Home Wiadomości Kredyty we frankach BNP PARIBAS i ugody dla Frankowiczów

Kredyty we frankach BNP PARIBAS i ugody dla Frankowiczów

dodał Jacek Kabała

Bank BNP Paribas w ostatnim czasie przedstawił swoim klientom indywidualne propozycje ugodowe. Od grudnia 2021 roku prowadzone były indywidualne negocjacje z klientami pozostającymi z bankiem w sporze lub z takimi, którzy mieli podstawy do wtoczenia powództwa cywilnego. 

Według informacji podanych przez bank, na dzień 5 sierpnia podpisano 665 porozumień ugodowych z klientami posiadającymi kredyt we frankach szwajcarskich. Bank podał również, że indywidualne propozycje ugody przedstawiono łącznie 3960 klientom, z czego 890 z nich zaakceptowało warunki przedstawionych przez bank propozycji. Negocjacje z klientami były prowadzone od grudnia ubiegłego roku.

Przy aktualizacji wysokości rezerw bankowych uwzględniono ilość klientów, którzy nie tylko weszli już w spór sądowy z bankiem, ale także tych, którzy mieliby podstawy, aby z takim powództwem wystąpić.

Ugody pomiędzy bankiem i frankowiczami.

Raport półroczny banku BNP Paribas wskazuje, że na koniec półrocza, czyli na dzień 30 czerwca 2022 roku indywidualne propozycje zawarcia ugody zostały przedstawione 3679 klientom. Spośród nich 789 klientów zaakceptowało warunki, natomiast do podpisania ugody doszło w przypadku 564 z nich.

W sierpniu bank przedstawił aktualizacje informacji dotyczącej liczny zaproponowanych i podpisanych porozumień z klientami. Jak wynika z informacji przedstawionych przez bank, na dzień 5 sierpnia indywidualne propozycje ugody przedstawiono 3960 klientom, 890 z nich zaakceptowało warunki, a ugody podpisało 665 klientów.

Powództwa cywilne Frankowiczów przeciwko BNP Paribas.

Z raportu BNP Paribas, obejmującego dane do 30 czerwca 2022 roku, bank był stroną pozwaną w 2858 sprawach. Tylko w pierwszym półroczu roku zarejestrowano 846 nowych spraw cywilnych przeciwko BNP Paribas. Uwzględniając natomiast liczbę spraw zakończonych wydaniem prawomocnego orzeczenia, na dzień 30 czerwca 2022 roku wytoczono łącznie 3016 spraw cywilnych, w których stroną powodową są klienci banku, którzy zaciągnęli kredyt we frankach. Powodowie w swoich sprawach żądają głównie:

  • stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego zaciągniętego lub denominowanego do waluty CHF;
  • stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy o kredyt hipoteczny zaciągnięty lub denominowany do waluty CHF.

Obliczono, że łączna wartość roszczeń w sprawach, które były nadal w toku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła łącznie 1 228,72 mln zł. W rocznym sprawozdaniu wykazano natomiast, że na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota roszczeń w toczących się sprawach wynosiła 858,03 mln zł. W sprawach prawomocnie zakończonych kwota ta opiewała na dzień 30 czerwca 2022 roku na wysokość 80,82 mln zł, a na dzień 31 grudnia 2021 roku było to 41,36 mln zł.

Na dzień wydania raportu półrocznego prawomocnie zakończonych zostało 158 spraw. Na niekorzyść pozwanego sąd orzekł aż w 112 sprawach. W orzeczeniach tych stwierdzano nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytowej. Do zawarcia porozumienia w drodze ugody sądowej doszło w 23 sprawach, natomiast w 46 sąd wydawał orzeczenie na korzyść banku.

Rezerwy na postępowania sądowe za kredyty we frankach.

Bank poinformował, że na bieżąco tworzone są rezerwy finansowe z przeznaczeniem na postępowania sądowe w przedmiocie kredytów walutowych lub denominowanych do waluty CHF. Głównym powodem tworzenia i poszerzania tych rezerw jest analiza aktualnego stanu orzeczeń w sprawach cywilnych, w których bank jest stroną pozwaną oraz analiza linii orzecznictwa w zakresie sporów cywilnych dotyczących kredytów walutowych i denominowanych.

Raport wydany przez PNP Paribas Bank Polska wskazał, że wartość rezerw na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 1486 mln zł, przy czym wpływ na rachunek wyników banku wynosił 222,7 mln zł. Dla porównania, w grudniu 2021 roku wysokość rezerw opiewała na kwotę 1 290,4 mln zł, a wpływ na rachunek banku wynosił 1 045,3 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych, które zostały udzielone klientom indywidualnym w walucie CHF wynosiła 4,4 mld zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku było to 4,53 mld zł.

Aktywa banku ba koniec ubiegłego roku wynosiły 131,78 mld zł. BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie