Home Edukacja Premia za sukces: CO MUSISZ wiedzieć przed podpisaniem umowy o unieważnienie kredytu we frankach

Premia za sukces: CO MUSISZ wiedzieć przed podpisaniem umowy o unieważnienie kredytu we frankach

dodał Bankingo

Premia za sukces to istotny element wynagrodzenia prawnika za prowadzenie sprawy frankowej. Stawka oraz zasady jej wyliczania powinny być określone w umowie zlecenia obsługi prawnej w sposób przejrzysty i zrozumiały dla klienta. Niestety, często tak nie jest, co prowadzi do kontrowersji dotyczących wynagrodzenia dla prawników. O kwestii ewentualnej abuzywności zapisów dotyczących success fee zaczęło się coraz częściej mówić po niedawnym wyroku TSUE z 12 stycznia 2023 r. do litewskiej sprawy C-395/21 dotyczącej umowy zawartej pomiędzy adwokatem a klientem.

Co to jest premia za sukces w umówię z prawnikiem?

Premia za sukces jest dopuszczalną w sprawach frankowych formą dodatkowego wynagrodzenia dla prawnika, ale nie może stanowić podstawowego honorarium. W sprawach frankowych stawki premii kształtują się w przedziale od kilku do nawet kilkudziesięciu procent od korzyści z wygranej. Dobre kancelarie na ogół pobierają premie w granicach od 3% do 8%, natomiast pseudokancelarie często stosują wyższe stawki.

Zapisy w umowach zlecenia obsługi prawnej odnoszące się do sposobu naliczania premii za sukces powinny być napisane prostym i zrozumiałym językiem. Dobrą praktyką jest podanie orientacyjnej sumy, którą trzeba będzie zapłacić kancelarii po pozytywnym zakończeniu sprawy lub przedstawienie symulacji jak może się ona kształtować w zależności od różnych okoliczności towarzyszących wydaniu wyroku.

Naganną praktyką jest pobieranie premii od kilku okoliczności połączonych tym samym rozstrzygnięciem sądu lub od podwojonej podstawy w razie wydania wyroku unieważniającego umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Kancelarie nie powinny też uzależniać wysokości premii od kursu CHF w dniu zakończenia sprawy.

Jak powinna być liczona premia za sukces w sprawie o kredyt we frankach

Dobrą praktyką kancelarii prawnych jest wyjaśnianie klientowi na etapie podejmowania współpracy jak należy rozumieć konkretne pojęcia z umowy, na czym polega mechanizm naliczania premii oraz kiedy wystąpią okoliczności uzasadniające jej zapłatę. Etyczne zachowanie zawiera również przedstawienie orientacyjnej sumy premii za sukces w danej sprawie lub przedstawienie symulacji jak może ona się ukształtować.

Jakie konsekwencje grożą kancelariom stosującym nieuczciwe praktyki?

Kancelarie prawne stosujące nieuczciwe praktyki, takie jak zbyt wysokie stawki premii za sukces czy niejasne zapisy w umowach, narażają się na różnego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, klient może zgłosić swoje zastrzeżenia do odpowiednich organów zawodowych, takich jak samorząd adwokacki czy izba radców prawnych, które mogą wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec prawnika.

Jeśli postępowanie dyscyplinarne wykaże naruszenie zasad etyki zawodowej przez prawnika, może to skutkować nałożeniem różnych kar, począwszy od upomnienia, poprzez grzywnę, zawieszenie w prawie wykonywania zawodu, aż po wydalenie z zawodu.

Ponadto, jak wspomniano wcześniej, klient może dochodzić swoich praw przed sądem, powołując się na abuzywność zapisów umowy. W takim przypadku, sąd może uznać roszczenie klienta i nakazać zwrot nienależnie pobranych opłat.

Nie można również zapominać o konsekwencjach finansowych, jakie mogą wynikać z takich działań. Kancelaria, która stosuje nieuczciwe praktyki, może stracić zaufanie klientów oraz długofalowo negatywnie wpłynąć na swój wizerunek na rynku. W rezultacie, może to prowadzić do spadku liczby klientów i osłabienia pozycji kancelarii na rynku prawniczym.

 

W jaki sposób klienci mogą uchronić się przed nieuczciwymi praktykami?

Aby uchronić się przed nieuczciwymi praktykami, klient powinien zwrócić uwagę na kilka aspektów przy wyborze kancelarii prawnej do prowadzenia swojej sprawy frankowej:

  1. Dokładne zapoznanie się z umową zlecenia obsługi prawnej – należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące wynagrodzenia i premii za sukces. Jeśli są one niejasne lub zawierają zbyt wysokie stawki, warto się zastanowić nad wyborem innej kancelarii.
  2. Sprawdzenie opinii na temat kancelarii – warto poszukać informacji na temat danej kancelarii, jej doświadczenia w sprawach frankowych, a także opinii innych klientów. Może to pomóc w ocenie wiarygodności kancelarii.
  3. Konsultacja z innym prawnikiem – jeśli klient ma wątpliwości co do uczciwości kancelarii lub zapisów umowy, warto skonsultować się z innym prawnikiem lub doradcą prawnym, który może ocenić umowę i doradzić, czy warunki są korzystne dla klienta.
  4. Uważne śledzenie przebiegu sprawy – klient powinien regularnie kontaktować się z prawnikiem prowadzącym sprawę, a także być na bieżąco z postępami w swoim postępowaniu. W ten sposób będzie mógł kontrolować, czy prawnik faktycznie podejmuje wszelkie niezbędne działania, a także ewentualnie interweniować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
  5. Skorzystanie z porad prawnych udzielanych przez organizacje konsumenckie – wiele organizacji konsumenckich oferuje bezpłatne porady prawne, które mogą pomóc klientowi ocenić, czy jego prawa są respektowane przez kancelarię prawną. W razie potrzeby, organizacje te mogą również udzielić wsparcia w zgłaszaniu nieuczciwych praktyk.

Podsumowując, klienci powinni zwracać uwagę na uczciwość kancelarii prawnych i prawników, którzy zajmują się ich sprawami frankowymi. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić umowę, zwracać uwagę na zapisy dotyczące wynagrodzenia i premii za sukces oraz poszukać opinii na temat kancelarii i prawnika. Dodatkowo, warto być czujnym i monitorować przebieg sprawy, aby upewnić się, że prawnik faktycznie podejmuje działania w najlepszym interesie klienta.

FAQ do artykułu o uczciwości kancelarii prawnych prowadzących sprawy frankowe

1. Jak sprawdzić uczciwość kancelarii prawnej?

  • Zasięgnij opinii o kancelarii – sprawdź, co inni klienci mają do powiedzenia na temat kancelarii, zarówno w Internecie, jak i wśród znajomych.
  • Zapoznaj się z umową – upewnij się, że zrozumiałeś wszystkie zapisy umowy, zwłaszcza te dotyczące wynagrodzenia i premii za sukces.

2. Czy warto skonsultować się z innym prawnikiem przed podpisaniem umowy? Tak, jeśli masz wątpliwości co do uczciwości kancelarii lub zapisów umowy, warto skonsultować się z innym prawnikiem lub doradcą prawnym, który może ocenić umowę i doradzić, czy warunki są korzystne dla Ciebie.

3. Jak sprawdzić doświadczenie prawnika prowadzącego sprawę frankową? Można poprosić o informacje na temat wcześniejszych spraw tego rodzaju prowadzonych przez danego prawnika oraz ich efektów, aby upewnić się, że prawnik ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie spraw frankowych.

4. Czy organizacje konsumenckie oferują wsparcie w sprawach frankowych? Tak, wiele organizacji konsumenckich oferuje bezpłatne porady prawne, które mogą pomóc ocenić, czy Twoje prawa są respektowane przez kancelarię prawną. W razie potrzeby, organizacje te mogą również udzielić wsparcia w zgłaszaniu nieuczciwych praktyk.

5. Co zrobić, aby monitorować przebieg swojej sprawy frankowej? Regularnie kontaktuj się z prawnikiem prowadzącym sprawę, a także bądź na bieżąco z postępami w swoim postępowaniu. W ten sposób będziesz mógł kontrolować, czy prawnik faktycznie podejmuje wszelkie niezbędne działania, a także ewentualnie interweniować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie