Home Wiadomości Wysoki polski Urząd chwali decyzję TSUE w sprawie Frankowiczów

Wysoki polski Urząd chwali decyzję TSUE w sprawie Frankowiczów

dodał Bankingo

Opinia Rzecznika Generalnego spotkała się z uznaniem ze strony szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego. W opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins stwierdził, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Rzecznik generalny wyjaśnił również, że banki nie mają podstaw żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w sytuacji, gdy umowa została uznana za nieważną z ich winy.

  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy podkreślają, że banki nie mają prawa żądać od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona z powodu niedozwolonych postanowień.
  • Prezes UOKiK wyjaśnia, że pozwolenie bankom na dochodzenie takich roszczeń byłoby równoznaczne z przywróceniem niesprawiedliwych warunków wynikających z wykonywania umowy zawierającej postanowienie niedozwolone.
  • Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych stanowi wsparcie dla kredytobiorców, którzy przez lata walczyli o swoje prawa, ale może mieć również dalsze konsekwencje dla sektora bankowego i zaostrzyć wymogi w zakresie stosowania klauzul umownych.

W swoich wypowiedziach zarówno szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Finansowy podkreślili, że ich stanowisko w sprawach frankowych jest zbieżne z dzisiejszą opinią rzecznika generalnego. Prezes UOKiK wyraził swoje zdanie już w grudniu 2019 roku po wyroku TSUE w sprawie Dziubaków (sygn. C-260/18), a teraz cieszy się, że po latach jego opinię potwierdza rzecznik TSUE. Według UOKiK to ważny dzień dla kredytobiorców.

Decyzja TSUE w sprawie kredytów frankowych budzi wiele kontrowersji i wywołuje duże emocje wśród frankowiczów oraz przedstawicieli sektora bankowego. Jednak opinia Rzecznika Generalnego, potwierdzająca stanowisko UOKiK i Rzecznika Finansowego, stanowi istotne wsparcie dla kredytobiorców, którzy przez lata walczyli o swoje prawa. Dalszy rozwój sytuacji w tej sprawie jest nadal niepewny, jednak decyzja TSUE stanowi istotny krok w kierunku uznania praw kredytobiorców oraz zapewnienia im ochrony przed nieuczciwymi praktykami banków.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyraził zadowolenie z opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych. W swojej wypowiedzi Chróstny podkreślił, że opinia rzecznika generalnego jest zbieżna z wieloletnim stanowiskiem UOKiK w sprawach frankowych.

Prezes UOKiK wyjaśnił, że już od dawna podnosili, że banki nie mają podstaw żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku, gdy umowa została uznana za nieważną z ich winy, czyli w związku ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Według Chróstnego, opinia rzecznika generalnego jest ważnym sygnałem dla kredytobiorców, którzy przez lata walczyli o swoje prawa.

W swoich wypowiedziach zarówno prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Finansowy podkreślają, że banki nie mają podstaw do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej z powodu niedozwolonych postanowień.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wyjaśnia, że umożliwienie bankom dochodzenia takich roszczeń byłoby równoznaczne z przywróceniem niesprawiedliwych warunków wynikających z wykonywania umowy zawierającej postanowienie niedozwolone. Według niego, dopuszczenie korzyści finansowych dla przedsiębiorcy, który stosował wobec konsumentów klauzule abuzywne, byłoby nieetyczne i niesprawiedliwe.

Bohdan Zbigniew Pretkiel, Rzecznik Finansowy, również podkreśla, że żądanie wynagrodzenia przez bank bez podstaw w prawie krajowym jest sprzeczne z celami dyrektywy 93/13/EWG i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie. Zdaniem Rzecznika Finansowego, uwzględnienie takiego żądania przez sąd mogłoby wytworzyć sytuację, w której przedsiębiorca stosujący niedozwolone postanowienia umowne miałby uzyskać korzyść finansową z niewłaściwego wykonania umowy zawierającej postanowienia niedozwolone.

Ostatecznie, opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych, potwierdzająca stanowisko UOKiK i Rzecznika Finansowego, stanowi istotne wsparcie dla kredytobiorców, którzy przez lata walczyli o swoje prawa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie