Home Wiadomości mBank prognozuje wzrost liczby pozwów od Frankowiczów

mBank prognozuje wzrost liczby pozwów od Frankowiczów

dodał Bankingo

mBank w skonsolidowanym raporcie kwartalny za I kwartał 2023 roku wskazał, iż zakłada, że liczba kredytobiorców składających pozew przeciwko Bankowi zwiększy się w nadchodzących latach, według prognoz opartych na metodach statystycznych i historii spraw sądowych Banku. Przewiduje się, że zdecydowana większość pozwów zostanie złożona do końca 2024 roku, a następnie liczba ta będzie spadać w miarę stabilizacji linii orzeczniczej.

Według danych banku, około 41% kredytobiorców frankowych, tj. 32 tys. osób, w tym 28 tys. osób z aktywnymi kredytami i 4 tys. osób z już spłaconymi kredytami, złożyło lub zamierza złożyć pozew przeciwko Bankowi. Uwzględniając różne czynniki wpływające na decyzje klientów, takie jak niepewność prawna, oczekiwania dotyczące przyszłych zmian kursu CHF/PLN, koszty kredytów w PLN czy koszty i czas trwania postępowań sądowych, Bank zakłada, że część z tych kredytobiorców zawrze ugodę.

Bank przewiduje, że 17,4% kredytobiorców z aktywnymi kredytami indeksowanymi do CHF nie zdecyduje się na drogę sądową ani nie zawrze ugody z Bankiem. Ponadto, 88,5% kredytobiorców, którzy już spłacili swoje kredyty, nie złoży w przyszłości pozwu. W ocenie Banku, na te decyzje wpłyną różne czynniki, takie jak oczekiwania klientów, zmiany w orzecznictwie, rozwiązania podatkowe dotyczące ugód czy indywidualne okoliczności.

Kredytobiorcy powinni śledzić rozwój sytuacji, być świadomi swoich praw oraz potencjalnych konsekwencji związanych z podejmowaniem decyzji o złożeniu pozwu lub zawarciu ugody z Bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie