Home Wiadomości Kredyty we frankach – Kolejne skargi nadzwyczajne składa w imieniu Frankowiczów Zbigniew Ziobro

Kredyty we frankach – Kolejne skargi nadzwyczajne składa w imieniu Frankowiczów Zbigniew Ziobro

dodał Bankingo

W ostatnich latach kredyty hipoteczne indeksowane kursem franka szwajcarskiego stały się przedmiotem kontrowersji i sporów sądowych. W Polsce wiele osób zaciągnęło takie kredyty, nieświadome ryzyka związanego z wahaniem kursu walutowego. W rezultacie, wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, kiedy kurs franka drastycznie wzrósł. W odpowiedzi na te problemy, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował się skierować dwie skargi nadzwyczajne, zarzucając naruszenie zasad, praw człowieka i obywatela oraz rażące naruszenie prawa.

Sprawa pierwsza: Kredyt wypłacony w złotówkach

Pierwsza sprawa dotyczy mieszkanki Warszawy, która w 2005 roku zawarła umowę kredytu hipotecznego z bankiem. Kredyt ten został udzielony w frankach szwajcarskich, ale wypłacony został w złotówkach. Kobieta miała spłacać kredyt w stałych ratach do października 2030 roku. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych, przestała spłacać kredyt w marcu 2017 roku. Bank zażądał od niej spłaty kwoty ponad 77 tysięcy franków szwajcarskich. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty uwzględniający powództwo banku, ale później wyrok ten został uchylony przez ten sam sąd.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie zasad, w tym zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skarga podniosła również kwestię niedokonania przez sąd badania postanowień umowy pod kątem niedozwolonych klauzul umownych oraz rażące naruszenie interesów konsumenta. Prokurator Generalny wnioskował o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sprawa druga: Kredyt hipoteczny denominowany w frankach szwajcarskich

Druga sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego w wysokości 180 tysięcy złotych, zawartej przez mieszkankę powiatu wrocławskiego w kwietniu 2008 roku. Kredyt ten był denominowany kursem franka szwajcarskiego. Po zaprzestaniu spłaty kredytu, następca prawny banku wypowiedział umowę kredytową i dokonał przeliczenia zadłużenia na walutę polską. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postępowaniu upominawczym nakazał pozwanej zapłacić kwotę ponad 363 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Podobnie jak w pierwszej sprawie, Prokurator Generalny zarzucił Sądowi Okręgowemu wrocławskiemu naruszenie zasad, w tym zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skarga podniosła również kwestię niedokonania przez sąd badania postanowień umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych oraz rażące naruszenie interesów konsumenta. Prokurator Generalny wnioskował o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował się na złożenie skarg nadzwyczajnych od obu prawomocnych orzeczeń sądów okręgowych. W skargach podniesiono zarzuty naruszenia zasad, wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady sprawiedliwości społecznej, zasady równości wobec prawa, zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej. Skargi podkreśliły również rażące naruszenie prawa procesowego.

Prokurator Generalny zarzucił sądom naruszenie zasad ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi poprzez niedokonanie badania postanowień umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Skargi podniosły również kwestię arbitralności i nieprzewidywalności zapisów umów, co pozbawiało konsumenta możliwości samodzielnego obliczenia rzeczywistej kwoty pozostałej do spłaty. Skargi zauważyły również, że umowy kredytowe były przykładem umów adhezyjnych, w których warunki umowne były jednostronnie określane przez banki.

Prokurator Generalny wnioskował o uchylenie prawomocnych orzeczeń i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania przez właściwe sądy. Wniosek zawierał również prośbę o wstrzymanie wykonania zaskarżonych orzeczeń do czasu zakończenia postępowania nadzwyczajnego, aby uniknąć niepowetowanych szkód wynikających z postępowań egzekucyjnych.

Kredyty hipoteczne indeksowane kursem franka szwajcarskiego stały się przedmiotem sporów i kontrowersji w Polsce. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował się złożyć dwie skargi nadzwyczajne, zarzucając naruszenie zasad, praw człowieka i obywatela oraz rażące naruszenie prawa. Skargi dotyczą umów kredytowych, w których występowały niedozwolone klauzule umowne oraz arbitralne i nieprzewidywalne zapisy, co szkodziło konsumentom. Prokurator Generalny wnioskował o uchylenie prawomocnych orzeczeń i ponowne rozpoznanie spraw przez sądy. Skargi miały na celu ochronę interesów konsumentów i zapewnienie im sprawiedliwości w procesach sądowych dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie