Home Wiadomości WYROK TSUE 7 grudnia 2023: Co się zmieni w sprawach Frankowiczów po tym wyroku?

WYROK TSUE 7 grudnia 2023: Co się zmieni w sprawach Frankowiczów po tym wyroku?

dodał Bankingo

7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosi wyrok w sprawie C-140/22, dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla frankowiczów oraz wpłynąć na sposób ustalania terminów naliczania odsetek i przedawniania roszczeń. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skierował cztery pytania prejudycjalne do TSUE, które dotyczą kluczowych zagadnień związanych z kwestią kredytów frankowych.

Pytanie 1: Oświadczenie konsumenta o nieważności umowy

Pierwsze pytanie, które zadaje Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, dotyczy konieczności złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy kredytowej. Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 2021 roku stwierdził, że takie oświadczenie jest niezbędne i powiązał je z wymagalnością roszczenia. W związku z tym, istotne jest ustalenie, czy umowa staje się nieważna z mocą wsteczną od chwili jej zawarcia dopiero po złożeniu przez konsumenta odpowiedniego oświadczenia.

Pytanie 2: Termin przedawnienia roszczeń

Drugie pytanie porusza kwestię przedawnienia roszczeń banków. Warto zauważyć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata. Istnieje jednak potrzeba określenia momentu, od którego należy liczyć ten termin. Może to być np. od uruchomienia kredytu, wpisu nieuczciwego zapisu do rejestru klauzul UOKiK, złożenia reklamacji przez konsumenta lub złożenia oświadczenia o skutkach nieważności. Orzeczenie TSUE w tej sprawie może przyczynić się do ujednolicenia linii orzeczniczej w tej kwestii.

Pytanie 3: Naliczanie odsetek dla konsumenta

Kolejne pytanie zadane TSUE dotyczy naliczania odsetek dla konsumenta w sporze z bankiem. W obecnym orzecznictwie istnieją pewne rozbieżności dotyczące tego, czy termin ten powinien być liczony od daty wezwania do zapłaty wysłanego przez konsumenta czy od daty złożenia przez niego oświadczenia w sądzie dotyczącego nieważności umowy. Decyzja TSUE w tej sprawie może przyczynić się do wypracowania jednoznacznej linii orzeczniczej w zakresie naliczania odsetek dla konsumentów.

Pytanie 4: Rozliczenie stron umowy

Ostatnie pytanie dotyczy rozliczenia się konsumenta z bankiem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W tej kwestii istnieje potrzeba ustalenia, czy roszczenie konsumenta o zwrot świadczeń, które spełnił na podstawie nieważnej umowy, powinno być obniżone o równowartość odsetek kapitałowych, które przysługiwałyby bankowi, gdyby umowa była ważna. Z drugiej strony, bank może domagać się zwrotu kapitału kredytu w pełnej wysokości.

Podsumowanie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-140/22, który ogłoszony zostanie 7 grudnia, będzie miał istotne znaczenie dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich oraz dla banków. Orzeczenie TSUE może wpłynąć na sposób ustalania terminów przedawnienia roszczeń i naliczania odsetek. Decyzja ta może również przyczynić się do ujednolicenia linii orzeczniczej w tej kwestii. Frankowicze z niecierpliwością oczekują na wyrok, który może być przełomowy dla ich spraw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie