Home Wiadomości mBank konfrontuje się z rosnącą liczbą spraw sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do CHF

mBank konfrontuje się z rosnącą liczbą spraw sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do CHF

dodał Bankingo

mBank poinformował w swoim skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2023 roku o znaczącym wzroście liczby indywidualnych spraw sądowych przeciwko bankowi dotyczących kredytów indeksowanych do CHF. Na dzień 31 marca 2023 roku liczba toczących się postępowań wynosiła 19 028, w porównaniu z 17 849 postępowań na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wartość roszczeń przeciwko bankowi również wzrosła do 6 749,8 mln zł na koniec marca 2023 roku z 5 982,1 mln zł na koniec grudnia 2022 roku.

Większość pozwów, bo aż 18 840, dotyczy klauzul waloryzacyjnych i zawiera roszczenia o częściową bezskuteczność lub nieważność umów kredytowych, tj. w zakresie postanowień dotyczących waloryzacji, lub o całkowitą nieważność umów.

Na dzień 31 marca 2023 roku mBank otrzymał 2 605 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z czego 106 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 2 499 rozstrzygnięć było niekorzystnych. W przypadku niekorzystnych prawomocnych wyroków stwierdzających całkowitą nieważność umowy kredytowej, Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Niekorzystne wyroki opierają się na tych samych sytuacjach faktycznych, które wcześniej prowadziły do odmiennych orzeczeń. Około 85% niekorzystnych wyroków skutkowało unieważnieniem umowy kredytowej, a pozostałe 15% spowodowało konwersję umowy na PLN + LIBOR/WIBOR oraz zastąpienie klauzuli kursowej średnim kursem NBP.

Kredytobiorcy powinni być świadomi rosnącej liczby spraw sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do CHF oraz ewentualnych konsekwencji, które mogą wynikać z tych postępowań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie