Home Edukacja Kredyty frankowe: Jak wykreślić hipotekę po wyroku sądu

Kredyty frankowe: Jak wykreślić hipotekę po wyroku sądu

dodał Bankingo

Kredyty frankowe stanowią problem dla wielu kredytobiorców. Jednak uzyskanie korzystnego wyroku sądowego może otworzyć drogę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Choć hipoteka wygasa automatycznie po nieważności umowy, jej wykreślenie wymaga działania ze strony właściciela nieruchomości. W tym artykule omówimy proces wykreślania hipoteki po wyroku sądu oraz wymagane formalności.

Wyrok sądu i wygaśnięcie hipoteki

Uzyskanie korzystnego wyroku sądowego, stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, jest kluczowe dla kredytobiorcy, który chce wykreślić hipotekę. Wyrok sądu otwiera drogę do usunięcia hipoteki z księgi wieczystej. Należy jednak pamiętać, że hipoteka wygasa automatycznie po uprawomocnieniu się wyroku, ale nie jest ona wykreślana z księgi wieczystej bezpośrednio. Właściciel nieruchomości musi podjąć działania w celu wykreślenia hipoteki.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, kredytobiorca musi złożyć stosowny wniosek. Zgodnie z przepisami, wniosek o wykreślenie hipoteki powinien zostać złożony w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Wniosek ten składa się na formularzu KW-WPIS, a opłata za jego złożenie wynosi 100 złotych. Wniosek powinien być poparty potwierdzeniem opłaty oraz zgodą wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki lub wyrokiem sądu stwierdzającym nieważność umowy kredytowej.

Działania wierzyciela hipotecznego

W przypadku wygaśnięcia hipoteki, wierzyciel hipoteczny ma obowiązek podjąć wszelkie działania umożliwiające wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Zgodnie z przepisami, wierzyciel musi dokonać wszelkich czynności, które umożliwią wykreślenie hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku sądowego stwierdzającego nieważność umowy kredytowej. W praktyce oznacza to, że wierzyciel powinien udzielić zgody na wykreślenie hipoteki lub dostarczyć tzw. list mazalny, który stanowi zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wymogi formalne

Wniosek o wykreślenie hipoteki musi spełniać pewne wymogi formalne. Oprócz formularza KW-WPIS i potwierdzenia opłaty, wnioskodawca powinien załączyć wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej. W niektórych przypadkach, sądy mogą jednak odrzucić wniosek o wykreślenie hipoteki, jeśli wierzyciel hipoteczny nie udzielił zgody na wykreślenie. Mimo wydania orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie, niektóre sądy nadal odrzucają wnioski, argumentując brakiem zgody wierzyciela.

Procedura rozpoznania wniosku

Po złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki, wpis dotyczący hipoteki zostaje zarejestrowany w księdze wieczystej. Następnie sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o wykreśleniu hipoteki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej, a właściciel nieruchomości jest powiadamiany o tym przez sąd. Procedura ta ma na celu usunięcie hipoteki i przywrócenie pełnej własności nieruchomości kredytobiorcy.

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie kredytu frankowego jest kluczowe dla kredytobiorcy, który chce wykreślić hipotekę. Wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej stanowi podstawę do wniosku o wykreślenie hipoteki. Należy jednak pamiętać, że procedura wykreślenia hipoteki wymaga spełnienia określonych formalności i współpracy z wierzycielem hipotecznym. Wnioskodawca musi złożyć wniosek w odpowiednim sądzie, opłacić wymaganą opłatę, załączyć dokumenty potwierdzające wyrok sądowy oraz uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Podsumowanie

Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu jest możliwe dla kredytobiorców, którzy uzyskają korzystne rozstrzygnięcie w sprawie kredytu frankowego. Proces ten wymaga złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki, spełnienia określonych wymogów formalnych oraz współpracy z wierzycielem hipotecznym. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd doprowadza do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i przywrócenia pełnej własności nieruchomości kredytobiorcy. Warto pamiętać, że każda sytuacja może być inna, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów frankowych, aby uzyskać indywidualne i kompleksowe doradztwo prawne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie