Home Edukacja Jak skutecznie wyegzekwować wyrok ws. kredytu frankowego?

Jak skutecznie wyegzekwować wyrok ws. kredytu frankowego?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe stały się przedmiotem wielu sporów sądowych, a kredytobiorcy często muszą czekać wiele lat na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, kredytobiorcy muszą podjąć pewne kroki, aby skutecznie wyegzekwować wyrok, wykreślić hipotekę i usunąć swoje dane z rejestru dłużników BIK. W tym artykule omówimy praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego i jakie kroki należy podjąć po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia.

Podstawą jest prawomocne orzeczenie

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, prawomocne orzeczenie sądu staje się ostateczne, jeśli nie przysługuje odwołanie lub inny środek zaskarżenia. Wyrok sądu drugiej instancji jest uważany za prawomocny od chwili jego wydania. Jeśli bank złoży wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, sąd rozpoznaje ten wniosek i podejmuje decyzję o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu. W praktyce jednak, decyzja o wstrzymaniu wykonania orzeczenia jest rzadko spotykana w przypadku spraw frankowych.

Wyroki dotyczące kredytów frankowych

W sprawach kredytów frankowych, sądy wydają różne rodzaje wyroków, w zależności od rozstrzygnięcia zapadłego w danej sprawie. Mogą to być wyroki ustalające nieważność umowy kredytu CHF, wyroki ustalające nieważność umowy i zasądzające określoną kwotę lub wyroki zasądzające zapłatę określonej sumy. Każdy z tych wyroków ma różne konsekwencje prawne dla kredytobiorcy.

Rozliczenie kredytu po unieważnieniu umowy

Wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej ma skutki w sferze prawnej. Kredytobiorcy, którzy uzyskają taki wyrok, mogą wstrzymać spłatę rat, wykreślić hipotekę banku i usunąć informacje o zadłużeniu z rejestru BIK. Po uzyskaniu prawomocnego rozstrzygnięcia, bank zazwyczaj dobrowolnie rozlicza się z kredytobiorcą, zawierając porozumienie kompensacyjne, w ramach którego spłata rat jest kompensowana przez kapitał kredytowy. W przypadku braku dobrowolnego rozliczenia przez bank, kredytobiorca może wezwać bank do zapłaty i złożyć oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Wyrok zasądzający określoną kwotę

Najprostszą sytuacją jest, gdy kredyt został już spłacony w całości. W takim przypadku sąd może zasądzić kwotę, która zostanie dobrowolnie uregulowana przez bank lub która zostanie wyegzekwowana za pośrednictwem postępowania egzekucyjnego.

Roszczenia kredytobiorców wobec banków

Kredytobiorcy, którzy zawarli wadliwe umowy kredytowe, mogą wystąpić z różnymi roszczeniami wobec banków. Najczęściej są to roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej, roszczenia związane z nieważnością umowy oraz roszczenia związane z przewalutowaniem kredytu. Istnieje jednak wiele innych roszczeń, które mogą być zgłaszane przez osoby posiadające kredyty frankowe.

Usunięcie danych z rejestru BIK

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, kredytobiorcy powinni jak najszybciej złożyć wniosek do banku o wykreślenie informacji o zadłużeniu z rejestru BIK. Warto dołączyć do wniosku odpis wyroku, który potwierdza nieważność umowy. Jeśli bank nie odpowie w ciągu 30 dni, można skierować wniosek bezpośrednio do BIK w celu wykreślenia wpisu i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli bank odmawia wykonania wyroku w całości lub w części, kredytobiorca może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania musi zawierać odpis prawomocnego wyroku z klauzulą wykonalności. Pierwszy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności jest darmowy. Postępowanie egzekucyjne pozwoli kredytobiorcy dochodzić swoich praw na drodze egzekucji.

Podsumowanie

Wyegzekwowanie wyroku sądu dotyczącego kredytów frankowych może być długotrwałe i skomplikowane, ale istnieją praktyczne sposoby, które mogą pomóc kredytobiorcom w rozliczeniu się z bankiem. Kluczowe jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia, które stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań. Należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i porady w procesie egzekwowania wyroku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie