Home Prawo Jak usunąć wpis za kredyt we frankach z Biura Informacji Kredytowej?

Jak usunąć wpis za kredyt we frankach z Biura Informacji Kredytowej?

dodał Bankingo

Posiadanie negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) może utrudnić życie każdej osobie, zwłaszcza w przypadku frankowiczów. W BIK znajdują się informacje o zobowiązaniach wobec instytucji bankowych, dlatego posiadanie wpisów zaległości w spłacie kredytów wpływa ujemnie na zdolność kredytową i utrudnia otrzymanie pożyczki lub kredytu. Jednakże, jeśli bank po wydaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, nie wykreśli byłego kredytobiorcy z BIK, można złożyć wniosek do Biura Informacji Kredytowej o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych oraz wniosek o wykreślenie długu i aktualizację danych w systemie. Od banku można również zażądać zaprzestania naruszenia dóbr osobistych.

Kiedy bank może wpisać Frankowicza do BIK

Ważne jest, aby wiedzieć, że wpisy w BIK mają historię pozytywną lub negatywną. Informacje dotyczące zobowiązań kredytowych trafiają do BIK na bieżąco, a wpis negatywny pojawi się, gdy kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie bądź dopuści się ponad 60-dniowej zwłoki w spełnieniu świadczenia. Przed dokonaniem takiego wpisu bank musi poinformować kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania dotyczących go informacji bez zgody. Po 30 dniach od przesłania informacji, bank może złożyć w BIK wniosek o zmianę wpisu.

Posiadanie negatywnych wpisów w BIK może utrudnić życie każdej osobie, w tym szczególnie frankowiczom. Dlatego, w przypadku wpisów nieprawidłowych, takich jak wpis dotyczący nieważnej umowy kredytowej, warto skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wykreślenie długu i aktualizację danych w systemie.

Posiadanie kredytów frankowych może wiązać się z trudnościami w spłacie zobowiązań, co skutkuje wpisami w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zaprzestanie spłaty rat jest jednym z najgorszych rozwiązań, ponieważ wiąże się zawsze z wpisem do BIK, co zablokuje zdolność kredytową do czasu, kiedy umowa nie zostanie unieważniona. Banki, z perspektywy swojej wierzytelności wynikającej z umowy kredytu „frankowego”, będą raportować wszystkie opóźnienia w płatności jako zaległości, nawet jeśli wynikają one z uzasadnionego przekonania kredytobiorcy o nieważności umowy kredytu.

Kiedy bank musi usunąć wpis Frankowicza w BIK

Negatywne wpisy w BIK będą widniały przez lata, aż do czasu, gdy frankowicz uzyska korzystne prawomocne orzeczenie, na podstawie którego bank musi usunąć takie wpisy jako dotyczące nieistniejącej (nieważnej) umowy kredytu. Gdy bank mimo wyroku nie wykreśli byłego kredytobiorcy z BIK, ta osoba powinna w pierwszej kolejności złożyć wniosek do banku o wykreślenie informacji z BIK.

Bank po wydaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu jest zobowiązany do wykreślenia byłego kredytobiorcy z BIK. W przypadku, gdy osoba, która spłaciła kredyt, albo gdy sąd ustalił nieważność umowy kredytowej, nadal figuruje jako dłużnik w BIK, powinna złożyć wniosek do banku o wykreślenie informacji z BIK. Takie zachowanie banku może zostać uznane za naruszające dobra osobiste kredytobiorcy, któremu w związku z tym przysługują określone w kodeksie cywilnym roszczenia, w tym o zapłatę zadośćuczynienia. Ponadto, taki wpis do BIK jest dokonany bez podstawy prawnej i bez zgody kredytobiorcy, w związku z czym możliwe jest wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy można legalnie nie spłacać kredytu we frankach

Decyzja o zabezpieczeniu roszczenia wydana przez sąd pozwala na wstrzymanie spłaty, jednakże czasem pojawiają się problemy. Kredytobiorca, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu, może przerwać spłatę bez negatywnych konsekwencji, takich jak zerwanie umowy kredytowej lub negatywny wpis w bazie BIK. Jednakże w praktyce banki czasem składają wnioski o wpisanie informacji o zaprzestaniu spłacania kredytu, co jest niezgodne z prawem.

Na szczęście to nie jest regułą. Z doświadczenia wynika, że banki zasadniczo nie przesyłają informacji o braku płatności rat przez klientów do BIK. W systemie bankowym pojawia się informacja o postanowieniu sądu dotyczącym zabezpieczenia, nawet jeśli nie jest ono jeszcze prawomocne. Jednakże po jego wydaniu staje się ono wykonalne. Problemy pojawiają się z powodu działań sądów na tym polu. Czasem kredytobiorca otrzymuje korzystną dla siebie decyzję o zabezpieczeniu, która jest natychmiast wykonalna, ale bank może się odwołać. Niestety, sąd przez kilka tygodni lub nawet miesięcy nie przekazuje decyzji do banku.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie