tym „cudownym sposobem” jest bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia procesu z bankiem, a więc już w pozwie powinna zostać przedstawiona dobra i przemyślana argumentacja, która po stronie sądu nie zostawi żadnych wątpliwości co do tego, jakie orzeczenie powinno w danej sprawie zapaść.

Kancelarie, które od lat zajmują się pomocą frankowiczom, mają bardzo dobrze opracowane sprawy frankowe i to właśnie one zwykle szybko uzyskują korzystne dla swoich klientów rozstrzygnięcia, gdyż mając wszystko właściwie przedstawione, sądy nie potrzebują prowadzić długotrwałego postępowania i wtedy wydanie wyroku rzeczywiście staje się formalnością.

W takich procesach sądy z reguły wyznaczają jedną rozprawę, lecz zdarzały się i przypadki, że wyroki zapadały na posiedzeniach niejawnych, bez wzywania stron, dla kredytobiorców takie procesy są więc zupełnie bezstresowe.

Powierzenie sprawy frankowej odpowiedniemu prawnikowi jest zatem kluczem by proces zakończył się szybko i sukcesem, przed pozwaniem banku warto więc sprawdzić, które kancelarie mogą pochwalić się sprawnym unieważnianiem frankowych umów kredytowych.

mBank przegrywa po jednej rozprawie.

Najwięcej spraw z zakresu kredytów frankowych kierowanych jest do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym w ubiegłym roku stworzono nawet specjalny wydział do orzekania tylko w sprawach frankowych, jednak nawet pomimo dużego obłożenia sprawami, Sąd ten sprawnie unieważnia umowy o kredyty frankowe.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni przeciwko mBankowi, korzystne dla kredytobiorczyni orzeczenie zapadło po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy i to w przeciągu 9 miesięcy od wniesienia pozwu, co stanowi prawdziwy rekord.

W przedmiotowej sprawie wyrok unieważniający umowę kredytową został wydany w dniu 28 kwietnia 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, sprawa toczyła się pod sygn. akt: XXVIII C 9731/21. Sąd stwierdził wówczas nieważność zawartego kontraktu z uwagi na jego sprzeczność z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zasądził na rzecz kredytobiorczyni pełną kwotę, która została do banku wpłacona w ramach wykonywanej umowy, Sąd zastosował więc tutaj teorię dwóch kondykcji, która została uznana za słuszną również przez Sąd Najwyższy.

Nieco dłużej trwało natomiast postępowanie, które zakończyło się wyrokiem w dniu 29 kwietnia 2022 r., ważne jest jednak to, że i tutaj kontrakt frankowy mBanku został unieważniony. W postępowaniu, które trwało 24 miesiące, kredytobiorcy reprezentowani byli przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, a wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXVIII C 3593/21. Co ciekawe, pomimo iż proces trwał dwa lata, w sprawie również została przeprowadzona tylko jedna rozprawa.

W uzasadnieniu zajętego stanowiska Sąd wskazał, iż kredytobiorcy nie zostali poinformowani przez bank o skutkach jakie będą mieć miejsce w przypadku wahań kursu franka szwajcarskiego do którego kredyt był indeksowany, jak również o tym, że ryzyko po stronie kredytobiorców jest nieograniczone.

Sąd uznał zatem, że zapisy umowy z zakresu indeksacji oraz postanowienia określające metody ustalania kursów waluty, są sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają interesy kredytobiorców. Na podstawie zawartej umowy bank mógł jednostronnie ustalać owe kursy, a więc mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców, przy czym bez znaczenia w jaki sposób umowa rzeczywiście była wykonywana, gdyż nie ma to wpływu na ocenę postanowień umownych pod kątem ich niedozwolonego charakteru.

Inne banki również szybko przegrywają w warszawskim sądzie.

Po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy i postępowaniu, które trwało 18 miesięcy, przed Sądem Okręgowym w Warszawie unieważniona została również umowa kredytowa GE Money Banku, więc pozwanym był tutaj bank BPH. W sprawie tej, prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, rozstrzygnięcie zostało wydane w dniu 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt: II C 2404/20.

Roszczenia zgłaszane w przedmiotowej sprawie zostały uwzględnione z tego względu, gdyż Sąd uznał, iż umowa kredytowa nie określa głównych świadczeń, więc taka umowa nie mogła być wykonywana. W ocenie Sądu orzekającego, postanowienia kontraktu dotyczące indeksacji, jak i odesłania do tabel kursowych, choć stanowią główny przedmiot umowy, nie zostały jednoznacznie sformułowane, zatem jedynie słusznym rozwiązaniem jest unieważnienie kontraktu. Ponadto, zawarta umowa była sprzeczna z przepisami ustawy prawo bankowe, więc również z tego powodu powinna zostać stwierdzona jej nieważność.

W sprawie prowadzonej pod sygnaturą XXV C 157/22, kredytobiorcy także byli reprezentowani przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, i tutaj również wydane zostało korzystne dla nich rozstrzygnięcie, lecz tym razem pozwanym był bank Millennium. Orzeczenie w przedmiotowej sprawie zapadło w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z kolei postępowanie trwało 20 miesięcy i została przeprowadzona jedna rozprawa. Unieważnienie kontraktu nastąpiło natomiast z powodu zawarcia w nim klauzul niedozwolonych, a także dlatego, że umowa była sprzeczna z istotą stosunku cywilnoprawnego.

Sąd zauważył również, że bank nie spełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, kredytobiorcy nie zostali więc właściwie poinformowani o ryzyku związanym z kredytem odnoszącym się do waluty obcej oraz o kosztach jakie po ich stronie mogą powstać. Umowa musiała zatem zostać unieważniona.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie