Home Wiadomości Kredyt we frankach a rozwód. Czy po rozwodzie można unieważnić kredyt frankowy?

Kredyt we frankach a rozwód. Czy po rozwodzie można unieważnić kredyt frankowy?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe są tematem, który od lat wzbudza wiele kontrowersji i problemów dla ich posiadaczy. Jednak, co dzieje się z tymi kredytami w przypadku rozwodu? Jakie są konsekwencje rozpadu małżeństwa dla zaciągniętych zobowiązań kredytowych? Czy rozwód pozwala byłym małżonkom przestać się martwić o spłatę kredytu? Niniejszy artykuł przedstawia wpływ rozwodu na roszczenia kredytobiorców, rozliczenia z bankiem oraz możliwe scenariusze po rozstaniu.

Współwłasność majątkowa a rozwód

W przypadku zawarcia małżeństwa, automatycznie powstaje wspólność majątkowa między małżonkami. Dotyczy to wszelkich przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku kredytów frankowych, wierzytelność małżonków wobec banku wchodzi do ich majątku wspólnego. Oznacza to, że żaden z małżonków nie może samodzielnie rozporządzać swoim udziałem w spłacie kredytu. Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego. W przypadku, gdy jeden z małżonków spłacał kredyt po rozwodzie, może zgłosić wniosek o rozliczenie poniesionych kosztów i żądanie zwrotu połowy poniesionych kwot od byłego małżonka.

Przejęcie kredytu przez jednego z małżonków

W przypadku rozwodu istnieje możliwość przejęcia kredytu przez jednego z byłych małżonków. Aby to było możliwe, konieczne jest aneksowanie umowy kredytowej i uzyskanie zgody banku. Bank nie jest jednak zobowiązany do wyrażenia zgody na taki aneks. W przypadku zgody na przejęcie kredytu przez jednego z małżonków, jedyny kredytobiorca ma roszczenie zarówno o ustalenie nieważności umowy kredytowej, jak i o zwrot wszystkich uiszczonych przez niego rat kredytu. Należy jednak pamiętać, że brak zgody banku na aneks umowy uniemożliwia zawarcie ugody z bankiem.

Postępowanie działowe a kredyt hipoteczny

Postępowanie działowe, które ma na celu podział majątku wspólnego małżonków, nie obejmuje zobowiązań kredytowych. Zobowiązanie kredytowe jest traktowane jako pasywo i nie jest objęte postępowaniem działowym. Jednak wynik postępowania działowego może wpłynąć na to, kto przejmie kredyt. Najczęściej będzie to osoba, której zostanie przyznana na własność nieruchomość obciążona hipoteką. Istnieje również możliwość sprzedaży nieruchomości i spłaty kredytu przez byłych małżonków.

Niekwestionowanie umów kredytowych w CHF

Część kredytobiorców zdecydowała się nie kwestionować umów kredytowych związanych z frankami szwajcarskimi. W takim przypadku, obciążenie hipoteczne na nieruchomości nie jest uwzględniane przy podziale majątku wspólnego. Oznacza to, że wartość nieruchomości nie zostanie pomniejszona o pozostałą do spłaty kwotę kredytu. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, gdy sąd uzna istotne powody przemawiające za uwzględnieniem obciążenia hipotecznego.

Wnioskowanie o nieważność umowy kredytowej

W przypadku kredytów frankowych istnieje możliwość wnioskowania o unieważnienie umowy kredytowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że wadliwą umowę kredytową można unieważnić na żądanie lub za zgodą konsumenta. Jeśli umowa zostanie unieważniona, bank nie może żądać od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Współuczestnictwo konieczne w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej

W przypadku wnioskowania o unieważnienie umowy kredytowej, istnieje współuczestnictwo konieczne między małżonkami. Oznacza to, że wszyscy kredytobiorcy muszą wziąć udział w sprawie. Jeśli jeden z małżonków składa pozew, sąd wzywa drugiego małżonka do wzięcia udziału w sprawie po stronie powodowej. W przypadku ugody z bankiem, konieczna jest zgoda obu małżonków.

Podsumowanie

Rozwód może mieć istotny wpływ na roszczenia kredytobiorców związane z kredytami frankowymi. Współwłasność majątkowa, przejęcie kredytu przez jednego z małżonków, postępowanie działowe oraz możliwość unieważnienia umowy kredytowej to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę w przypadku rozpadu małżeństwa. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i kredytowym, aby uzyskać odpowiednie porady i rozwiązania w sytuacji rozwodu i kredytów frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie