Home Wiadomości Bank Millennium odnotowuje znaczący wzrost zysku netto w I kwartale 2023 roku, przekraczając oczekiwania analityków

Bank Millennium odnotowuje znaczący wzrost zysku netto w I kwartale 2023 roku, przekraczając oczekiwania analityków

dodał Bankingo

Bank Millennium wypracował w pierwszym kwartale 2023 roku imponujący zysk netto w wysokości 252,1 mln zł, przekraczając oczekiwania analityków, którzy przewidywali zysk na poziomie 245,6 mln zł. To ogromny zwrot w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy bank odnotował stratę netto wynoszącą 122,3 mln zł.

Jest to drugi zyskowny kwartał banku po ośmiu kwartałach z rzędu z ciągłymi stratami netto. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki w pierwszym kwartale 2023 roku było utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

W wyniku współpracy w obszarze bancassurance z Grupą TU Europa, bank rozpoznał jednorazowy zysk w wysokości 483 mln zł po podatku. Wynik odsetkowy za I kwartał wyniósł 1.262,1 mln zł, co było zbliżone do oczekiwań.

Bank Millennium poinformował również o wzroście depozytów klientów indywidualnych o 9% rdr, podczas gdy kredyty netto ogółem zmniejszyły się o 4% rdr. Wskaźniki kapitałowe banku obniżyły się nieco w I kwartale, ale nadal pozostawały istotnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów.

Bank Millennium osiągnął sukces dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu zaktualizowanych parametrów w metodologii tworzenia rezerw. Warto zauważyć, że na koniec marca 2023 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych wyniosło 5.630 mln zł, co odpowiadało 55,8 proc. ubruttowionego portfela kredytów walutowych.

Jednym z istotnych elementów wpływających na wyniki banku były koszty, które wzrosły o 7 proc. rdr. Głównym czynnikiem wzrostu kosztów była inflacja płacowa, która przejawiała się w wyższych wynagrodzeniach. Niemniej jednak, wskaźnik kosztów do dochodów za I kwartał wyniósł 25,4 proc., co oznacza spadek o 16,6 pkt. proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Bank Millennium w I kwartale 2023 roku uruchomił kredyty hipoteczne o wartości 925 mln zł, co oznacza spadek o 53 proc. rdr. Pomimo tego bank odnotował silny wzrost wartości lokat terminowych, które niemal podwoiły się (+90 proc. rdr) z niskiego poziomu. Jednocześnie rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych spadły o 7 proc. rdr.

Bank Millennium podał również, że koszty ryzyka dla segmentu detalicznego były głównym czynnikiem wzrostu kosztów ryzyka ogółem, a koszty ryzyka dla segmentu korporacyjnego były ujemne. Mimo to, koszt ryzyka pozostał umiarkowany na poziomie 63 pb. w porównaniu z 45 pb. w IV kwartale 2022 roku oraz 44 pb. w całym 2022 r.

Podsumowując, Bank Millennium odnotował znaczący wzrost zysku netto w I kwartale 2023 roku, przekraczając oczekiwania analityków. Sukces ten można przypisać efektywnemu zarządzaniu ryzykiem, zaktualizowanej metodologii tworzenia rezerw oraz współpracy z Grupą TU Europa. Bank jest na dobrej drodze do utrzymania stabilnego wzrostu i wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie