Home Bez kategorii Model polskiej restrukturyzacji bankowej: Przypadek VeloBanku i jego wpływ na Europę

Model polskiej restrukturyzacji bankowej: Przypadek VeloBanku i jego wpływ na Europę

dodał Bankingo

W świecie finansów, gdzie dynamika zmian jest równie szybka co nieprzewidywalna, Polska znalazła się w centrum uwagi europejskich instytucji finansowych oraz banków. Ostatnie działania związane z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku, a przede wszystkim sprzedażą wyłonionego w jej wyniku VeloBanku, zostały postrzegane jako modelowe. O tym, jak złożony i wyjątkowy był to proces, mówi w wywiadzie dla Business Insider Polska Piotr Tomaszewski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Według niego, sprzedaż VeloBanku amerykańskiemu funduszowi Cerberus to „transakcja, która była skomplikowana i najtrudniejsza w Europie”. Co więcej, Tomaszewski dodaje, że Europa zaczyna uczyć się od Polski metod ratowania banków, co jest dowodem na skuteczność i innowacyjność podejmowanych przez nasz kraj działań. Prezes BFG podkreśla również rolę odpowiedzialnej postawy prezesów ośmiuch największych banków w Polsce, którzy wsparli proces przez utworzenie Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. To wszystko sprawia, że sprawa VeloBanku rzuca nowe światło na sektor finansowy w Polsce, ukazując go jako efektywnie działający w warunkach kryzysu i gotowy na jedne z największych wyzwań.

 

Restrukturyzacja i sprzedaż VeloBanku jako modelowa operacja dla Europy

 

Europa obserwuje i uczy się od nas, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w sektorze bankowym. Jedną z nich jest restrukturyzacja i następna sprzedaż VeloBanku, która wzbudziła spore zainteresowanie. Jak się okazuje, podejście Polski do zarządzania kryzysami bankowymi może stanowić wzór dla innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Decyzja o sprzedaży VeloBanku funduszowi Cerberus

 

Decyzja o sprzedaży VeloBanku amerykańskiemu funduszowi Cerberus była strategicznym posunięciem, które zakończyło etap przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Choć poszukiwania inwestora nie były łatwe i zgłaszające się podmioty miały swoje zastrzeżenia, ostatecznie wybór padł na Cerberus. Warto podkreślić, że cena 375 mln zł za 100% akcji VeloBanku w kontekście operacji przymusowej restrukturyzacji była uważana za sukces.

 

Unikalność procesu przymusowej restrukturyzacji w skali europejskiej

 

Europa przygląda się Polsce, która pokazała, że możliwe jest przeprowadzenie skomplikowanej transakcji przymusowej restrukturyzacji, przynoszącej korzyści nie tylko dla sektora bankowego, ale także dla gospodarki kraju. Komisja Europejska dała nawet zielone światło dla transakcji sprzedaży, co jest wyraźnym sygnałem, że działania Polski są zgodne z unijnymi praktykami i mogą stanowić model dla podobnych operacji na terenie UE.

 

Opinia prezesa BFG o znaczeniu transakcji dla sektora bankowego

 

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Piotr Tomaszewski, wyraźnie podkreślał, że przeprowadzona transakcja była jedną z najtrudniejszych w Europie, ale jednocześnie bardzo potrzebną do zapobieżenia większym problemom w sektorze. Dzięki odpowiedzialnej postawie prezesów największych banków w Polsce i procesowi przymusowej restrukturyzacji, udało się osiągnąć bardzo dobre efekty, które mogą stanowić przykład dla innych krajów europejskich.

 

Proces sprzedaży VeloBanku

 

Proces sprzedaży VeloBanku obfitował w wyzwania, ale także otworzył przed Polską nowe możliwości pokazania skuteczności działania w zarządzaniu kryzysowym sektora bankowego.

Poszukiwanie inwestora dla VeloBanku nie było prostym zadaniem. Wielu potencjalnych nabywców rezygnowało na różnych etapach procesu, często po dokonaniu tzw. due diligence. Wyzwanie stanowiły między innymi wierzytelności leasingowe i obecne ryzyka prawne, które odstraszały część zainteresowanych.

Specyficzna kwestia wierzytelności leasingowych i ryzyka prawne były kluczowymi przeszkodami, które musiało pokonać BFG. Pomimo wyczyszczenia portfela z głównych ryzyk, nadal istniała niepewność co do jakości aktywów. Dodatkowo, podjęte przez byłych akcjonariuszy Getinu działania mające na celu utrudnienie procesu sprzedaży, np. pozew Leszka Czarneckiego, również wpłynęły na proces poszukiwania inwestora.

Cena sprzedaży VeloBanku nie mogła być porównywana do standardowych procesów przejęć banków, bowiem kontekst przymusowej restrukturyzacji wymagał zupełnie innego podejścia. Konieczność szybkiego działania i ryzyko likwidacji banku, gdyby nie znalazł się nabywca, zdecydowanie wpłynęły na ostateczną decyzję o cenie. Wartość 375 mln zł za VeloBank, biorąc pod uwagę kompleksowość i unikalność całej operacji, była wynikiem najlepszym dla interesów nie tylko BFG, ale też dla stabilności sektora bankowego w Polsce.

 

Europa uczy się od Polski: znaczenie transakcji dla regulacji unijnych

a bunch of cranes that are sitting in the dirt

 

Europa z zainteresowaniem śledzi działania Polski w obszarze ratowania banków, czego najlepszym przykładem jest sprawa VeloBanku. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy kontynent może czerpać z doświadczenia naszego kraju, co tylko potwierdza, że polski sektor finansowy nie tylko radzi sobie z wyzwaniami, ale również ustanawia standardy, które mogą posłużyć za wzór dla innych.

 

Akceptacja Komisji Europejskiej dla procesu sprzedaży

 

W kontekście transakcji przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a dokładniej sprzedaży VeloBanku, dużą rolę odegrało współdziałanie z Komisją Europejską. KE, po dokładnym zapoznaniu się z założeniami i procesem restrukturyzacji, wyraziła zadowolenie z działań podjętych przez Polskę, co nie tylko stanowiło swego rodzaju akceptację, ale również umocniło pozycję naszego kraju jako lidera w zakresie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

 

Rozpoznanie przedstawicieli UE w odniesieniu do polskiego modelu restrukturyzacji

 

Proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku i sprzedaż generującego zyski VeloBanku uznano w Unii Europejskiej za przykład efektywnego działania. W przesłanym przez Komisję Europejską liście, określającym Polskę jako standard w procesach restrukturyzacji, kryje się uznanie dla skuteczności, z jaką polski system radzi sobie z kryzysami w sektorze bankowym. To potwierdzenie, że model restrukturyzacji przyjęty w Polsce może służyć jako wzór do naśladowania w całej Europie.

 

Wpływ transakcji na przyszłość sektora bankowego i prawa bankowego

 

Przymusowa restrukturyzacja, a następnie sprzedaż VeloBanku, stawia ważny precedens dla przyszłych operacji restrukturyzacyjnych w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W obliczu rozwijających się wyzwań finansowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, ten model rozwiązania może stać się nowym standardem działania.

 

Znaczenie precedensu dla przyszłych operacji restrukturyzacyjnych

 

Transakcja VeloBanku, jako jeden z nielicznych przypadków przymusowej restrukturyzacji w Europie, która zakończyła się sprzedażą zyskownego banku, z pewnością będzie miała wpływ na przyszłe podejście do kryzysów bankowych. To przykład, że możliwe jest efektywne ratowanie banków w trudnej sytuacji finansowej, nie tylko minimalizując ryzyko dla systemu finansowego, ale i przynosząc korzyści ekonomiczne.

 

Przyszłe regulacje UE dotyczące przymusowej restrukturyzacji versus upadłości banków

 

W oparciu o doświadczenia z polską praktyką restrukturyzacyjną, zmierza się w kierunku reformy regulacji unijnych dotyczących sposobu postępowania z bankami w kryzysie. Decyzje podjęte w Polsce mogą przyczynić się do wzmocnienia tendencji w UE do preferowania procesów restrukturyzacji nad likwidacją banków. To ważne nie tylko z punktu widzenia stabilności finansowej, ale również dla zabezpieczenia interesów deponentów oraz pracowników sektora.

 

Transakcja związana z VeloBankiem i powiązane z nią działania prawne i strukturalne rzucają światło na innowacyjność i efektywność polskiego modelu restrukturyzacji banków, który z powodzeniem może inspirować zmiany w całej Unii Europejskiej. Stało się jasne, że Polska może grać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości europejskiego sektora bankowego, co jest powodem do dumy, ale i zobowiązaniem dla naszego kraju.

 

Konsekwencje sprzedaży VeloBanku dla byłych klientów Getin Noble Banku

 

Sprzedaż VeloBanku, który powstał w wyniku restrukturyzacji Getin Noble Banku, niesie za sobą istotne konsekwencje dla byłych klientów tej instytucji. Przeprowadzka pod nową markę wpłynie na obecne i przyszłe relacje między bankiem a jego klientami, szczególnie tych, którzy mieli kredyty we frankach.

 

Perspektywa frankowiczów i skutki przymusowej restrukturyzacji dla ich pozwów

 

Przymusowa restrukturyzacja i wynikająca z niej sprzedaż VeloBanku amerykańskiemu funduszowi Cerberus stanowi punkt zwrotny dla byłych klientów Getin Noble Banku, zwłaszcza dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, popularnych frankowiczów. Proces ten zamknął im de facto drogę do pozwów, blokując możliwość dociekania swoich roszczeń przez sądy. Frankowicze, którzy wygrali lub mieli szansę wygrać swoje sprawy, przy wydziałom portfela frankowego do osobnej masy upadłościowej, mogą czuć się pokrzywdzeni, gdyż w związku z restrukturyzacją banku ich szanse na odzyskanie pieniędzy drastycznie zmalały.

 

Analiza możliwości odzyskania roszczeń przez byłych klientów

 

Byli klienci Getin Noble Banku mogą spotkać się z poważnym wyzwaniem w próbie odzyskania swoich roszczeń. W przypadku, gdy Getin Noble Bank byłby sprzedany bez restrukturyzacji, prawnie łatwiej byłoby dochodzić swoich praw. Jednakże w obecnej sytuacji, kiedy restrukturyzacja prawnie oczyszcza VeloBank z wcześniejszych zobowiązań Getin Noble Banku, odzyskanie roszczeń staje się bardziej złożone. Mimo trudności, byli klienci powinni uważnie śledzić procesy prawne i rozważyć konsultacje z ekspertami prawnymi, którzy mogliby pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych dróg odzyskania środków.

 

Przyszłość prezesa BFG po transakcji sprzedaży VeloBanku

 

Przeprowadzona sprzedaż VeloBanku otwiera nowy rozdział nie tylko dla byłych klientów Getin Noble Banku, ale również dla samego prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Piotra Tomaszewskiego. Transakcja ta, uznawana za jedną z najtrudniejszych i najskomplikowanych w Europie, mogła być ostatnim tego typu zadaniem na przestrzeni dotychczasowej kadencji Tomaszewskiego.

 

Po zakończonej transakcji pojawiają się pytania o przyszłość nie tylko samego funduszu, ale i jego prezesa. Jego kadencja właśnie wygasła, a dokonanie sprzedaży VeloBanku mogło być jednym z ostatnich działań wykonanych na tym stanowisku. Niezależnie od tego, czy to będzie koniec drogi dla Tomaszewskiego w BFG, czy też nie, jego rola w wykonaniu tej transakcji z pewnością zostanie zapisana w historii polskiego sektora bankowego jako moment, w którym dokonano jednej z najbardziej skomplikowanych operacji ratunkowych.

 

Zakończenie

 

W obliczu przedstawionych wyzwań oraz podejmowanych decyzji w kontekście VeloBanku, jasno widzimy, jak skomplikowane i pełne napięć potrafi być środowisko finansowe. Historia sprzedaży VeloBanku przez BFG nie tylko rzuca światło na wyjątkowość polskiego sektora bankowego, ale także ukazuje, w jaki sposób interwencje mogą być przeprowadzane z korzyścią dla całej gospodarki i przy minimalnym ryzyku dla zwykłych obywateli.

 

Niemalże kunsztowne zajęcie się problemem przez BFG, w szczególności w perspektywie zastosowanej strategii resolution, pokazuje, jak skuteczność i zdecydowane działanie mogą zmienić trudną sytuację w sukces. Zgodnie z wypowiedziami prezesa BFG, Piotra Tomaszewskiego, Polska wytycza ścieżki, którymi może podążać cała Europa – co stanowi nie tylko powód do dumy, ale także ważny krok na drodze do stabilności i bezpieczeństwa finansowego na kontynencie.

 

Opinia publiczna, a także specjaliści z branży, nie mogą przejść obojętnie wobec wagi tego wydarzenia. Transakcja sprzedaży VeloBanku to nie tylko finał pewnego etapu w historii sektora bankowego w Polsce, ale również znaczący moment w europejskiej polityce finansowej.

 

Na zakończenie, warto podkreślić, że sprzedaż VeloBanku nie zamyka dyskusji na tematy związane z poszukiwaniem najbardziej efektywnych metod ratowania instytucji finansowych. Wręcz przeciwnie, otwiera nowe perspektywy i stwarza pole do dalszych badań oraz analiz. Skupienie się na zaawansowanych rozwiązaniach oraz wymiana doświadczeń z innymi krajami mogą przynieść długofalowe korzyści dla całego europejskiego sektora finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie